Publicaties PThU

Alle publicaties van de PThU zijn te vinden in de Bibliotheekcatalogus WorldCat Discovery en in NARCIS, de toegang tot wetenschappelijke informatie in Nederland. 

 • Proefschriften

  Overzicht proefschriften 2022

  • 6 oktober - J.N. den Toom, The Chaplain-Researcher. The Perceived Impact of Participation in a Dutch Research Project on Chaplains' Professionalism [Promotors M.N. Walton; J.W.G. Körver; T.W.A. de Wit]
  • 27 juni - H. de Jong-Markus, Reconciling Religious Diversity and Mono-religiosity. The case of teachers at Orthodox-Protestant primary schools in The Netherlands [Promotor M. Barnard; tweede promotor A. de Cock; derde promotor G.D. Bertram-Troost; vierde promotor A. de Muynck]
  • 16 juni - G. van Meijeren, Slenteren in de stad van de mens. De cultuurtheologie van F.O. van Gennep [Promotor H.P. de Roest; tweede promotor E.P.N.M. Borgman]
  • 1 maart - R.A. Surjanegara, Power in Reformed Polity. The Articulation of Authority in Indonesian Reformed Churches [Promotor L.J. Koffeman; co-promotor E.G. Singgih]
  • 9 februari - M. Visser, Pars pro toto. Analyse van de figuur van het pars pro toto in het werk van F.H. Breukelman en uitwerking aan de hand van de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja. Een bijbels-theologisch onderzoek [Promotor R.H. Reeling Brouwer; co-promotor K. Spronk]

  Overzicht proefschriften 2021

  • 9 december - L.C. van Leersum-Bekebrede, Worship with children. Agentive participation in Dutch protestant contexts [Promotors M. Barnard, A. de Kock; co-promotor P.M. Sonnenberg]
  • 3 december - A.R. de Bruin-Wassinkmaat, Finding one's own way. Exploring the religious identity development of emerging adults raised in strictly reformed contexts in the Netherlands [ Promotors M. Barnard, C. Bakker, A. de Kock]
  • 2 december - J.A. de Waal, Diaconaat en ouderen. Over de diaconale roeping van de kerk in de context van vergrijzing [Promotor H. Noordegraaf; co-promotor F. de Lange]
  • 9 november - M.C.L. Oldhoff, Soul searching with Paul. A theological investigation of cultural, traditional, and philosophical concepts of the soul [Promotors J. Muis, A.B. Merz]
  • 1 juli - T.T. Osinga, Hervormde evangelisatieverenigingen in Nederland 1855-1951. Een onderzoek naar doelstellingen en praktijk [Promotor H.-M. Kirn; co-promotor G. van Klinken]
  • 18 juni – K. Stijkel, Visualising the vision. A study of the plan of Ezekiel’s temple [Promotor K. Spronk; co-promotor E. van Staalduine-Sulman]
  • 11 juni – Th. Tops, A historical-hermeneutical study of παροιμία and παρρησία in the Gospel of John. A contribution to the interpretation of Johannine language in its ancient rhetorical context [Promotor A.B. Merz; co-promotor R. Bieringer
  • 20 mei – B. van den Toren-Lekkerkerker, Community as mission. The Church Mission Society as gift and call in an individualised and globalised world [Promotor H.P. de Roest; co-promotor K. Kim]

  Overzicht proefschriften 2020

  • 4 december - A. Tolksdorf, Die xwr als Perspektivefürein neues Leben eine Studie zu Hes 36 und 37 als Kern des Hesekiel-Buches [Promotoren K. Spronk, W. Hillebrands]
  • 4 december - T. Ebenheser, Interfaith marriage. A study of contextual church polity in the religiously plural context of Indonesia [Promotor L.J. Koffeman; co-promotor E.G. Singgih]
  • 26 november - J. Tanja, Targum Samuel in Sepharad [Promotor A. Houtman; co-promotor E. van Staalduine-Sulman]
  • 25 november - B.H. Weegink, Nochtans mijn God. Leven, theologie en spiritualiteit van Aart Jan Theodorus Jonker [Promotoren J. Hoek, E. van 't Slot]
  • 13 oktober - J. Rondaij, Primo Levi's Afters. Reading Primo Levi Theologically after God [Promotoren M. Barnard, R.D.N. van Riessen, co-promotor J. Druker].
  • 1 juli - H. Klip, These mentioned by name. A form-critical analysis of biblical genealogies, with a special focus on women [Promotoren K. Spronk en J. Dubbink]

