Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer

Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
New Testament / historical theology

Leven en functies

Prof. dr. Rinse H. Reeling Brouwer is hoogleraar op de Miskotte/Breukelman-leerstoel voor theologische hermeneutiek van de Bijbel aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Amsterdam), en hoofddocent Geschiedenis van de christelijke leer aan de Protestantse Theologische Universiteit (locatie Groningen). Vanaf de start van de PThU in 2007 tot 2013 was hij de eerste onderwijsdirecteur van de universiteit.

Hij werd geboren op 1 januari 1953 in Den Haag en studeerde theologie aan de Universiteit van Amsterdam (PhD-scriptie in de Marquardt-scriptie over marxistische invloeden op Karl Barth in 1988). Vanaf 1982 was hij predikant van de huidige Protestantse Kerk in Nederland in de parochie Amsterdam en vanaf 1997 doceerde hij aan de Theologische Universiteit Kampen.

Sinds 2008 is hij redacteur van het Zeitschrift für dialektische Theologie / Journal of Dialectical Theology en hij is een vooraanstaand lid van het wereldwijde Karl Barth wetenschappelijke onderzoeksnetwerk, dat ook de Karl Barth-database levert. Hij coördineert de samenwerking van de PThU met het Karl Barth Centre van Princeton Theological Seminary.

Hij schreef boeken over Spinoza en gereformeerde theologie ('De God van Spinoza', 1998), Calvijn ('De handzame Calvijn', 2004) en publiceerde een leerboek over de geschiedenis van de systematische theologie ('Grondvormen van theologische systematiek', 2009: Origenes , Augustinus, John Damascene, Peter Lombard, Thomas van Aquino, Melanchthon, Calvijn, Schleiermacher en anderen). Zijn meest recente boek is 'Karl Barth and Post-Reformation Orthodoxy' (Farnham UK: Ashgate, 2015, 273pp.).

Hij redigeerde werken van de Nederlandse dialectische theologen K.H. (Heike) Miskotte ('Mystiek en bevinding', Verzameld Werk vol. 14, 2015) en F. (Frans) H. Breukelman (ET 'The structure of Sacred Doctrine in Calvin's Theology, Grand Rapids Mi.: Eerdmans 2009).

De Engelse vertaling (door Martin Kessler) van zijn intreerede op de Miskotte/Breukelman-leerstoel is te vinden op deze webpagina: 'This One is One and Unique; over de taak om de eigenheid van de naam te respecteren'.

Als onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Transforming life' van de systematische theologen van de PThU zal hij een essay schrijven over het belang van het denken van de continentale filosoof Giorgio Agamben voor de theologie.

Rinse Reeling Brouwer heeft een zoon: Pieter Benjamin Johan (2000).