Collegegeld

Volgens de wet bestaan er verschillende categorieën collegegeld. Het hangt af van jouw situatie of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld moet betalen.

 • Wat is wettelijk collegegeld?

  Wettelijk collegegeld is collegegeld waarvan de hoogte van het voltijdse tarief door de wetgever wordt bepaald. Dit collegegeld is voor alle opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland gelijk. Je betaalt wettelijk collegegeld, wanneer je aan de volgende criteria voldoet:

  • Je hebt sinds 1 september 1991 niet al een graad behaald in het hoger onderwijs in Nederland, noch bij een HBO noch bij een WO-instelling, vergelijkbaar met de fase waarvoor je wenst in te schrijven. Dit laatste wil zeggen dat wanneer je wilt inschrijven voor de bacheloropleiding van de PThU je binnen dit criterium valt, wanneer je nog geen bachelorgraad of mastergraad binnen het HBO of aan een universiteit hebt behaald. Wil je een masteropleiding gaan doen dan is van belang dat je nog geen mastergraad hebt behaald. Het hebben van een bachelorgraad is voor de masteropleiding geen belemmering om wettelijk collegegeld te betalen.
  • Je beschikt over een nationaliteit van een lidstaat van de EU, EER, Turkije of Suriname.
  • Je woont in Nederland, België, Luxemburg, of een van de deelstaten Noord-Rijnland-Westfalen, Nedersaksen of Bremen van de Bondsrepubliek Duitsland.
 • Wat is instellingscollegegeld?

  Vanaf 1 juni 2010 geldt dat een student voor een tweede bachelor- of masteropleiding instellingscollegegeld betaalt (artikel 7.46 WHW). Wanneer je bij inschrijving niet voldoet aan één van de criteria zoals benoemd bij het wettelijk collegegeld (graad en nationaliteit) kun je inschrijven tegen betaling van het instellingscollegegeld. Dit tarief wordt door het College van Bestuur bepaald.

  De PThU kent verschillende tarieven voor de bacheloropleiding en de masteropleidingen. De tarieven benaderen de 'meerkosten' (ook wel incrementele kosten genoemd) van één extra student in de betrokken opleiding. Bij een integrale kostprijsberekening komen de bedragen beduidend hoger uit. Met het oog op de specifieke omstandigheden van de instroom van theologiestudenten vindt de PThU dit voorlopig een passende benadering.

 • Collegegeld en instellingsgeld bachelor

  2022-2023

  Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.209
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.209
  Instellingscollegegeld voltijd: € 3.250 (EER-studenten) of € 4.140 (niet-EER-studenten)
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.250 (EER-studenten) of € 4.140 (niet-EER-studenten)

  2021-2022

  Wettelijk collegegeld voltijd:  € 1.084 2)
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.084  
  Instellingscollegegeld voltijd: € 8.010
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 8.010

  2020-2021

  Wettelijk collegegeld voltijd:  € 2.143 2)
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.143  
  Instellingscollegegeld voltijd: € 7.785 1)
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 7.785 1)


  1. Bij de VU geldt een overgangsregeling 2020 voor Tweede Graad bachelorstudenten Theologie (joint degree) die op 1 september 2019 al ingeschreven staan voor dezelfde opleiding. Deze mogen gedurende de nominale studieduur + 1 jaar (bij deeltijd tweemaal nominaal + 1 jaar) het overgangstarief betalen, mits de inschrijving onafgebroken is. Zij betalen dan € 5.056 instellingsgeld. PThU en VU zijn hierover nog in overleg.
  2. Voor eerstejaars studenten geldt dat het wettelijk collegegeld wordt gehalveerd. Je betaalt dan dus € 541. De regels hierover zijn te vinden op de website van de de Rijksoverheid.
 • Collegegeld en instellingsgeld masters

  Masteropleiding Theologie-Gemeentepredikant (3 jaar)

  2022-2023

  Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.209
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.209
  Instellingscollegegeld voltijd: € 4.075 
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.586

  2021-2022

  Wettelijk collegegeld voltijd: € 1.084
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.084
  Instellingscollegegeld voltijd: € 3.996
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.516

  2020-2021

  Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.143 
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.886
  Instellingscollegegeld voltijd: € 3.934
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.638

  Masteropleiding Master of Theology

  2022-2023

  Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.209
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 2.209
  Instellingscollegegeld voltijd: € 4.075 
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.586

  2021-2022

  Wettelijk collegegeld voltijd: € 1.084
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.084
  Instellingscollegegeld voltijd: €3.996
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 3.516

  2020-2021

  Wettelijk collegegeld voltijd: € 2.143 
  Wettelijk collegegeld deeltijd: € 1.886 
  Instellingscollegegeld voltijd: € 3.074
  Instellingscollegegeld deeltijd: € 2.705 

 • Collegegeld premaster

  2022-2023

  Proportioneel deel van het wettelijk collegegeld.
  Tarief is € 36,82 per ECTS.

  2021-2022

  Proportioneel deel van het wettelijk collegegeld.
  Tarief is € 18,07 per ECTS.

  2020-2021

  Op basis wettelijk collegegeld:  € 2.249
  Of: € 35,70 per ECTS, als je niet het volledige pakket volgt.

 • Collegegeld contractonderwijs

  Cursus uit initieel aanbod: €100 per ECTS

  €50 (eenmaal per jaar voor alumni)

 • Examengeld (inschrijving als extraneus)

  2021-2022

  Examengeld: € 1.084

  2020-2021

  Examengeld: € 1.886

 • Fee Initial Graduate School

  2021-2022

  € 2.650

  2019-2020

  € 2.300

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.