Masters van de PThU

De masters van de PThU bieden een brede blik op de wereld en bereiden je voor op verschillende beroepen, zoals predikant en geestelijk verzorger. Met een master Theologie van de PThU op zak kun je zelfstandig en creatief je vak uitoefenen in een sterk veranderende kerkelijke omgeving.

Bekijk de opleidingen

De PThU biedt twee masteropleidingen. Allereerst de driejarige master theologie met uitstroomprofielen voor gemeentepredikant, geestelijk verzorger, theologisch ondernemer en onderzoeker. Daarnaast  bieden we ook een eenjarige internationale Master of Theology. Of je nu kiest voor een verdiepende theologische master of een predikantsmaster, de PThU leidt je op tot een wetenschapper die waardevolle bijdragen kan leveren. Zowel binnen als buiten de kerk. 

Studenten over de opleiding

Val je van je geloof door theologie te studeren?
We vroegen het voormalig masterstudent en Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen.