Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer

Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
New Testament / historical theology

Publicaties prof. dr. R.H. Reeling Brouwer 1997-2013

Boeken

 • (1998) De God van Spinoza. Een theologische studie, Kampen: Kok, 288 pp.
 • (2003) F.H. Breukelman, De structuur van de heilige leer in de theologie van Calvijn (Reeks Bijbelse Theologie IV/1), verzorgd door Rinse Reeling Brouwer, Kampen: Kok, 540 pp.
 • (2004) De handzame Calvijn, samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Rinse Reeling Brouwer; met nieuwe vertalingen van Hein van Dolen en Hannie Vermeer-Pardoen, Amsterdam: Van Gennep, 340 pp.
 • (2009) Grondvormen van theologische systematiek, Vught, 406 pp.
 • (2010) Frans H. Breukelman, The Structure of Sacred Doctrine in Calvin’s Theology, Edited by Rinse H. Reeling Brouwer, Grand Rapids Mi.: Eerdmans, xiii + 248 pp.
 • (2012) De man en zijn karwei. Over Frans Breukelman (1916-1993), Gorinchem: Narratio 2012, 82 pp.
 • (2012) ‘Deze is een en enig. Over de taak de singulariteit van de Naam te respecteren’, inaugurele oratie 5 oktober 2012 te Amsterdam, 24 pp., uitgave PThU (9 789081 649353)

Wetenschappelijke publicaties

Artikelen en hoofdstukken in boeken:

 • (1997) ‘Keine Niederlassungsbewilligung? Nein Ehrenbürgerrecht! Einige hermeneutische Bemerkungen zu Barths Angelologie’, Zeitschrift für dialektische Theologie 12/1, 51-65.
 • (1998) ‘Om het verleden los te kunnen laten. Vergeving en schuld na het einde van de “koude oorlog”’, in: C. Houtman, A.J. Jelsma, F. de Lange en H.C. van der Sar (red.), Ruimte voor vergeving, Kampen: Kok, 71-83.
 • (1998) ‘Siehe, wir ziehen hinauf nach Jeruzalem’ (zu Utopie, par. 8 Abschn. 4), in: Hanna Lehming (Hrsg.in), Wendung nach Jerusalem. Friedrich-Wilhelm Marquardts Theologie im Gespräch, Gütersloh: Chr. Kaiser, 422-435.
 • (1999) ‘Ordo docendi postulat. A report on F.H. Breukelman’s study on Calvin’, Zeitschrift für dialektische Theologie 15/1, 30-44.
 • (1999) ‘Het Woord in ballingschap. Het tertium bij Walter Benjamin’, in: Ype Bekker, Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort (red.), In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T. Bakker, Kampen: Kok, 249-260.
 • (1999) ‘Een ‘vrolijke ruil’, maar geen vrolijk weten?’, in:  Kuitert, H.M., Van de Beek, A. e.a., Jezus bij hoog en bij laag. De christologie van Van de Beek en Kuitert (Leidse lezingen), Kampen: Kok, 122-133.
 • (1999) ‘De tweestemmigheid van Schleiermacher en Barth’, in: Susanne Hennecke en Rinse Reeling Brouwer (red.), Afdalingen. Werkstukken en vriendendiensten voor Dick Boer, Gorinchem: Narratio, 3-14.
 • (2000) ‘Eine Predigtpraxis von 35 Jahren. Zu den Bänden 26, 27, 29, 31, 32 der Karl Barth Gesamtausgabe’, Zeitschrift für dialektische Theologie 16/2, 246-256.
 • (2000) ‘Karl Barth: “Predigten 1917”’, in: Om het levende Woord nr. 10, 85-96.
 • (2000) ‘De gemeente: voorwerp van belijden, voorwerp van beleid’, in: Jan B.G. Jonkers en Joke Bruinsma-De Beer (red.), Gemeente gewogen. Een introductie op het theologische gesprek over de lokale kerkelijke gemeente, Kampen: Kok, 47-67.
 • (2000) ‘Diskurse von Knechtschaft und Freiheit. Ein kurzer Vergleich von Calvin und Spinoza im Hinblick auf das christliche und das marxistische Selbstverständnis’, Berliner Dialog Hefte 12/1, 13-20.
