Prof. dr. A. Huijgen

Hoogleraar dogmatiek
Amsterdam
Dogmatics / ethics

Dr. Arnold Huijgen (1978) werkt sinds 2022 als hoogleraar dogmatiek aan de PThU. Eerder publiceerde hij over hermeneutiek, triniteitsleer, Israëltheologie en de theologie van het gereformeerd protestantisme. Zijn boek Maria: Icoon van genade (2021) werd bekroond als theologisch boek van het jaar 2021. Hij theologiseert graag op punten waar het schuurt tussen traditioneel geloofsgoed en de huidige spiritualiteit, kerk en samenleving, op zoek naar wat Bijbelse en traditionele bronnen in nieuwe contexten te zeggen hebben. Zijn nieuwe onderzoek onder de werktitel Inferno gaat over visies op hel en ondergang. 

Prof. Huijgen zoekt de interactie in samenleving en kerk. Hij is voorzitter van de Vereniging voor Theologie, lid van het Theologisch Elftal van dagblad Trouw, en toezichthouder in onderwijs en in zorg. Geregeld gaat hij voor in diensten en vieringen en houdt hij lezingen over diverse thema's.