  Overzicht proefschriften 2019

  • 5 december - B. Muchemwa, Born-again, morality and transformation. An ethnographic case study on pentecostal conceptualisation of corruption [promotor: M. Barnard, co-promotor: R. Brouwer].
  • 24 juni - C. van der Knijff, Between providence and choice biography. An account of divine guidance from a reformed perspective [promotores G. van den Brink, M.W. Elliott].
  • 12 juni - G. van Zanden, Bij het begin beginnen. Het Bijbels-theologische project van Frans Breukelman [promotor R.H. Reeling Brouwer, tweede promotor K. Spronk].
  • 23 mei - A. van der Knijff, Bevindelijk preken. Een empirisch-homiletisch onderzoek naar bevinding in de prediking binnen de Gereformeerde Gemeenten [promotor F.G. Immink, co-promotor T.T.J. Pleizier].
  • 14 februari - S.V. Lagunov, Following the traces of the serpent in the Old and New Testaments and the early Jewish interpretation. Genesis 3:1-15 in light of its reception history [promotor K. Spronk, co-promotor J.T.A.G.M. van Ruiten].

  Overzicht proefschriften 2018

  • 9 januari - Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de PThU zijn eredoctoraten verleend aan prof.dr. B. de Graaf (erepromotor K. Spronk) en prof.dr. D. Smit (erepromotor F. de Lange).
  • 24 mei - C.M.A. van Ekris, Making see. A grounded theory of the prophetic dimension in preaching [eerste promotor F.G. Immink, tweede promotor E. van 't Slot, co-promotor T.T.J. Pleizier] (cum laude).
  • 1 juni - I.P. Epema, Niets gaat ooit verloren. Transcendentie en transformatie in het denken van Charles Taylor [promotor H.E. Zorgdrager, tweede promotor F. de Lange].
  • 28 juni - A. Roor, Heilzame presentie. Diaconale betrokkenheid als leeromgeving voor protestantse kerken [eerste promotor: H. Noordegraaf, tweede promotor H.P. de Roest].
  • 6 september - J.K. Gelderloos-Commandeur, Meaningful in the margins. Churches and quality of life in the Dutch countryside [promotor H.P. de Roest, co-promotor M. van der Meulen].
  • 13 september - A. Goedvree, Een ondoordringbaar mysterie. Wedergeboorte volgens Herman Bavinck [promotoren J. Hoek, H. van den Belt].
  • 5 november - J. Meerveld, Opbrengsten van jongerencatechese. Een kwalitatief empirisch onderzoek in vier protestantse geloofsgemeenschappen in Nederland [promotor M. Barnard, co-promotor A. de Kock].
  • 12 december - E. Renkema, Two of a kind. The identity of cooperation schools in the Netherlands and the correlation with religious education [promotor: M. Barnard, co-promotor A. Mulder]

  Overzicht proefschriften 2017

  •  14 maart - J. Lena, The Panegyrikon codex type and its liturgical function. A new catalogue model [promotor R. Roukema, co-promotoren Th. Antonopoulou, S.M. Royé].
  • 21 maart - D.O. Bediako-Akoto, Towards holistic sexual flourishing in Africa. Another look at human sexuality from a Ghanaian christian standpoint with the Presbyterian Church of Ghana as a case [promotoren M.M. Jansen, M. Barnard].
  • 4 april - G.G. van Manen, Ontmoeting met God. Een multiperspectivistisch model in het spoor van Franz Rosenzweig en Kornelis Heiko Miskotte [promotor J. Muis].
  • 6 juli - R. Huijzer, De binnenkant van het ambt. Een groundedtheory-onderzoek naar de ambtsbeleving en levensbeschouwelijke identiteit van protestantse pastores in zorginstellingen, in dialoog met Paul Ricoeur [promotor F.G. Immink, co-promotoren T.T.J. Pleizier, W. Smeets]. 
  • 21 september - S.R. Milford, Eccentricity in anthropology. David H. Kelsey's anthropological formula as a way out of the substantive-relational Imago Dei debate [promotor B. van den Toren, co-promotor R. Reeling Brouwer].
  • 13 november - R. van Waarde, Oog in oog. Een missiologische studie naar de betekenis van de exposurebenadering in de stedelijke context [promotor M.M. Jansen, co-promotor A. van der Kooi]
  •  12 december - C.S.H. Rijken, 'My soul doth magnify'. The appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Netherlands [promotor M. Barnard, co-promotor M.J.M. Hoondert]. 