 • (2001) ‘Op hun plaats in Amsterdam. Drie dogmatici: G.V. van Niftrik, E.J. Beker, N.T. Bakker’, in: Marcel Barnard, Alle Hoekema, Hanneke Meulink-Korf (red.), Theologie in Mokum. Kerkelijke godgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam, Zoetermeer: Meinema, 65-84.
 • (2001) ‘“Und seines Königreiches wird kein Ende sein”: Ein klassischer Widerspruch: Lukas 1:33 oder 1 Korinther 15:28?’, in: J.W. Dyk, P.J. van Midden, K. Spronk, G.J. Venema, R. Zuurmond (eds.), Unless some one guide me... Festschrift for Karel A. Deurloo, Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities. Supplement series 2, 293-302.
 • (2001) ‘Heden, zo ge barmhartigheid doet. Gedachten bij Barths zwenkingen in de uitleg van het νυν in Romeinen 11:31’, in: Gerben Westra (red.), Liturgisch centrum. Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer, Hilversum: Uitgeverij NZV, 63-74.
 • (2001) ‘Spinoza’s “ongodistische godistery”’, in: Kune Biezeveld e.a., Wie God zegt. Spreken over God in een wereld zonder God (Leidse lezingen), Kampen: Kok, 75-89.
 • (2001) ‘De inzet van het belijden. Over een belijdenis-ontwerp van Calvijn en een synodale wijziging daarin’, in: Reeling Brouwer, R.H. (red.), Confessie en praktijk (Kamper oraties nr. 16), Kampen: ThUK, 19-27.
 • (2002) lemma ‘Handlungsfähigkeit. I. Spinoza’ in: Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, herausgegeben von Wolfgang Fritz Haug, Band 5, Hamburg: Argument-Verlag, 1169-1174.
 • (2002) ‘De kritiek van het geweld in de christologie van F.W. Marquardt’, Kerk en Theologie 53/4, 316-329.
 • (2002) ‘Een christologie van het grote verhaal, of een christologie van de kleine seconde?’, in: F. De Lange (red.), Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht, Kampen: Kok, 78-85.
 • (2002) ‘Kenosis in Philippians 2:5-11 and in the History of Christian Doctrine’, in: Onno Zijlstra (ed.), Letting go. Rethinking Kenosis, Bern: Peter Lang, 69-108.
 • (2003) ‘Die Präsenz Spinozas in Schleiermachers “Reden”’, in: Nico C.M. Schreurs (ed.), “Welche unendliche Fülle offenbart sich da...”. Die Wirkungsgeschichte von Schleiermachers “Reden über die Religion”. Studies in Theology and Religion, edited on behalf of the Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (Noster) vol. 7, Assen: Van Gorcum, 124-134.
 • (2003) ‘Verbond, contract, verdrag. Het dwarse van Johannes Coccejus’, Kerk en Theologie 34/4, 336-346.
 • (2003) ‘“Hij heeft voor de rechterstoel van een aardse rechter willen verschijnen...”. Een gesprek over het oordeel tussen Barth, Calvijn en hun lezers’, in: Nico T. Bakker, Wouter Klouwen e.a. Het oordeel (serie Om het Levende Woord nr. 13),  Baarn: Ten Have, 106-118.
 • (2004) ‘The memorial stone Calvin made for himself. An evaluation of Calvin’s last self-assessment’, in: P.N. Holtrop, F. de Lange, R. Roukema (eds.), Passion of Protestants, Kampen: Kok, 7-25.
 • (2004) ‘Waar je hart aan hangt, dat is je God. Luthers uitleg van het eerste gebod in zijn Grote Catechismus’, in: N.T. Bakker en R.H. Reeling Brouwer (red.), Het protestantse ongeloof (serie Om het levende Woord nr. 14), Kampen: Kok, 59-68.
 • (2005) ‘The “critique of violence” in the Christology of F.W. Marquardt’, in: D. van Keulen, M.E. Brinkman (eds.), Christians Faith and Violence 2 (Studies in Reformed Theology nr. 11), Zoetermeer: Meinema, 227-242.
 • (2005) “Getrouwelijk overgeset”. Luther, de Statenvertalers en het huidige gesprek over het bijbelvertalen’, in: A. van Nieuwpoort, R. Zuurmond (ed.), De beproeving. Over de Nieuwe Bijbelvertaling (serie Om het levende Woord nr. 15), Kampen: Kok, 77-93.
