Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Marco Visser

Medewerkers

drs. M.  Visser

drs. M. Visser

Locatie:Amsterdam
Afdeling:OT Sources

Marco Visser is onderzoeker aan de PThU in samenwerking met de stichting De Nieuwe Bijbelschool, het netwerk van theologen die in de traditie staan van o.a. K. Barth, K.H. Miskotte en F.H. Breukelman: www.denieuwebijbelschool.nl.

Deze onderzoek- en onderwijsplek sinds 1 januari 2020 is ingesteld als voortzetting van de bijzondere 'Leerstoel Miskotte/Breukelman voor de theologische hermeneutiek van de bijbelse grondwoorden' van prof.dr. Rinse Reeling Brouwer (2012-2019).

Marco Visser doet promotieonderzoek (Bijbelse Theologie) naar de denkfiguur van het 'pars pro toto', die een prominente plaats inneemt in het werk van F.H. Breukelman en K.H. Miskotte. Deze theologische stijlfiguur, waarin het particuliere het universele representeert, wordt uitgewerkt aan de hand van de teksten over de knecht van JHWH in Jesaja 40-55. Begeleiders van het onderzoek zijn prof. dr. Rinse Reeling Brouwer en prof.dr. Klaas Spronk (OT).

Naast het werk aan de PThU is Marco Visser predikant in de Protestantse Gemeente Heemskerk. Tevens is hij bestuurslid van de K.H. Miskottestichting.