  Overzicht proefschriften 2016

  • 20 januari P. Veerman, Bidden leren. Vergelijkend onderzoek naar het eigen karakter van het gebedsonderwijs in de Heidelbergse Catechismus [promotoren G. van den Brink, L.D. Bierma].
  • 7 april A. Gooijer, De Geest in schepping en verlossing. De betekenis van Pinksteren in de theologie van Karl Rahner en Karl Barth [promotoren J. Muis, J.B.M. Wissink].
  • 14 september H.J. van Wijnen, Faith in small groups of adolescents. Being together as a basic given [promotor M. Barnard, co-promotor R. Brouwer].
  • 21 september J. Hage, Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinistische wereld. Een studie naar Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging [promotor M. Barnard, co-promotor J.C.P. van Gessel].
  • 6 oktober P. Boonstra, Omgang met de Bijbeltekst in de preek. Een empirisch homiletisch onderzoek [promotor F.G. Immink, co-promotor T.T.J. Pleizier].
  • 30 november E.D. Hof, Reimagining mission in the postcolonial condition. A theology of vulnerability and vocation at the margins [promotoren M.M. Jansen, S.H. Skreslet].
  • 15 december J.B. Voogd, De betekenis van Paulus' oproep tot de groet met de heilige kus [ promotoren R. Roukema, A. Merz].

  Overzicht proefschriften 2015

  • 15 januari I. Terlouw, Real faith. Performativity and materiality in the personal relationship with Jesus of evangelical protestants [promotoren F.G. Immink, H.C. Stoffels, co-promotor T.T.J. Pleizier].
  • 18 februari P.M. Sonnenberg, Youth worship in protestant contexts. A practical theological theory of participation of adolescents [promotoren M. Barnard, M. Nel].
  • 18 februari R. Nasrallah, Moving and mixing. The fluid liturgical lives of Antiochian orthodox and Maronite women within the protestant churches in Lebanon [promotoren M. Barnard, H.L. Murre-van den Berg, M.E. Brinkman].
  • 10 september C.S. van Andel, Composing a canon. Creating networks of meaning in the editorial process of the Hymnbook Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk (2013) [promotor M. Barnard, co-promotor M.J.M. Hoondert].
  • 24 september C.C.L.H. van den Berg-Seiffert, Ik sta erbuiten – maar ik sta wel te kijken. De relationele dynamiek in geloofsgemeenschappen na seksuele grensoverschrijding in een pastorale relatie vanuit het perspectief van primaire slachtoffers [promotor H.P. de Roest, co-promotor J.N. Meulink-Korf] .
  • 8 oktober V. Habarurema, Christian generosity according to 2 Cor. 8-9. Its exegesis, reception, and interpretation today in dialogue with the prosperity gospel in sub-Saharan Africa [promotoren R. Roukema, M.M. Jansen].
  • 26 november W.A. B., Athanasius’ use of the Gospel of John. A rhetorical reading of the Orations against the Arians [promotor R. Roukema, co-promotor P.M. Wisse].

  Overzicht proefschriften 2014

  • 6 februari A.W. Baan, The necessity of witness. Stanley Hauerwas’s contribution to systematic theology [promotoren G.W. Neven, R.H. Reeling Brouwer].
  • 27 februari A.C. Verweij, Positioning Jesus’ suffering. A grounded theory of Lenten preaching in local parishes [promotor F.G. Immink, co-promotor T.T.J. Pleizier].
  • 26 juni W.G. van Iperen, Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentatie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland, 1995-2010 [promotoren H.P. de Roest, H.C. Stoffels].
  • 3 juli Byung-Duck Park, Praise, apathy, or doubt. The narrative intention of 2 Samuel 12:16-23 [promotor K. Spronk, co-promotor E. van Staalduine-Sulman].
  • 25 september C. König, “Germaniserung des Christentums”. Arthur Bonus im Spannungsfeld von Kulturprotestantismus und völkische Bewegung im wilhelminischen Kaiserreich [promotor H.-M. Kirn].

