Bachelor Theologie Amsterdam

Wil je theologie studeren in Amsterdam? In de bachelor theologie werken de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en Vrije Universiteit (VU) samen. Als student van de joint bachelor volg je college bij docenten van beide universiteiten die hun sporen verdiend hebben in de kerkelijke theologie. Je leert handen en voeten geven aan jouw fascinatie voor geloof. Wat geloof is, hoe je geloof beleeft, hoe je er woorden aan geeft en wat geloof met mensen doet; je bestudeert het in onze opleiding allemaal.

Studie in het kort:
Bachelor
3 jaar
Voltijd en deeltijd
Studie in het kort:
Locatie
Amsterdam
Graad
Bachelor of Arts
Duur
3 jaar voltijd, 6 jaar deeltijd (180 ECTS)
Studievorm
Voltijd en deeltijd
Voertaal
Nederlands
Startdatum
September
Aanmelddatum
1 mei
CROHO-code
55004 (BA Theologie joint degree)

Binnen de joint bachelor leer je goede vragen te stellen, in gesprek te gaan met gelovigen uit verschillende stromingen en andere tijden en met mensen die helemaal niet geloven. Je kijkt kritisch naar je eigen vooronderstellingen. En je volgt colleges samen met studenten met uiteenlopende achtergronden. Zo sta je al tijdens de opleiding theologie met beide benen in de diversiteit van de Nederlandse samenleving.  

Waarom theologie studeren bij de PThU en de VU? 

Wist je dat de PThU een universiteit in een universiteit is? Je studeert in een wereldstad, maar bij de PThU vind je contact en herkenning bij medestudenten uit de breedte van de kerk. Op de eerste etage van het hoofdgebouw van de VU ga je een vleugel binnen die warmte en rust uitstraalt. Dat is de Protestantse Theologische Universiteit. Hier volg je colleges, kun je koffie drinken, studeer je in de bibliotheek en kun je deelnemen aan het vierkwartier in de kapel. Daarnaast krijg je les aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit. Hier kun je inspiratie putten uit de vernieuwende, creatieve en open manier waarop de VU protestants-christelijk is.   

Wat je kunt verwachten

 • Studieprogramma

  De bacheloropleiding Theologie is thematisch ingedeeld en de vakken hebben een link met actuele, maatschappelijke vraagstukken. Deze opzet sluit aan bij ontwikkelingen in onderzoek, onderwijs en samenleving. Vragen die je jezelf voortdurend stelt zijn: wat betekent dit voor de samenleving? Wat betekent dit voor de oecumenische gemeenschap? Wat betekent dit eigenlijk voor mijzelf?

  Thema’s als diversiteit, macht en gender komen uitgebreid aan de orde. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan exegese, kerkgeschiedenis en liturgie. Steeds vaker is de kerk an sich niet meer de vanzelfsprekende plek waar samenkomsten gevierd worden. Daarom is er aandacht voor pioniersplekken waar diensten in buurtcentra, cafés, ziekenhuizen en gevangenissen een voorbeeld van zijn. Elk semester heeft een eigen thema waar vanuit de protestantse traditie grondig beschouwend of juist vanuit een breder perspectief wordt gekeken. Voorbij de etiketten ligt de uitdaging. Je hebt veel vrijheid bij het samenstellen van je vakkenpakket. In dialoog met elkaar worden vraagstukken ontrafeld en ontwikkel je je op een manier die het beste bij jou past. Of het nu gaat om gesprekstechnieken, het uitwerken en organiseren van een excursie of het schrijven van je eindscriptie; ontwikkelen doe je samen. Docenten en studenten inspireren elkaar. Theologie aan de VU en PThU ‘doe’ je niet, dat bén je.

  Je kunt de studie in voltijd en deeltijd volgen. Het studieprogramma heeft een studielast van 180 ECTS.  

  Studieprogramma joint bachelor Theologie
  Bekijk een korte uitleg van de vakken en opbouw van de drie studiejaren van de bachelor.
 • Inschrijven

  Wil je bij ons de bachelor theologie volgen? Je kunt je tot 1 mei 2021 via Studielink inschrijven voor het academisch jaar 2021-2022. Schrijf je je bij ons in, dan schrijven wij je automatisch in bij de VU.

  Let op: inschrijven doe je voor 1 mei van het jaar dat je je studie wilt beginnen.  

