dr. M. Visser

Amsterdam
Old Testament / Judaism

Marco Visser is post-doc onderzoeker aan de PThU. 

Deze onderzoeksplek is ingesteld als voortzetting van de bijzondere leerstoel 'Miskotte/Breukelman voor de theologische hermeneutiek van de bijbelse grondwoorden' van prof. dr. Rinse Reeling Brouwer (2012-2019) en representeert de samenwerking van de PThU met de stichting De Nieuwe Bijbelschool, netwerk van theologen in de traditie van o.a. K.H. Miskotte, F.H. Breukelman, K.A. Deurloo en R. Zuurmond. Zie www.denieuwebijbelschool.nl.

Op 9 februari 2022 is Marco Visser gepromoveerd op het proefschrift: 'Pars pro toto. Analyse van de figuur van het pars pro toto in het werk van F.H. Breukelman en uitwerking aan de hand van de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja. Een bijbels-theologisch onderzoek.' Begeleiders van het promotietraject waren prof. dr. Rinse Reeling Brouwer en prof. dr. Klaas Spronk (OT).

Het vervolgonderzoek gaat over het werk van Rochus Zuurmond, docent hermeneutiek en hoogleraar Bijbelse Theologie aan de UvA van 1981 tot 1996. De onderzoeksvraag is wat de actuele betekenis van zijn manier van lezen en zijn visie op de Bijbel als geheel is voor het huidige vakgebied van de Bijbelse Theologie.

Marco Visser is predikant in de Goede Herderkerk in Rotterdam-Schiebroek (Protestantse Kerk Nederland). Tevens is hij bestuurslid van de K.H. Miskottestichting.