 • (2006) ‘Augustinus-studies in het Breukelmanarchief’, 22 pp. Te vinden op http://members.lycos.nl/Breukelm/stichtbreuk.htm
 • (2007) ‘The Conversation between Karl Barth and Amandus Polanus on the question of the reality of human speaking of the simplicity and the multiplicity in God’, in: Bruce McCormack, Gerrit Neven (eds.), The Reality of Faith in Theology, Bern: Peter Lang, 51-110.
 • (2007) ‘Erzählendes Denken bei K.H. Miskotte: Lehre im offenen Raum’, Zeitschrift für dialektische Theologie 23(2007)1, 34-56.
 • (2008) ‘”Mij zo verwant, zo volstrekt mijn meerdere”. J. Koopmans en K.H. Miskotte’, in: G.C. den Hertog & G.W. Neven (red.), Jan Koopmans (1905-1945). Theoloog bij de tijd, Kampen: Kok, 35-57.
 • (2009) ‘De locus de novissimis als perspectief voorbij de identiteiten. Een ontmoeting met Alain Badiou en Giorgio Agamben’, in: Akke van der Kooi, Volker Küster, Rinse Reeling Brouwer (red.), Ontmoetingen. Tijdgenoten en getuigen, Kampen, 342-357.
 • (2009) bezorging van: F.H. Breukelman, ‘De kerkvader Hieronymus en het grondbeginsel van bijbelvertaling’, in: Frans Breukelman, Bijbelse Theologie Deel II,2, Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel, Kampen, 283-308.
 • (2009) bezorging van: F.H. Breukelman, ‘Het probleem der Bijbelvertaling als gespreksthema tussen Augustinus en Hieronymus’, in: Frans Breukelman, Bijbelse Theologie Deel II,2, Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel, Kampen, 309-337.
 • (2009) bezorging van: F.H. Breukelman, ‘De Latijnse bijbelvertalingen van de 16e eeuw als achtergrond van de Statenvertaling’, in: Frans Breukelman, Bijbelse Theologie Deel II,2, Sjemot. De eigen taal en de vertaling van de Bijbel, Kampen: Kok, 339-360.
 • (2009) ‘27ten Barth-Tagung, Driebergen 2009. Zur Einleitung’, Zeitschrift für dialektische Theologie 25 (2009) 1, 5-9.
 • (2010) ‘Understanding and Misunderstanding in the Conversation of Karl Barth and Amandus Polanus. The Main Characteristics of the homo viator in the Ectypal Theology’, in: Maarten Wisse, Marcel Sarot, Willemien Otten (eds.), Scolasticism Reformed. Essays in honour of Willem J. van Asselt, Leiden / Boston, 241-258.
 • (2010) ‘Karl Barth’s Encounter with the Federal Theology of Johannes Cocceius: Prejudices, Criticisms, Outcomes and Open Questions’, Zeitschrift für dialektische Theologie, Supplement Series 4, 160-208.
 • (2011) ‘The Role of Conversation with Reformed Orthodoxy in the Development of Barth’s Ecclesiology’, Zeitschrift für dialektische Theologie, Supplement Series 5, ‘The Church as a Coming Community’, 98-134.
 • (2012) ‘Homosexuality and Family as an Urgent Item for Church and Theology’, in: Gerard den Hertog, Jan Roskovec (eds.), Familie: Verwandtschaft, die den Unterschied macht / Family: Kindship that matters (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 92), Leipzig: Evangelische Verlaganstalt 2012, 113-120.
 • (2012) ‘De progressiviteit van het gereformeerd belijden’, in: E.A. de Boer & M. te Velde (red.), Gereformeerde geloofsverantwoording aan een eenentwintigste-eeuwse universiteit, Kampen: TUK 2012, 37-42.
 • (2012)  ‘The Two Means of Knowing God. Not an Article of Confession for Calvin’, in: H. van den Belt (ed.), Restoration through Redemption: John Calvin Revisited, Leiden: Brill (Studies in Reformed Theology) 2013, 31-44.
