Dr. M.J. Stoutjesdijk

Postdoc kerk en slavernij / Church and Slavery
Amsterdam
New Testament / historical theology
  • For English, see below

Martijn Stoutjesdijk (1989) studeerde theologie/religiewetenschappen, filosofie, geschiedenis van het Oude Nabije Oosten en internationale betrekkingen in Leiden en Utrecht. Na korte tijd in het onderwijs en het bedrijfsleven werkzaam te zijn geweest, was hij van 2014 tot en met 2020 aangesteld als promovendus in het project 'Parables and the Partings of the Ways' (zie www.parabelproject.nl). Als promovendus deed hij onderzoek naar het gebruik van de slavernij-metafoor in vroegchristelijke en vroegrabbijnse parabels, maar gedurende zijn promotietraject kreeg hij ook steeds meer belangstelling voor de rol van christendom en jodendom in het Nederlands koloniaal slavernijverleden. Over dat laatste onderwerp schreef hij in 2020 een prijswinnend essay. In het voorjaar van 2021 promoveerde hij op zijn proefschrift “Not Like the Rest of the Slaves”? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature (zie hier)Vanaf februari 2022 zal Martijn als postdoc de PThU de komende kleine vier jaar onderzoek doen naar de theologisch-exegetische tradities/narratieven die in het Nederlands koloniaal rijk gebruikt werden om slavernij te legitimeren dan wel te bekritiseren. 

Martijn heeft, naast diverse artikelen, verschillende boeken geredigeerd/geschreven:

Zie voor een compleet overzicht van zijn publicaties en werkervaring zijn cv en zijn persoonlijke website.

***

Martijn Stoutjesdijk (1989) studied theology/religious studies, philosophy, history of the Ancient Near East, and international relations in Leiden and Utrecht. After working for a short time at a high school and in a commercial position, he was appointed as a PhD researcher in the project 'Parables and the Partings of the Ways' from 2014 to 2020 (see www.parabelproject.nl). As a PhD candidate, he studied the use of the slavery metaphor in early Christian and early Rabbinic parables, but during his PhD project he also became increasingly interested in the role of Christianity and Judaism in the Dutch colonial slavery past. On the latter subject, he wrote a prize-winning essay in 2020. In the spring of 2021, he received his doctorate for his thesis "Not Like the Rest of the Slaves? Slavery Parables in Early Rabbinic and Early Christian Literature (see here). From February 2022 onwards Martijn will be a postdoc at PThU investigating the theological/exegetical traditions/narratives that were used in the Dutch colonial empire to legitimize or criticize slavery.

Next to a number of articles, Martijn has published the following books/volumes:

For a complete overview of his publications and work experience, see his CV and his personal website.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.