Collectie

De PThU beschikt over een ruime collectie wetenschappelijke informatie, zowel digitaal als fysiek. Naast de studiezaal- en depotcollecties zijn er diverse archieven en  bijzondere collecties. Bijvoorbeeld het gehele archief van onze voorganger, de  Theologische Universiteit Kampen (1854-2006). Daarnaast beschikken we over een uitgebreide collectie werken over en door Karl Barth. Ook zijn redes, masterscripties en proefschriften gehouden en verdedigd aan de PThU digitaal beschikbaar. Via het intranet/studienet zijn er steeds meer tijdschriften online beschikbaar.