W.A. Koivunen

Promovenda
Amsterdam
Worship / formation

Willemijn Koivunen is PhD-onderzoeker op het gebied van Praktische Theologie aan de PThU Amsterdam en de TU Utrecht. In haar promotietraject doet ze onderzoek naar de ervaringen van belonging van mensen met een verstandelijke beperking in de kerk. Wat betekenen hun ervaringen voor theologische reflectie op de betekenis en vormgeving van geloofsgemeenschappen in deze tijd? Dit ethnografisch onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met mensen met en zonder verstandelijke beperking.

Haar begeleiders zijn: Prof. dr. J.H.F. SchaefferProf. dr. T. Tromp en Dr. A. Mulder.

Koivunen behaalde de master Gemeentepredikant aan de PThU in Groningen met een masterthesis getiteld 'De andere plek: Hoe een heterotopisch perspectief kan bijdragen aan diakonia'. Haar thesis met de daarbij horende documentaire 'Een Ander Verhaal' is bekroond met de internationale Anders Bäckström Prize 2022.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.