Bachelor Theologie PThU

Ben je student van de PThU, dan heb je een bepaalde fascinatie voor wat geloof is, hoe je geloof beleeft, hoe je er woorden aan geeft en wat geloof met mensen doet. Vanuit die fascinatie leer je als theoloog goede vragen te stellen, in gesprek te gaan met gelovigen uit andere stromingen, andere tijden en met mensen die helemaal niet geloven. Ook leer je je eigen vooronderstellingen te bevragen. 

En die goede theologen hebben we hard nodig. We leiden theologen op die:

  • hun grenzen willen verleggen
  • hun grenzen willen leren kennen
  • grenzen willen doorbreken
  • grenzeloos durven zijn

Bekijk de bacheloropleidingen

Wat kun je met een bachelor Theologie?

Een bachelor Theologie leidt je op tot algemeen theoloog. Voor een beroepskwalificatie is een vervolgopleiding nodig in de vorm van een master. Met deze kwalificatie kun je vervolgens in allerlei vakgebieden aan de slag.

Van onze studenten kiest ongeveer 40% voor het predikantschap. 10% gaat aan het werk als geestelijk verzorger. De overige 50% komt in allerlei vakgebieden terecht. Bijvoorbeeld als wetenschapper, leraar, journalist, jurist, burgemeester of beleidsmedewerker.

Val je van je geloof door theologie te studeren?
We vroegen het alumna Tabitha van Krimpen