Home/Onderwijs/Bachelor Theologie

Bachelor Theologie

Ben je student van de PThU, dan heb je een bepaalde fascinatie voor wat geloof is, hoe je geloof beleeft, hoe je er woorden aan geeft en wat geloof met mensen doet. Vanuit die fascinatie leer je als theoloog goede vragen te stellen, in gesprek te gaan met gelovigen uit andere stromingen, andere tijden en met mensen die helemaal niet geloven. Ook leer je je eigen vooronderstellingen te bevragen. 

En die goede theologen hebben we hard nodig. We leiden theologen op die:

Theologie studeren in Amsterdam of Groningen

In Amsterdam bieden we samen met de Vrije Universiteit (VU) een bachelor Theologie joint degree aan. In Groningen verzorgen we een PThU-traject binnen de bachelor Theologie van de Rijksuniversiteit (RUG).

Bekijk de toelatingseisen.

Karen van de Munt
Karen van de Munt, bachelorstudent:

"Theologie is een mooie en interessante studie waar er met een kritische blik naar de Bijbel en de kerk wordt gekeken. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat je snel mensen leert kennen en je je thuis voelt."

Wat kun je met een bachelordiploma?

Een bachelor Theologie leidt je op tot algemeen theoloog. Voor een beroepskwalificatie is een vervolgopleiding nodig in de vorm van een master. Met deze kwalificatie kun je vervolgens in allerlei vakgebieden aan de slag.

Van onze studenten kiest ongeveer 40% voor het predikantschap. 10% gaat aan het werk als geestelijk verzorger. De overige 50% komt in allerlei vakgebieden terecht. Bijvoorbeeld als wetenschapper, leraar, journalist, jurist, burgemeester of beleidsmedewerker.

Educatieve minor

Als je hebt gekozen voor het traject Algemene Godsgeleerdheid, kun je in je vrije ruimte de educatieve minor Godsdienst en Levensbeschouwing volgen. Heb je je bachelordiploma met educatieve minor gehaald? Dan heb je een tweedegraads lesbevoegdheid om Godsdienst en Levensbeschouwing te geven aan de onderbouw van de middelbare school.

Kom alles te weten over de bachelor theologie

Bekijk ook deze korte video over Theologie studeren aan de PThU
2:42