Dr. I. Terlouw

Postdoctoraal Onderzoeker Praktische Theologie
Groningen
Community / Care

Ilonka Terlouw (1980) is postdoctoraal onderzoeker praktische theologie aan de PThU, daartoe verbonden aan de PKN als predikant met bijzondere roeping. Persoonlijke website.

In 2015 promoveerde ze op het proefschrift Real Faith, waarin ze analyseert wat het voor evangelisch-protestantse gelovigen betekent om een persoonlijke relatie met Jezus te hebben. Na haar promotie diende ze ruim 7 jaar als gemeentepredikant in de gastvrije en kleurrijke gemeente te Tollebeek (Noordoostpolder). Sinds september 2022 is zij werkzaam aan de PThU als docent en onderzoeker.

In haar huidige onderzoek richt ze zich op de vraag naar de waarde van het gebed voor de toekomst van de kerk. Kerken in Nederland - en in het algemeen in West-Europa – veranderen en verkeren in crisis. Dat vraagt om nieuwe doordenking van de identiteit en roeping van de kerk (het 'waarom' van kerk-zijn) in relatie tot praktijken van kerk-zijn (het ‘wat’ van kerk-zijn). Het gebed vormt één van deze praktijken. Het is een praktijk waarin gelovigen nauw betrokken zijn op God en Zijn toekomst. Het wordt wel als ‘hart’ van het geloof gezien. Het is ook een praktijk die naar het oordeel van velen in crisis verkeert. Soms wordt de leegloop van de kerk hieraan geweten. Deze hypothese doet, door haar kwantificerende benadering van het gebed en de kerk, echter aan beiden geen recht. Daarbij heeft de kerk niet genoeg aan een verklaring van de crisis, maar zoekt zij in de crisis naar richting voor de toekomst. Wat mag daarin van de praktijk van het gebed verwacht worden? Hoe kan het gebed bijdragen aan het kerkzijn van Christus en haar roeping in deze wereld, in de zoektocht naar richting in crisistijd?

Ilonka is gedreven om het het evangelie te doordenken vanuit de vragen van de ‘gewone’ gelovige en de realiteit van het leven in de 21e eeuw. Door de postmoderne gelovige en het geleefde geloof serieus te nemen en in gesprek te brengen met de andere bronnen van de theologie, wil ze bijdragen aan een theologie die gelovigen en geloofsgemeenschappen helpt begaanbare wegen van God te ontwaren.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.