Home/Onderwijs/Masters van de PThU

Masters van de PThU

Als theoloog moet je een beetje van alle markten thuis zijn. Als je goed om je heen kijkt, merk je dat de christelijke traditie vaak niet meer voor zich spreekt. Met de verschillende masters van de PThU leer je om te gaan met die steeds veranderende context. Zowel als predikant als in de andere beroepen die je kunt uitoefenen met een PThU-master op zak.

Predikant en wetenschapper

Of je nu kiest voor een verdiepende eenjarige master of een driejarige predikantsmaster, de masters van de PThU leiden je op tot een wetenschapper met een brede blik op de wereld om je heen. Je krijgt het goede gereedschap om overal waar je komt iets waardevols toe te kunnen voegen. Binnen én buiten de kerk. 

Master of Theology, In-depth (Groningen)

  • 1 jaar
  • voltijd en deeltijd
  • voertaal: Engels

De eenjarige Master of Theology leidt je op tot academisch theoloog. Je kunt in dit masterprogramma kiezen uit deze profielen:

Predikantsmaster (Amsterdam of Groningen)

  • 3 jaar
  • Voltijd en deeltijd 

De predikantsmaster is een wetenschappelijke beroepsopleiding, hoewel je meer kunt worden dan predikant alleen. Wat wij belangrijk vinden, is dat praktijk en wetenschap samen opgaan. De praktijk kan de theorie stimuleren en vanuit de theorie kun je bezinnen op de praktijk.

Binnen de opleiding is er natuurlijk aandacht voor pastoraat, catechese en preken, maar ook voor 'gemeente zijn'. De gereedschappen die je krijgt bij de PThU zorgen ervoor dat je zelfstandig en creatief je vak kunt uitoefenen. De opleiding sluit aan op de huidige veranderende samenleving en cultuur en helpt je succesvol te navigeren in je toekomstige gemeente(s). Zodat je als theoloog in elke context iets te bieden hebt.

Master Predikantschap, route Predikant-Geestelijk Verzorger (Groningen)

  • 3 jaar

De route Predikant-Geestelijk Verzorger is een afstudeerrichting binnen de master Predikantschap in Groningen. Na je opleiding ben je dus naast gekwalificeerd geestelijk verzorger ook predikant binnen de PKN. Zo kun je daar bijvoorbeeld doop en avondmaal bedienen.

Researchprogramma

Ben je geïnteresseerd in theologisch onderzoek en volg je een van de masteropleidingen van de PThU? Dan geeft de universiteit je via het researchprogramma van de Graduate School de uitdagende mogelijkheid om je onderzoekskwaliteiten verder te ontwikkelen.

‘Het is leuk om te zien dat wat je doet en de ideeën die je hebt ook echt waarde hebben’
4:50

Marijn vertelt wat haar redenen zijn om te kiezen voor de master Gemeentepredikant