Bindend studieadvies (BSA)

Bij zowel de PThU/VU als RUG krijg je als eerstejaarsstudent te maken met het bindend studieadvies. Dat betekent dat je aan het eind van het eerste inschrijfjaar tenminste 42 (VU/PThU) of 45 (RUG) van de 60 studiepunten van het eerste jaar behaald moeten hebben.

Voldoe je niet aan deze eis, dan moet je stoppen met de opleiding en mag je je de eerste drie aansluitende jaren niet opnieuw inschrijven voor dezelfde of een aanverwante opleiding. Wanneer je je vóór februari van het eerste collegejaar uitschrijft, geldt dit niet. Je mag je dan per 1 september van het volgende collegejaar opnieuw inschrijven.

Om je te ondersteunen bij het voldoen aan de eis van het BSA zorgt de PThU, samen met de VU en de RUG, voor een studeerbaar programma, een actieve begeleiding door de studieadviseur en coaches/mentoren, een snelle nakijktijd van tentamens en duidelijke studievoortgangoverzichten.

Vier maal per jaar ontvang je een bericht waarin staat of je met de behaalde studiepunten op het goede spoor zit om een positief advies te krijgen. Als je resultaten aanleiding zijn tot zorg, krijgt je een uitnodiging voor een gesprek met de studieadviseur.