drs. M. Visser

Amsterdam
OT Sources

Marco Visser is onderzoeker aan de PThU in samenwerking met de stichting De Nieuwe Bijbelschool, het netwerk van theologen die in de traditie staan van o.a. K. Barth, K.H. Miskotte en F.H. Breukelman: www.denieuwebijbelschool.nl.

Deze onderzoek- en onderwijsplek sinds 1 januari 2020 is ingesteld als voortzetting van de bijzondere 'Leerstoel Miskotte/Breukelman voor de theologische hermeneutiek van de bijbelse grondwoorden' van prof.dr. Rinse Reeling Brouwer (2012-2019).

Marco Visser doet promotieonderzoek (Bijbelse Theologie) naar de denkfiguur van het 'pars pro toto', die een prominente plaats inneemt in het werk van F.H. Breukelman en K.H. Miskotte. Deze theologische stijlfiguur, waarin het particuliere het universele representeert, wordt uitgewerkt aan de hand van de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja 40-55. Begeleiders van het onderzoek zijn prof. dr. Rinse Reeling Brouwer en prof.dr. Klaas Spronk (OT).

Naast het werk aan de PThU is Marco Visser predikant in de Protestantse Gemeente Heemskerk. Tevens is hij bestuurslid van de K.H. Miskottestichting.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.