 • (2012) ‘De geschiedenis van de vaders en de moeders in Israël als het oergeheim van de geschiedenis van de mensheid. Wat Frans Breukelman ontdekte in ‘Het boek van de verwekkingen van Adam, de mens’, In; Amsterdamse Cahier voor de Exegese van de Bijbel en zijn Tradities nr. 27, Genesis, Bergambacht 2012, 129-143.
 • (2012) ‘29. Barth-Tagung Driebergen 2012, Einleitung’, Zeitschrift für dialektische Theologie 27(2011/2)55, 5-10.
 • (2012) ‘”Glauben Sie denn im Ernst, die Juden müssten uns lehren, die Bibel zu verstehen?”– Eine systematische Analyse von Miskottes Versuch einer Antwort an Barth’, in: Zeitschrift für dialektische Theologie 28(2012/2)57, 60-85.

Vakpublicaties

Artikelen:

 • (1996) ‘Frans Breukelman – De man en zijn karwei’, in: Jurjen Beumer (red.), Zo de ouden zongen… Leraar en leerling zjn in de theologie-beoefening (tussen 1945 en 2000), Baarn: Ten Have, 37-53.
 • (1997) ‘Enkele waarnemingen bij de artikelen 22-26 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis’, Communiqué 13/3-4, 11-21.
 • (1998) ‘Nicht das letzte Wort. Über Marquardts (Anti-)Eschatologie’, in: S. Hennecke, M. Weinrich (Hrsg.), “Abirren.” Beiträge von und für F.-W. Marquardt, Wittingen: Erev-rav, 39-56.
 • (1998), ‘Zij de naam van de Heer gezegend’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 98/1, 12-20.
 • (1998) Met Dick Boer: ‘Relektüre des Kommunistischen Manifest’, in: Festschrift für Ton Veerkamp zum 65., Berlin: Alektor, 215-230.
 • (1998) ‘De nuances van Paulus. Rom. 1:26-27’, Interpretatie 6/8,14-16.
 • (1999) ‘Preken in de hel’, Rood Koper. Maandblad voor cultuur, religie en politiek 4/2, 20-24.
 • (1999) ‘Ik wil alleen maar mijn hart luchten, omdat mijn hart het nogal moeilijk heeft, wat de kerk betreft. De laatste en “grote” boeken van J.J. Buskes’, In de Waagschaal n.j. 28/25, 395-400.
 • (1999) ‘Het godsbewijs bij Spinoza. Lezing voor het godsdienstwijsgerig werkgezelschap aan de Universiteit van Amsterdam, Summa 39/4, 8-11.
 • (2000) ‘Tweemaal Tenack’, In de Waagschaal n.j. 29/3, 79-82.
 • (2000) ‘Bericht van een Hromádka-symposium’, In de Waagschaal n.j. 29/7, 201-205.
 • (2001) ‘Veranderingen op de Bühne. Nieuwe gestalte van de gemeente, in’: Als het doek valt. Kerk in perspectief (Om het Levende Woord nr. 11), Baarn: Ten Have, 111-123.
 • (2002) ‘Zonder hoop in hoop’. Antwoord aan Theo de Boer, In de Waagschaal n.j. 31/4, 101-105.
 • (2002) ‘Ken uzelf, ken uw zwakte, ken uw vrijheid. Mensenkennis bij Calvijn’, in: Nico T. Bakker, Ranfar Kouwijzer, Ad van Nieuwpoort (e.a), De verdwijnende mens? Bijdragen over de bijbelse antropologie, (serie Om het Levende Woord nr. 12), Baarn: Ten Have, 95-108.
 • (2002) ‘De geest van Paulus. Over het “Lied van Paulus”’, in: A. van Heusden e.a. (red.), Liedje dat ik niet kan laten. Verzamelde opstellen over de liederen van Huub Oosterhuis, Kampen: Kok, 109-116.
 • (2002) Met Huub Oosterhuis, ‘Stem die de stilte niet breekt. Bert ter Schegget over het hart van de gemeente: geloof en gebed. Een inleiding en een gesprek’, Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 9/4, 19-24.
 • (2002) Bespreking van: C. van der Kooi, Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth, Kampen 2002, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift 102/3, 168-174.
