Drs. I.E.C. van Aller

Medewerker Kennisvalorisatie
Amsterdam
Kenniscentrum

Coördinatie PAO onderwijs

Sinds 1/2/2022 werkzaam bij het Kenniscentrum voor Theologie. Betrokken bij de opzet en uitvoering van het Postacademische onderwijs; van eendaagse studiebijeenkomsten tot meerjarige specialisaties en lesprogramma’s voor predikanten/theologen. Het Kenniscentrum bestaat sinds 1/1/2022 en bundelt kennis en activiteiten op het terrein van theologie. Heb je een goed idee om onderzoek, studie of andere (les)activiteiten een plek te geven binnen het nascholingsprogramma in het Kenniscentrum? Stuur dan een bericht naar kenniscentrum.voor.theologie@pthu.nl!

Aanwezig maandag t/m donderdag