Dr. P.E.M. Meijers

Groningen
Community / Care

Curriculum vitae

Journalistiek werk (selectie)

 • 2011- 2017 Lid redactieraad Green European Journal.
 • 2007- 2017 Hoofdredacteur De Helling, kwartaalblad voor politiek en cultuur.
 • 2011- 2013 Columnist ‘de Andere Wereld’, IKON radio.
 • 2005-2007 Freelance journalist voor Radio en Printmedia.
 • 1993 - 2001 Redacteur, moderator, regisseur en hoofdredacteur wekelijks nieuwsprogramma 'De Andere Wereld van Zondagmorgen' IKONradio.

Anders (selectie)

 • 2007- 2017 Medewerker Bureau de Helling, Dutch Green Foundation.
 • 2000- 2005 Docent Contextuele Theologie bij TVG Amsterdam.
 • 1999-2004 Onderzoeker aan de Theologische Universiteit Kampen, afdeling geschiedenis en missiologie.
 • 1996 - 1998 Secretaris/coördinator van het project 'kerknetwerk protestant Europa' voor de Leuenberg Church Fellowship. (gevestigd in Bazel, Zwitserland)

Opleiding

 • 2008 Promotie Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit Kampen.
 • 2001 Examen voor toelating tot de Protestantse Kerk in Nederland als predikant.
 • 2000 Examen Kerkelijk Instituut van de Nederlands Hervormde Kerk met een scriptie over de West-Afrikaanse theoloog Mercy Amba Oduyoye.
 • 1993-19944 Cursussen aan de Media Academie Hilversum.
 • 1990 Master Theologie Universiteit van Amsterdam (Cum laude) Scriptie: Karl Barth en Novalis.
 • 1988 - 1989 Studie Theologie en Geschiedenis in Straatsburg.