Prof.dr. H.-M. Kirn

Emeritus hoogleraar
Groningen
New Testament / historical theology

Hans-Martin Kirn is emeritus hoogleraar Kerkgeschiedenis aan de Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam-Groningen, locatie Groningen.

Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van het Midden- en West-Europese protestantisme in de tijd van Reformatie, Confessionalisering, Piëtisme en Verlichting (16e-18e eeuw).

Speciale aandacht gaat uit naar joods-christelijke relaties als onderscheiden gebied van religieuze en sociaal-culturele interactie in verschillende vroegmoderne contexten. Theologische concepten en percepties van joden en jodendom spelen een belangrijke rol bij de reconstructie van het premoderne antijudaïsme, antisemitisme, tolerantie en vroege vormen van dialoog.