 • (2002) ‘Zoals je leert, zo lees je. Geïllustreerd aan Calvijns Inleiding op zijn Genesiscommentaar’, in: M. Barnard, L.J. van den Brom, F. de Lange (ed.), Protestants geloven. Bij bijbel en belijdenis betrokken, Zoetermeer: Boekencentrum, 181-193.
 • (2003) Introductie in het werk van Friedrich-Wilhelm Marquardt. Bij de presentatie van twee Nederlandstalige publicaties van en over hem, Hydepark, 25 september 2003’, www.michsjol.demon.nl onder de knop artikelen.
 • (2003) ‘Het nut van theologie voor kerk en samenleving.’ Inleiding op het theologisch café te Amsterdam op 14 november 2003, Ophef 10/4, 12-13.
 • (2004) ‘Tijdgenoot in drie gestalten’, in: Nico Bakker, Chris Mataheru, Pieter van Walbeek, Leo van de Wetering (red.) Eén zo’n mannetje. Frans Breukelman en zijn invloed op tijdgenoten, Kampen: Kok, 63-72.
 • (2004) Preekschetsen over Haggai 1:8; 2:7b,8 en 2:20c voor de zondagen 6, 13 en 20 november, in: Postille 2004-2005,  Zoetermeer: Boekencentrum, 172-174; 175-177; 177-180.
 • (2004) ‘Dialectische theologie, nog altijd – of: weer opnieuw’, Ophef 11/3 (‘PKN, waarheen?’), 4-11.
 • (2005), ‘Het tegoed – en het tekort – van Calvijn tegenover Barth’, Kerk en Theologie 56/1, 38-43 en ‘... maar wij kunnen het niet meer zo zeggen als zij het zeiden’, Kerk en Theologie 56/1, 50-55.
 • (2005) ‘Brief aan Beatrice de Graaf’, Ophef 12/1, 10-14.
 • (2005), ‘De leer der abregationes volgens Ten Boom (het Latijn in het theologisch onderwijs)’, In de Waagschaal n.j. 34/10, 302-305.
 • (2005) ‘Die große oecumenische Wegweisung’, Evangelische Theologie 65/3, 230-233.
 • (2006) ‘Pilatus in de evangeliën’, Interpretatie 14/2, 8-11.
 • (2006) ‘Die Bedeutung des empire für die Auslegung der Bibel heute – einige Bemerkungen zum Buch von Michael Hardt und Antonio Negri’, in: Louise Schottroff, Gerard Minnaard, Ruth Gütter, Klara Butting, Andrea Bieler (Hrsg.), Das Imperium kehrt zurück. Das Imperium in der Bibel und als Herausforderung für die Ökumene heute, Knesebeck: Erev rav, 37-47; tevens als: ‘“Empire” in de verklaring van Accra en bij Hardt en Negri’, Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 13/2, 10-16.
 • (2006) ‘Van Marquardt naar Augustinus? – bij het nieuwe boek van Wessel ten Boom’, Ophef 13(2006)3, 27-31.
 • (2006) ‘Een “wederzijdse band” en een wederzijdse vraag. Enkele dogmahistorische notities bij de verhouding van Geest en Woord’, in: Rinse Reeling Brouwer, Alex van Ligten e.a. (red.), Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest, Kampen: Kok, 69-87.
 • (2006) ‘Productief Barth lezen’, in: dr. A. van der Kooi, dr. R.H. Reeling Brouwer (eds.), Naar een dialogische dogmatiek. Barth lezen met Gerrit Neven, Kampen: ThUK, 4-8.
 • (2007) Reactie op Flip Theron, ‘Van moreel gezaghebbend tot onbeduidend minderheidsverschijnsel. De precaire status van de Nederduits Hervormde Kerk in het Zuid-Afrika na de apartheid’, Wereld en Zending 2007/1, 67-71.
 • (2007) ‘Het strijdgesprek van Frans Breukelman met Augustinus’, Kerk en Theologie 58/3, 243-260.
 • (2007) ‘Het hogepriesterlijk lichaam. Over een preek van Origenes’, Eredienstvaardig 23/4, 40-43.
 • (2007) ‘God volgens de “negatieve theologie” – speciaal bij Gregorios van Nyssa’, in: Klaas Spronk, Riemer Roukema (red.), Over God, Zoetermeer: Meinema, 111-130.