  Overzicht proefschriften 2013

  • 19 juni J.F. Holslag, Berlin Fellowship. East German Perspectives and Missional Encounter 1961-1989 [promotoren M.M. Jansen, H. Noordegraaf].
  • 25 juni M. Klaasen, In Christus rechtvaardig. Reformatorische perspectieven op rechtvaardiging en eenheid met Christus. Een onderzoek naar rechtvaardiging en unio cum Christo bij Martin Luther, Philippus Melanchthon, Johannes Calvijn en John Owen  [promotoren G. van den Brink, H. van den Belt, co-promotor W. van Vlastuin].
  • 27 juni D. van de Koot-Dees, Prille geloofsopvoeding. Een kwalitatief onderzoek naar de rol van geloven in de opvoeding van jonge kinderen in gezinnen [promotoren F.G. Immink, A. Smaling, B. Roebben].
  • 12 september R.F.H. Praamsma, Zacharias Webber (1644-1696) irenisch lutheraan – verlicht protestant. Kerk en theologie in het denken van een zeventiende-eeuwse kunstschilder [promotoren K. Zwanepol, W.J. van Asselt].
  • 21 november T. Jahnke, In würde altern und alt sein. Praktisch-theologische Bausteine zu einem würdevollen Alterungsprozess im Kirchen- und Gemeindekontext [promotor E.R. Jonker].
  • 10 december W.A. de Jong-Kumru, Postcolonial feminist theology. Enacting cultural, religious, gender, and sexual differences in theological reflection [promotoren M.M. Jansen, A.J.A.C.M. Korte].

  Overzicht proefschriften 2012

  • 28 augustus H.T. Kroesbergen, De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal. Naar een alternatieve, systematische theologie [promotor L.J. van den Brom].
  • 25 oktober P. Dronkers, Faithful citizens. Civic allegiance and religious loyalty in a globalised society. A Dutch case study [promotoren F. De Lange, R.W. Boomkens].

  Overzicht proefschriften 2011

  • 9 maart Bendangjungshi, Confessing Christ in the Naga context. Towards a liberating ecclesiology [promotoren V. Küster, L.J. Koffeman, F. de Lange].
  • 1 april C.W. Notebaart, Metallurgical metaphors in the Hebrew Bible [promotor K. Spronk]
  • 5 augustus A. Setiawidi, Taking its shape. Towards an Indonesian Old Testament story. A result from the dialogue between Christoph Barth’s Theologia Perjanjian Lama and Works by Indonesian Old Testament scholars [promotor K. Spronk, E.G. Singgih]
  • 29 augustus P.A. Verbaan, Geweten. De rehabilitatie van een theologisch begrip [promotor L.J. van den Brom]
  • 28 oktober T. Tromp, Het verleden als uitdaging. Een onderzoek naar de effecten van life review op de constructie van zin in levensverhalen van ouderen [ promotoren J. Bouwer, R.R. Ganzevoort]
  • 6 december Ter gelegenheid van het eerste lustrum van de PThU zijn drie eredoctoraten verleend aan: prof.dr. E.G. Singgih, drs. F.J. Hoogewoud en prof.dr. B. Goudzwaard.
  • 21 december G.J.M. Kievit-Lamens, Innerlijke ruimte. Een onderzoek naar de autobiografische competentie van de ziekenhuispastor in gesprek met kankerpatiënten [promotor F.G. Immink, co-promotoren C.J. Menken-Bekius, M.F. Poulie]. 

  Overzicht proefschriften 2010

  • 19 februari Mi Rang Kang, Interpretative identity and hermeneutical community. A bible-didactical theory aiming at women's narrative identity formation in the Korean context [promotoren E.R. Jonker, V. Küster].
  • 17 mei E. van 't Slot, Openbaringsnegativisme. Bonhoeffers kritiek op Barths actualistische geloofsbegrip [promotor J. Muis] (cum laude). [English translation: Negativism of revelation? : Bonhoeffer and Barth on faith and actualism (Tübingen : Mohr Siebeck, 2015)]
  • 18 juni H. Heydorn, Der Mensch als ewige Einheit aus Leib, Seele und Geist! Eine alttestamentische exegetische Untersuchung über die Wesensstruktur des lebenden, toten und auferstandenen Menschen [promotor C. Houtman]. 
  • 6 juli T.T.J. Pleizier, Religious involvement in hearing sermons. A grounded theory study in empirical theology and homiletics [promotor F.G. Immink]. 
  • 15 september J.M. de Klerk, Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van Eberhard Jüngel [promotoren G.G. de Kruijf, J. Muis]. 
  • 15 november J.H. Hamoen, Het schip der zotten. Een theologisch-culturele plaatsbepaling van de theoloog August Henkels (1906-1975) toegespitst op zijn verhouding tot de drukker Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) en de schrijver Simon Vestdijk (1898-1971) [promotor M. Barnard, co-promotor J.J.M. van Stralen]. 
  • 3 december H. Schmid, Elisa und Elia. Eine Studie zu ihrem Verhältnis in den Königebüchern unter besonderer Berücksichtigung von 2. Könige 2 [promotor C. Houtman].

