Datamanagement

Het zorgvuldig beheren en veilig opslaan van (privacygevoelige) onderzoeksdata zowel tijdens als na afloop van onderzoek is van groot belang. Het College van Bestuur van de PThU heeft daartoe op 9 maart 2017 de notitie Management onderzoeksdata: hoofdlijnen beleid Protestantse Theologische Universiteit vastgesteld.

Datamanagement Plan (DMP)

Bij het onderzoeksplan hoort een goedgekeurd datamanagement plan (DMP). Hierin leg je vast op welke wijze je onderzoeksgegevens gaat verzamelen, beheren en bewaren. De PThU hanteert hiertoe een eigen DMP-formulier.

Omgaan met persoonsgegevens

Op verzoek van de Commissie Wetenschapsbeoefening van de PThU is de Handreiking Omgaan met persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek in het kader van datamanagement aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) opgesteld. In het kader van de invoering van de AVG is de handreiking in juni 2018 geactualiseerd. 

Gedragscode wetenschapsbeoefening

De Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (nieuwe versie per 1 oktober 2018) schenkt op de pagina's 20-21 aandacht aan beheer van onderzoeksdata.  

Informed consentverklaring

DANS (Data Archiving and Networked Services), een instituut van KNAW en NWO, stelt voorbeelden van toestemmingsverklaringen beschikbaar ten behoeve van het archiveren van interviews. Hier een voorbeeld van een  Informed consentverklaring van de Erasmus Universiteit.  

Informatie van universiteitsbibliotheek RUG

De universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen biedt op de website veel praktische  informatie aan van het Research Data Office.

Landelijk coördinatiepunt

Algemene informatie over datamanagement is te vinden op de website van het Landelijk Coördinatiepunt Research Datamanagement (LCRDM).

Heb je nog vragen?

Mail ons via bibliotheek@pthu.nl .