 • (2007) ‘De “noodzaak” van theologiebeoefening aan de academie. Over de visie van Benedictus XVI’, in: Wouter Klouwen, Ad van Nieuwpoort (red.), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige, Kampen: Kok, 47-56.
 • (2008) ‘Ambt en ambacht: de achtergronden, de actualiteit’, in: Kerk en Theologie 59/1, 45-58.
 • (2009) ‘Waardoor ben ik bijbels-liturgisch gevormd? en wat blijft? Een terublik’, in: Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie, Kampen: Kok, 17-31.
 • (2009) ‘Wie neemt de profetenmantel op? Miskotte en de preek (bij de verschijning van Verzameld Werk 13)’, in: Ophef 15/1-2, 33-40 en Om te gedenken, a.w. 117-131.
 • (2009) ‘Calvijn en het ambt’, in: Dr. W. de Greef en dr. M. van Campen (red.), Calvijn na 500 jaar. Een lees- en gespreksboek, Zoetermeer: 2009, 95-112.
 • (2009 ‘De tijd die rest. Agamben over Paulus’, Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 16/1, 22-26.
 • (2009)  Reeling Brouwer, ‘De actuele politieke en maatschappelijke betekenis van Calvijn’, Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 16/1, 32-39.
 • (2009) ‘Ter Inleiding’, in: Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede, Klaas Spronk (red.), Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme, Kampen, 11-15.
 • (2009) ‘Een zelfkennis die gebroken is door Godskennis. Over de openingszin van de Institutie, ingebracht in een actueel debat’, in: Rinse Reeling Brouwer, Bert de Leede, Klaas Spronk (red.), Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme, Kampen, 19-36.
 • (2009) ‘Het Woord in het publieke leven. Preken op de Areopagus’, in: Kerk en Prediking (red.), Postille 2009-2010, 13-25.
 • (2009) ‘Die drei Grundformen der Institutio’, in: Consistorium der Französischen Kirche zu Berlin, Der Umstrittene. Johannes Calvin 1509-1564. Vortragsreihe zum 500. Geburtstag des europäischen Reformators, Berlin, 122-145.
 • (2009) ‘Het theoretisch anti-humanisme van Calvijn’, In de Waagschaal n.j. 38/15, 460-463.
 • (2009) ‘”Gebruikswaarde”, bestaat die dan nog?’, Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 16/3, 25-29.
 • (2009) ‘Toekomstige theologie’, Ophef. Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 16/4, 8-12.
 • (2010) “Giorgio Agamben over Kafka’s parabel “Voor de wet”’, In de Waagschaal n.j. 39/2, 45-47
 • (2010) ‘Het begrip “Joodse staat” en de uitdovende gloed van het zionistisch dogma, In de Waagschaal n.j. 39/3, 89-92
 • (2010) ‘Rekkelijk en precies’, Woord en Dienst 59/5 (12 maart 2010), 46-4
 • ( 2010) ‘De tweevoudige Godskennis: bij Calvijn geen voorwerp van belijden’, in: Mirjam Elbers e.a. (red.), God als koekenbakker. Waarom schepping geen natuur is, Kampen, 35-47.
 • (2010) ‘Ambt en ambacht; de achtergronden, de actualiteit’, in: Gerrit de Kruijf en Wietske de Jong (red.), Een lichte last. Protestantse theologen over de kerk, Zoetermeer, 188-207.
 • (2010) Auslegung das Buch “Er Rief” 16,1-2.29-34, in: Andreas Pangritz (Hrsg.), “Biblische Radikalitäten”. Judentum, Sozialismus und Recht in der Theologie Friedrich-Wilhelm Marquardts, Würzburg (Studien des Bonner Zentrums für Religion und Gesellschaft), 213-218.
 • (2010) ‘Hoezo orthodox? In reactie op David Bos.’ In: Theologisch Debat 7 (2010)4, 22-25.
 • (2011) ‘Op zoek naar de waarheid. De openlijke en redelijke verantwoording van het geloof: het (systematisch) spreken over God gedurende de laatste eeuw’, in: Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, Protestantse bronnen over God, Zoetermeer: Boekencentrum.
 • (2011) ‘Klassieker: Das Kapital van Karl Marx. Demaskeren als vorm van dienstweigeren’, Radix. Tijdschrift voor geloof en wetenschap 37 (2011) 2, 143-157.
