Karl Barth

The Digital Karl Barth Library

The Digital Karl Barth Library is rechtstreeks te raadplegen vanaf het interne netwerk. Deze digitale collectie bevat de complete tekst van de Kirchliche Dogmatik van Barth in het Duits en het Engels. Voor raadpleging vanuit huis kunnen medewerkers en studenten van de PThU inloggegevens opvragen bij de bibliotheek.

Barth Literature Search Project

De bibliografische database Barth Literature Search Project bevat literatuur van en over de theoloog Karl Barth (1886-1968). Hiermee willen de PThU en het Centre for Barth Studies van Princeton Theological Seminary samen met een aantal andere internationale partners het onderzoek naar de theologie van Barth ondersteunen en stimuleren. In de database vindt u bibliografische gegevens van literatuur die hetzij geschreven is door Barth zelf, hetzij door anderen over hem en zijn werk. De database bevat ook de gegevens die opgenomen zijn in de Bibliographie Karl Barth, uitgegeven door Hans Markus Wildi en Jakob Matthias Osthof. Nieuwe publicaties worden voortdurend aan de database toegevoegd.

Links naar relevante websites