Dr. André Mulder

Senior Onderzoeker Bijzondere Leerstoel Diaconaat
Amsterdam

In mijn onderzoek richt ik me op de bijdrage die geloofsgemeenschappen kunnen leveren aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Wat zijn inspirerende voorbeelden waar we van kunnen leren? Welke kansen zijn er om meer verbinding te maken tussen geloofsgemeenschappen en zorginstellingen? Wat betekent het voor mensen met en zonder verstandelijke beperking om met elkaar op te trekken? Welke visies op menszijn, heelheid, en op God bepalen ons handelen? Hoe ziet een inclusieve theologie van de kwetsbaarheid er uit?

Voor mijn onderzoek gebruik ik diverse methoden, zowel kwantitatief als kwalitatief. De spits ligt bij actie-onderzoek gericht op kleinschalige praktijkvernieuwing. Voor studenten en professionals richt ik een kenniswerkplaats (KWP) in waarin samen wordt gewerkt aan nieuwe kennis en innovatie in de praktijk.  

Nieuwsbrief

Tweemaal per jaar geef ik een nieuwsbrief uit over de voortgang van mijn onderzoek. U kunt die hier  vinden:

Nieuwsbrief augustus 2022

Nieuwsbrief aug-dec 2021

Nieuwsbrief jan-jul 2021

Publicaties
Over het onderzoeksthema religie en mensen met een beperking publiceerde ik met Ruth Hessel Gewoon of beperkt? Hoe jodendom, christendom en islam omgaan met mensen met een handicap (2014, Meinema). 
Over de achtergronden en doelen van mijn huidige project schreef ik met Thijs Tromp  De bijdrage van geloofsgemeenschappen aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking(Handelingen, 48 (1), 65-74, 2021).
Over de uitdagingen van het verlenen van geestelijke verzorging aan jongeren met een licht verstandelijke beperking schreef ik in 2021 een onderzoeksrapport. Een artikel over de uitdagingen die geestelijk verzorgers ervaren rond jongeren met een licht verstandelijke beperking uit het Tijdschrift Geestelijke Verzorging (september 2022) vindt u hier
En in mei 2022 heb ik online een rapport gepubliceerd over de visie van geestelijk verzorgers op het contact tussen hun cliënten met een verstandelijke beperking en geloofsgemeenschappen. 

Een overzicht van al mijn publicaties vindt u hier.
    

Filmpjes over inclusieve praktijken
Als onderzoeker ben ik benieuwd naar good practices, veelbelovende praktijken die laten zien hoe geloofsgemeenschappen inclusie vormgeven en anderen daarmee kunnen inspireren.

Op verzoek van Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland heb ik meegewerkt aan 2 regionale diaconale dagen met het thema Aan tafel! Ontvangen & delen. Mijn presentatie ging over inclusief kerkzijn en mensen met een verstandelijke beperking. Ter inspiratie bij deze lezing zijn twee filmpjes gemaakt:

- Over inclusief vieren een korte reportage uit Stiens. U kunt dit filmpje hier bekijken.

- Over inclusieve zaterdagmiddagontmoetingen een korte reportage over Kerkplein in Rotterdam. U kunt dit fimpje hier bekijken.


Tien tips voor samen leven en geloven
In voorbereiding op een workshop over inclusieve geloofsmeenschappen schreef ik 10 tips op over samen leven en geloven met mensen met een verstandelijke beperking. Die vindt u hier.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.