Open access

De PThU doet onderzoek niet voor zichzelf, maar voor de samenleving, de kerk en de academie. We streven er dan ook naar dat deze groepen ons onderzoek kunnen inzien en gebruiken. Via Open Access wordt onze wetenschappelijke informatie gratis en open online toegankelijk. Hiermee volgen we het beleid van de Nederlandse overheid.

Gratis toegankelijk maken 

Onder artikel 25fa van de Auteurswet – ook genoemd: ‘Amendement Taverne’ – hebben onderzoekers  het recht om kort wetenschappelijk werk gratis te delen, op voorwaarde dat zij dat doen na verloop van een redelijke termijn en dat hun onderzoek is gefinancierd door Nederlandse onderzoeksinstellingen. Hieronder vallen artikelen in tijdschriften en artikelen en hoofdstukken in boeken. Om onze onderzoekers ook van dit recht gebruik te laten maken, heeft de PThU de Taverne-procedureregeling: Openbaarmaking ‘korte’ publicaties vastgesteld. Deze regeling biedt de kaders waarbinnen onze wetenschappers hun onderzoek kunnen delen, en waar zij dat kunnen doen. Medewerkers kunnen ook verzoeken hun onderzoek niet beschikbaar te stellen. Dat doen zij via een zogenaamde 'opt-out-regeling'. 

Toegang tot onderzoek via research portal PThU

Korte wetenschappelijke publicaties van medewerkers worden toegevoegd aan de Research Portal van de PThU. Hierdoor zullen steeds meer publicaties van medewerkers toegankelijk worden voor iedereen.

Gebruikmaken van publicaties van de PThU die onder de Taverne-regeling openbaar zijn gemaakt, kan onder de volgende licentievoorwaarden.