  Overzicht proefschriften 2009 

  • 21 januari J.M. Bac, Perfect will theology. Divine agency in reformed scholasticism as against Suárez, Episcopius, Descartes, and Spinoza [promotor J. Muis]. 
  • 13 maart J. van Holten, Rol en roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten gerelateerd aan het roepingsbegrip [promotor E.R. Jonker].  
  • 13 mei C. Constandse, Het gebod van de hoop. Een bijdrage aan het debat over eschatologie en ethiek vanuit het werk van F.-W. Marquardt [promotor L.J. van den Brom, co-promotoren T.A. Boer, R.H. Reeling Brouwer].  
  • 29 mei A. ter Brugge, Between Rome and New Jerusalem. Christian citizenship in some of the writings of the New Testament and Tertullian of Carthage [promotor R. Roukema]. 
  • 12 juni P.W.R.H. von Knorre, Vergeblicher Gottesdienst. Die kultpolemischen Texte des Alten Testaments [promotor C. Houtman]. 
  • 14 september H.A.H. Maat, Religious diversity, intelligibility and truth. An inquiry into epistemological and theological aspects of religious pluralism [promotoren L.J. van den Brom, A.F. Sanders].
  • 21 september H. van Stralen, Gehoor geven, een discursieve benadering van de religieuze bekering. De conversieteksten van Gabriel Marcel en Gerard Reve [promotoren M. Barnard, M. van Buuren]. 
  • 23 november M. Klomp, The sound of worship. Liturgical performance by Surinamese Lutherans and Ghanaian Methodists in Amsterdam [promotor M. Barnard, H.C. Stoffels (VU), M.J.M. Hoonderts (UvT)].

  Proefschriften 2008

  • 9 januari R.J. de Vries, Gods woord verandert mensen. Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen [promotor F.G. Immink].
  • 18 januari J.C. van Loon, The christology of Cyril of Alexandria. Milestone on the road to Chalcedon [promotoren G.W. Neven, A.J.M. Davids, co-promotor T. Hainthaler].
  • 18 februari W.M. Dekker, De relationaliteit van God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turrettini en Eberhard Jüngel [promotor J. Muis].
  • 22 februari M. Kolimon, A theology of empowerment. Reflections from a West Timorese feminist perspective [promotor V. Küster].
  • 11 april J. Schaap-Jonker, Before the face of God. An interdisciplinary study of the meaning of the sermon and the hearer’s God image, personality and affective state [promotor E.R. Jonker].
  • 13 juni P.E.M. Meijers, Blanke broeders – zwarte vreemden. De Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de apartheid in Zuid-Afrika 1948-1972 [promotor P.N. Holtrop].
  • 27 juni L.T. Tunyogi, The life and work of István Kecskeméthy Csapó. A Hungarian theologian and biblical scholar in Transylvania [promotoren C. Houtman, Zs. Geréb].
  • 30 juni E.A. Postma, Dilettant, pelgrim, nar. De positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie [promotor M. Barnard, co-promotor J.J.M. van Stralen].
  • 19 december G.C. de Vries, Leren zien – leren geloven. Een praktisch-theologische theorie van esthetisch-religieus leren [promotor E.R. Jonker, co-promotor O.K. Zijlstra].

  Proefschriften 2007

  • 6 februari R.J. Bakker, De boycot beoordeeld. Een ethische studie over de internationale dwangmaatregelen tegen Zuid-Afrika [promotor G.G. de Kruijf].
  • 25 september Yi Ying-Ji, Encounters between Chinese culture and christianity. A hermeneutical perspective [promotor V. Küster].
  • 16 oktober C. Bregman, De stem uit de oneindigheid. Over de talige vormgeving van preken in het licht van poëzie en poëtica van Martinus Nijhoff [promotor H.P. de Roest].
  • 19 oktober S.M. Royé, The inner cohesion between the Bible and the Fathers in Byzantine tradition towards a codico-liturgical approach to the Byzantine biblical and patristic manuscripts [promotor C. Houtman].
 • Academische redes

  [zomer 2012 verhuizing naar Amsterdam en Groningen]

 • Masterscripties

  Het overgrote deel van de aan de PThU en aan enkele voorlopers verdedigde doctoraal- en masterscripties zijn op te vragen via de bibliotheek. De titels zijn opgenomen in de bibliotheekcatalogus WorldCat Discovery.

  Een groot deel van de scripties vanaf 2016 is digitaal beschikbaar in de open access Theologische Repository. De titels zijn via bibliotheekcatalogus WorldCat Discovery te vinden en fulltext te raadplegen. Voor een aantal scripties is het niet mogelijk de volledige tekst open access beschikbaar te stellen. Veelal betreft dit scripties met privacy-gevoelige gegevens.

  Vragen? Neem contact op met de bibliotheek.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.