  1. Klik op de knop 'Inschrijven'. Studielink opent nu in een ander tabblad. Klik op ‘Opleidingen’.
  2. Ga dan naar ‘Nieuw verzoek tot inschrijving toevoegen’.
  3. Kies bij ‘Onderwijsinstelling’ voor ‘Protestantse Theologische Universiteit’. Als je je inschrijft via de PThU, regelen wij automatisch je inschrijving bij de Vrije Universiteit. Je bent dan bij beide instellingen ingeschreven.
  4. Kies voor de voltijd- of deeltijdvariant van ‘B THEOLOGIE (JOINT DEGREE) AMSTERDAM’.
  5. Volg hierna de stappen die Studielink aangeeft.
  6. Heb je je aangemeld voor de bachelor? Dan krijg je een uitnodiging voor de verplichte matchingsdag. Voor het studiejaar 2021-2022 vindt die plaats in (onder voorbehoud) mei 2021.  
  7. Weet je nu al dat je predikant wilt worden? Doe dan vast een verzoek tot inschrijving in het kerkelijk album.
 • Toelatingseisen

  Voor de bachelor theologie geldt een van de volgende toelatingseisen:

  • Je hebt een vwo-diploma (alle richtingen) of een hbo-propedeuse.
  • Je hebt een zogeheten colloquium doctum.

  Ook is het handig als je Duits leest en verstaat, in verband met Duitstalige literatuur tijdens de opleiding.

  Heb je studievertraging opgelopen door corona? Dan kun je misschien een beroep doen op onze regeling voor voorwaardelijke toelating.

 • Kosten

  Het collegegeld voor het academisch jaar 2021-2022 is € 2.168. Je kunt kiezen uit een van de volgende opties voor betalingen:

  • Betaal het volledige collegegeld bij de start van het academisch jaar.
  • Betaal het collegegeld in tien termijnen.
 • Inschrijven in het Kerkelijk Album

  Wil je na je studie predikant worden in de PKN? Dan moet je je inschrijven in het Kerkelijk Album van de PKN. Daarmee maak je kenbaar dat je predikant in een gemeente of een zorginstelling wilt worden, of dat je die mogelijkheid open wilt houden. De PThU verzorgt deze inschrijvingen voor de PKN.

 • Tegemoetkoming studiekosten

  Heb je een (tijdelijk) financiële ondersteuning nodig? Er zijn verschillende fondsen en subsidies waarop je misschien recht hebt. Bijvoorbeeld:

  • als er sprake is van ziekte, functiestoornis, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden
  • als je studievertraging oploopt door bestuurswerkzaamheden
  • als je een deel van je studie wilt volgen in het buitenland.
 • Covid-19 en studeren bij de PThU

  Zoals de meeste universiteiten biedt de PThU haar colleges op het moment vooral online aan, om onze studenten en ons personeel te beschermen tegen Covid-19. Vanaf september hopen we de colleges weer (deels) op locatie te kunnen aanbieden. Dat doen we alleen wanneer dat verantwoord is en de coronamaatregelen er ruimte voor bieden. 

  Om op locatie les te kunnen geven, hebben we afspraken gemaakt met kerkgebouwen in Amsterdam en Groningen. Daar kunnen we samen college volgen, terwijl we toch een veilige 1,5 meter afstand kunnen bewaren. We bieden daarbij ook altijd alternatieve mogelijkheden voor een college aan studenten met een kwetsbare gezondheid of studenten die door quarantaineregels niet mogen reizen. 

  Om te bepalen of college op locatie kan, volgen we de adviezen van de overheid, het RIVM en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU). We informeren studenten via onze wekelijkse nieuwsbrief waar colleges plaatsvinden. 

  Bij al ons onderwijs op afstand staan we voor onze studenten klaar. Zo kunnen studenten boeken blijven lenen van onze bibliotheek. Zij krijgen die dan thuisgestuurd. Daarnaast kun je als student gemakkelijk een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met de studieadviseurs en academiepastor.

 • Na je studie

  Van onze studenten kiest ongeveer 40 procent voor het predikantschap. 10 procent gaat aan het werk als geestelijk verzorger. De overige 50 procent komt in allerlei vakgebieden terecht. Bijvoorbeeld als wetenschapper, leraar, journalist, jurist, burgemeester of beleidsmedewerker.

  De vakken die je bij de PThU volgt, bereiden je optimaal voor op een van de masteropleidingen van de PThU. Ook kun je met een bachelor theologie verschillende masters volgen aan de Vrije Universiteit.

  Theologie, wat kun je ermee? De journalist 1:08

Vragen? Stel ze aan de studieadviseur

 • Annemarie Bijl-Goosens
  Studieadviseur Amsterdam
 • Mirjam Nederveen
  Studieadviseur Groningen
 • "Theologie is een mooie en interessante studie waar er met een kritische blik naar de Bijbel en de kerk wordt gekeken. De kleinschaligheid zorgt ervoor dat je snel mensen leert kennen en je je thuis voelt."
  Karen van de Munt
  Bachelorstudent
 • "Door een aantrekkelijk thematisch opgezet programma legt de joint bachelor Theologie een stevige basis om een allround theoloog te worden."
  Klaas-Willem de Jong
  Opleidingscoördinator

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.