Online tijdschriften

Door eerst met uw VUnet-ID in te loggen op het intranet van de PThU (voor medewerkers) of op studentnet van de PThU (voor studenten), zijn van een toenemend aantal tijdschriften de inhoudsopgaven en /of volledige artikelen online te raadplegen. In een aantal gevallen beschikken wij ook nog over een papieren abonnement.

In de online bibliotheekcatalogus zijn veel links opgenomen naar fulltext tijdschriften, die aanwezig zijn in de database Religion and Philosophy Collection. De onderstaande lijst bevat eveneens links naar kosteloos toegankelijke open access tijdschriften.