Onderzoek bachelor Theologie

Theologie gaat over God en over mensen. Het gaat over waar je in gelooft en waar je voor staat. Wat je gelooft, bepaalt je blik op de wereld en de mensen om je heen. Wat je gelooft, bepaalt wie je bent. In onze bachelor Theologie bestudeer je geloof in de brede zin van het woord. Vanuit een eeuwenoude protestantse traditie, maar met het oog op de vragen van vandaag.

Theologie die diversiteit omarmt

Iedereen geeft een ander antwoord op de vraag: wat geloof jij? Die diversiteit willen we omarmen, met het idee dat we allemaal iets ontvangen van God. Theologische vragen beantwoorden we dus altijd samen – ook en juist áls we het niet met elkaar eens zijn. Vragen over schuld en vergeving, over God, over mens en wereld, verleden en toekomst. Dat leidt tot stevige gesprekken. Wij bieden een veilige omgeving om die gesprekken te voeren. Om zo tot dieper inzicht te komen.

Theologie die diep gaat

Met de bachelor Theologie duik je onder de oppervlakte. Je stelt vragen over die dingen die zo gewoon zijn dat we ze meestal niet eens herkennen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor jouw leven als er meer is dan wat je kunt zien en meten? Maar ook stel je indringende vragen: hoe maak je bijvoorbeeld een verschil in de wereld, de samenleving, de kerk? Zo ontwikkel je je ook persoonlijk diepgaand.

Bachelor bereidt je voor op diverse masters

De bachelor bereidt je allereerst voor op de master theologie. Maar door specialisatieroutes en minoren is er ook de mogelijkheid om je voor te bereiden op andere masters binnen geesteswetenschappen en sociale wetenschappen.

Over het programma

Het programma voor de bachelor theologie is nog in ontwikkeling. Je kunt vakken verwachten zoals:

  • systematische, historische en praktische theologie (leer, geschiedenis en praktijken binnen de theologie)
  • theologie, esthetiek en cultuur (theologie in relatie tot kunst en cultuur)
  • theologie, media en actualiteit
  • wetenschapsfilosofie (kijken naar de vooronderstellingen in diverse wetenschappen)
  • jodendom en islam
  • keuzevakken: Grieks, Hebreeuws, exegese (interpretatie van Bijbelteksten) en meer

Meer weten?

Deze bachelor is momenteel in ontwikkeling. Vanaf februari 2025 kun je je waarschijnlijk aanmelden voor de bachelor. Wil je op de hoogte blijven? Vul dan het interesseformulier in. Je krijgt dan direct bericht als de inschrijving opent.