 • (2011) (met Theo Boer) ‘Herstel van de relatie tussen God en civilisatie’, Theologisch Debat 8 (2011) 3, 25-32.
 • (2011) ‘Dogmatics: an Aporetic Heritage? A Re-reading of Karl Barth in the Light of Giorgio Agamben’s study Il Regno et il Gloria’, Günter Thomas, Bruce McCormack en Rinse H. Reeling Brouwer (eds.), Dogmatics after Barth: Facing Challenges in Church, Society and the Academy, Princeton, 2011 (Zeitschrift für dialektische Theologie, Supplement Series 6), 99-114.
 • (2012) ‘De tien cahiers van de Bijbelse Theologie. Een overzicht’, in: Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (Om het levende Woord nr. 20), 27-45.
 • (2012) ‘Hermeneutiek en homiletiek in actu. Vragen vanuit Breukelmans Calvijnstudie aan de practicus van de prediking’, in: Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (Om het levende Woord nr. 20), 105-113.
 • (2012) Ad van Nieuwpoort en Ruben van Zwieten, De Bijbel op de Zuidas, Amsterdam: Bert Bakker 2012, in: Rinse Reeling Brouwer, Wim Kloppenburg (red.), Bijbelse Theologie in praktijk (Om het levende Woord nr, 20), 145-148.
 • (2012) ‘Neugierig auf den Sozialismus’, in: Junge Kirche (Heft: DDR-Geschichten) 73(2012)3, 34-35.
 • (2012) ‘Tien boeken vol gesproken woord. Bij de verschijning van het laatste Cahier van de Bijbelse Theologie van Frans Breukelman’, in: Interpretatie 20(2012)6, 20-23.
 • (2013)‘De christelijke dogmatiek – een aftrap’, In de Waagschaal n.j. 42/2 (2 februari 2013), 6-9.
 • (2013)‘Elfde zondag door het jaar’, Tijdschrift voor verkondiging 85(2013)3, 154-157
 • (2013)‘De uitgave van Karl Barth’s “socialistische redevoeringen” eindelijk voltooid’, Ophef, Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie 18(2013)1, 24-29.

Redactie van bundels en dergelijke

 • (1999) Met Susanne Hennecke: Afdalingen. Werkstukken en vriendendiensten voor Dick Boer, Gorinchem: Narratio.
 • (2001) Confessie en praktijk (Kamper oraties nr. 16), 19-27. Kampen: ThUK
 • (2003) Th. J.M. Naastepad, Het lied op onze lippen. Het complete liedoeuvre van Thomas Naastepad met melodieën, uitgegeven door H.P.M. van den Bogaard, G.A. de Groot, dr. L.W. Lagendijk en dr. R.H. Reeling Brouwer, 368 pp. Kampen: Gooi en Sticht.
 • (2004), redactie van: B. Oosting †, Verzoening als verleiding. Een nieuwe toegang tot de wondere woorden van het boek Leviticus, met een voorwoord van Maarten den Dulk, Vught: Skandalon, 110 pp.
 • (2004) Met Nico T. Bakker, Het protestantse ongeloof, Kampen: Kok.
 • (2006) Met Alex van Ligten e.a., Die gesproken heeft door de profeten. Over de Geest, Kampen: Kok.
 • (2006) Met dr. A. van der Kooi, Naar een dialogische dogmatiek. Barth lezen met Gerrit Neven, Kampen: ThUK.
 • (2008) Met Wim Kloppenburg: Om te gedenken. Over de noodzaak van liturgie, Kampen: Kok.
 • (2009) Met dr. B. de Leede en prof. dr. K. Spronk: Het calvinistisch ongemak. Calvijn als erflater en provocator van het Nederlandse protestantisme, Kampen: Kok, 250 pp.
 • (2009) Met dr. A. van der Kooi en prof. V. Küster: Ontmoetingen – tijdgenoten en getuigen. Festschrift voor Gerrit W. Neven, Kampen, 377 pp.
 • (2011)  Günter Thomas, Bruce McCormack en Rinse H. Reeling Brouwer (eds.), Dogmatics after Barth: Facing Challenges in Church, Society and the Academy, Princeton, 2011.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.