MA S.K. Bussey

Promovendus en hoofdredacteur, African Theology Worldwide
Groningen
Intercultural theology / missiology

Het onderwerp van mijn proefschrift is de notie van opoffering in de Afrikaanse theologie. Ik ben met name geïnteresseerd in hoe Afrikaanse benaderingen de noordelijke essentialiserings- en universaliseringstrends uitdagen en nieuwe manieren voorstellen om het begrip opoffering vandaag de dag toe te eigenen. Zie voor een voorbeeld van mijn werk mijn recente artikel: Samuel K. Bussey. "Stories of Sacrifice from Below: From Girard to Ekem, Kalengyo and Oduyoye." Stellenbosch Theologisch Tijdschrift 6, nr. 4 (2020): 183-212. https://doi.org/10.17570/stj.2020.v6n4.a8.

Ik ben ook werkzaam als hoofdredacteur van de website African Theology Worldwide. Het doel van de website is om de Afrikaanse christelijke theologie toegankelijker te maken, zowel in Afrika als over de hele wereld. Als hoofdredacteur draag ik zorg voor het grootste deel van de dagelijkse organisatie, onderzoek en communicatie rondom het ontwikkelen van de website en het creëren van content.