Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer

Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
New Testament / historical theology

Onderwijs

PThU-traject in Bachelor RUG: Dogmatiek II (uitgebreide vaknaam: Theologische Systematiek); behandeling van het leerboek Grondvormen van theologische systematiek (met teksten in de oorspronkelijke taal op de website van de uitgever). Deze cursus wordt gegeven in semester 1 en is ook beschikbaar in de vorm van afstandonderwijs. (UHD)

Cursusjaar 2013-2014 alleen in afstandsonderwijs

PThU-traject in Bachelor RUG: Themamodule Reformatie (Vrijheid bij Luther, historisch en systematisch beschouwd). Deze cursus, te geven samen met prof. H.M. Kirn, is geroosterd in semester 2, periode 4. Tot eind 2014 is deze cursus ook beschikbaar in de vorm van afstandsonderwijs. (UHD)

Joint Bachelor Theologie Amsterdam, derdejaarsmodule Bijbelse Theologie. Deze cursus, gegeven samen met dr. Paul Sanders, valt in semester 2, periode 4. Aan de orde komen Brueggemann’s Theology of the Old Testament en Breukelman’s Schrift-lezing. (Bijz. Hgl.)

Cursus Belijdenisgeschriften en theologische thema’s, praktijkveld 3 van de driejarige masterprogramma’s te Groningen. Cursus, gegeven samen met prof. J. Hoek. (UHD)

In cursusjaar 2013-2014 valt deze cursus in het voorjaarsemester

Cursus Ambtstheologie en kerkrecht, praktijkveld 5 van de driejarige masterprogramma’s te Groningen. Cursus, gegeven samen met prof. L.J. Koffeman (UHD).

Deze cursus wordt voor de eerste maal aangeboden in het najaarsemester 2014-2015

Bijdrage aan cursus Methodology Systematic Theology (Theology of Love) in master Verdieping c.q. Verdiepingsjaar driejarige masterprogramma’s Groningen. Deze cursus valt in het tweede semester. (UHD)

Specialized Course History of Christian Doctrine in Master Verdieping c.q. Verdiepingsjaar driejarige masterprogramma’s Groningen. Onderwerp: de Calvijninterpretatie van de Dialectische Theologie. (UHD).

Deze cursus wordt in het cursusjaar 2013-2014 niet aangeboden.

‘Getuigen en vertolken; over de Bijbelse taal en onze taal’. Deze keuzecursus vanuit de Miskotte/Breukelman-leerstoel in de vrije ruimte (aangeboden vanuit de onderzoeksgroep Beliefs) van het verdiepingsjaar van de predikantsmaster Amsterdam (voltijd) valt aan het einde van het eerste semester, half november – eind januari. (Bijz. Hgl.)

‘Bijbels ABC revisited’: deze cursus in het aangestuurde deel van de permanente educatie (Beliefs) over het beroemde boek van K.H. Miskotte wordt zowel te Amsterdam (1e semester) als te Groningen (2e semester) aangeboden. (Bijz. Hgl.)

Karl Barth-Tagung in den Niederlanden. Deze conferentie is zowel toegankelijk voor studenten als voor predikanten in het aangestuurde deel van de permanente educatie (Beliefs).