S.E. Alberts MA

Promovenda
Amsterdam
Intercultural theology / missiology

Elise Alberts promoveert aan de Protestantse Theologische Universiteit en de Universiteit Leiden in de theologie en sociolinguïstiek. In haar promotietraject onderzoekt ze wat meertaligheid doet met de geloofsbeleving. In bijzonder kijkt ze naar hoe taalattitudes en ideologieën een rol spelen in hoe meertalige christenen hun geloof ervaren, en op welke manier een andere taal invloed kan hebben op je geleefde theologie. Haar onderzoek wordt uitgevoerd in transnationale kerkgemeenschappen in Nederland.

Haar begeleiders zijn Prof. Dorottya Nagy (PThU) en Prof. Gijsbert Rutten (UL). 

Andere activiteiten

VU PhD Council