dr. J.C. Holsappel

Kennismakelaar
Amsterdam
Kenniscentrum

'Kennismakelaar' - wat moet ik me daar nou bij voorstellen...?

In feite is het de leukste en meest veelzijdige functie aan de universiteit, die draait om de maatschappelijke impact van het onderzoek dat we hier doen. Het doel is om steeds concrete verbindingen tot stand te brengen tussen universiteit, kerk en samenleving, tussen onderzoek en onderwijs, praktijk en beleid. Hoe zorgen we dat ons onderzoek daadwerkelijk bijdraagt aan het vernieuwen en inspireren van de kerk? Hoe integreren we vragen en partners vanuit kerk en samenleving al vanaf het begin in ons onderzoek? Hoe maken we de waarde van theologie in de samenleving duidelijk? Hoe rusten we studenten en professionals toe om het verschil te maken in hun context? Sinds maart 2020 geef ik vorm aan die rol, onder andere in de doorontwikkeling van het nascholingsprogramma voor theologen, in het aangaan en onderhouden van samenwerkingen, het initiëren of begeleiden van projecten met maatschappelijke partners en het koppelen van vragen aan ons aanbod.

Kenniscentrum 

Om daar nog actiever en gerichter vorm aan te geven, startten we in 2022 als 'Kenniscentrum voor Theologie'. Voor professionals, kerk en maatschappelijke partners is het Kenniscentrum het 'loket' voor vragen, ideeën, het vinden van passende cursussen en state-of-the-art theologische kennis over een veelheid aan onderwerpen en gesprekspartner voor opdrachten en samenwerkingen. Daarbij wordt natuurlijk altijd de koppeling gemaakt met de onderzoekers die de inhoudelijke expertise hebben.

Voor onderzoekers

Onderzoekers en docenten kunnen bij mij terecht voor sparren en advies over valorisatiemogelijkheden van een afgerond of nog op te zetten onderzoek. Bij de ontwikkeling en vormgeving van die ideeën ondersteun en adviseer ik in het werken met stakeholders, het aanboren of versterken van netwerken, projectmatig werken, begroten en onderhandelen met externe partijen. Ik zoek graag samen naar  nieuwe markten en mogelijkheden om kennis te delen of op te bouwen met maatschappelijke partijen.

Hoe word je dan kennismakelaar?

Voordat ik aan deze boeiende functie begon, werkte ik 9 jaar werkte ik bij het landelijke kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen en schokkende gebeurtenissen (ARQ kenniscentrum Impact van rampen). Het leren in netwerken, opzetten en uitvoeren van projecten, het ophalen en beschikbaar maken van kennis voor professionals en het vertalen van kennis in beleidsadviezen, handreikingen en concrete toolkits stond in dat werk centraal. Voordat ik voor ARQ ging werken, promoveerde ik in 2010 in de Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (RuG) op een proefschrift over stiltecentra in de publieke ruimte. Het is mooi om nu in deze rol weer ‘terug’ te zijn bij de theologie en veel te kunnen inzetten van wat ik de afgelopen jaren in het werken bij een kenniscentrum heb geleerd.