Dr. P.E.M. Meijers

Groningen
Community / Care

Erica Meijers werkt sinds september 2017 bij de PThU; in 2018 is zij bevestigd als predikant voor de Protestantse Kerk in Nederland. Daarvoor werkte ze als journalist voor radio en printmedia en als onderzoeker en organisator in de politieke arena en het publieke forum. Ze studeerde en woonde in Amsterdam, Straatsburg, Berlijn en Basel.

Erica Meijers is nu als docent en onderzoeker Diaconaat verbonden aan de PThU. Ze schreef een proefschrift op het kruispunt van Missiologie en de geschiedenis van het christendom, over het debat over racisme en apartheid in de Nederlandse protestantse kerken. Haar onderzoeksvelden zijn: urbane theologie, racisme en slavernijverleden, voedsel, eucharistie en tafelgemeenschap en ecologie.

"Ik overschrijd graag grenzen tussen disciplines en combineer in mijn werk verschillende thema's, onderzoeksvelden en genres. Diaconaal onderzoek is precies dat: het verbinden van verschillende werelden  met een scherp oog voor het perspectief van hen die onopgemerkt blijven."