Collegeplanken

Docenten van de PThU kunnen de bibliotheek verzoeken voor hun college boeken op de studiezaal bij elkaar te plaatsen. Deze boeken worden niet uitgeleend gedurende de periode dat het college wordt gegeven. De boeken blijven door deze werkwijze voor alle studenten beschikbaar voor gebruik op de studiezaal en/of voor het maken van kopieën/scans.

Procedure

De docent geeft het verzoek voor het inrichten van een collegeplank minimaal drie weken voor aanvang van het college per e-mail door aan de bibliotheek. Indien het verzoek later wordt ontvangen, kan tijdige inrichting van de collegeplank niet gegarandeerd worden.

Het verzoek bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • naam van het college
  • begin- en einddatum van het college
  • auteur/titel en - indien van belang - druk en jaar van uitgave van te plaatsen publicaties

De bibliotheek zorgt ervoor dat de gewenste publicaties uiterlijk op de eerste dag van het college op de collegeplank beschikbaar zijn. Indien gewenst kunnen extra ebook-versies aangeschaft worden.
Privé-boeken van de docent kunnen op de collegeplank worden geplaatst. Dit is echter geheel voor eigen risico: de bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van privé-eigendommen.
Na afloop van de einddatum wordt de collegeplank door de bibliotheek opgeheven.
Verlenging van de periode is mogelijk, mits tijdig doorgegeven.

Locatie

  • Amsterdam: de kasten achter de werkplekken van het bibliotheekpersoneel
  • Groningen: kast tegen de wand van de studiezaal beneden in de ontmoetingsruimte

Informatie

Voor meer informatie en het doorgeven van titels voor een collegeplank mail naar bibliotheek@pthu.nl of neem contact op met één van de bibliotheekmedewerkers.