Prof. dr. K. Spronk

Interim rector en emeritus hoogleraar Oude Testament
Old Testament / Judaism

Publicaties

Bekijk mijn publicaties (pdf) 

Op mijn weblog introduceer ik recente publicaties en stel ik zo veel mogelijk publicaties online beschikbaar.

Curriculum vitae

 • geboren op 23 augustus 1957 te Zijderveld (tegenwoordig gemeente Vianen) 
 • 1969-1975 gymnasium A (dr. F.H. de Bruynelyceum) te Utrecht 
 • 1975-1981 studie aan de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen, hoofdvak: Oude Testament; bijvakken: Ugaritisch en dogmatiek 
 • 1981-1986 wetenschappelijk assistent bij de afdeling Bijbelse Vakken aan de Theologische Hogeschool te Kampen 
 • 2 februari 1986 bevestiging en intrede als predikant van de Gereformeerde Kerk te Monnickendam 
 • 18 april 1986 promotie (cum laude) aan de Johannes Calvijnstichting te Kampen op het proefschrift Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East (promotor: J.C. de Moor) 
 • 1 juli 1990 intrede als predikant van de Gereformeerde Kerk te Culemborg 
 • van juli 1993 tot en met december 1995 voor 60% aangesteld als onderzoeker (post doc) aan de Theologische Universiteit in Kampen 
 • vanaf januari 1996 tot december 2005 in deeltijd (20%) verbonden aan de Theologische Universiteit in Kampen als onderzoeker 
 • van 1 augustus 1996 tot 1 augustus 2000 in deeltijd (20%) verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als universitair docent Oude Testament 
 • van september 1996 tot december 2005 in deeltijd (60%) werkzaam als geestelijk verzorger in het Beatrix Verpleeghuis te Culemborg en andere locaties van Zorgcentra De Betuwe 
 • vanaf 1999 lid van de redactie van het tijdschrift Amsterdamse Cahiers voor de exegese van de Bijbel en zijn tradities 
 • van januari 2002 t/m december 2004 in deeltijd (50%) werkzaam als onderzoeker voor Theologische Universiteit en Nederlands Bijbelgenootschap ter bestudering van de ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe Bijbelvertaling 
 • vanaf 2002 tot 2015 docent bijbelvakken bij het Leger des Heils voor cursussen exegese aan officieren en voor de voortgezette theologische cursus 
 • vanaf 2003 lid van de redactie van het tijdschrift Theologisch Debat 
 • vanaf 2004 medewerker van het tijdschrift Interpretatie 
 • vanaf mei 2006 hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen (sinds 2007: Protestantse Theologische Universiteit) 
 • vanaf 2006 redactiesecretaris van de serie Historical Commentary on the Old Testament 
 • 2007-2013 lid van de Generale Raad van Advies (PKN)
 • vanaf 2016 tot 2023 adviseur namens de PThU van de synode van de PKN
 • vanaf 2016 samen met Peter-Ben Smit (VU) directeur van het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie
 • vanaf 2016 lid van de redactie van het tijdschrift Schrift