MSc M.J. van den Toren - Liefting

Promovendus
Amsterdam
Intercultural theology / missiology

Voor mijn onderzoeksmaster aan de Universiteit Utrecht onderzocht ik hoe Pinkstervoorstellingen en vredespraktijken voortkwamen uit een (historische) pinksteropwekking en een geschiedenis van geweld. Nu doe ik dichter bij huis onderzoek naar de Latijns-Amerikaanse pinksterbeweging. Ik onderzoek hoe geleefde theologieën van de Heilige Geest en het demonische - vanuit het perspectief van Latijns-Amerikaanse pinkstergemeenschappen - omgaan met de publieke sfeer in Spanje. Pinkster- en charismatische gemeenschappen zijn steeds meer betrokken bij de publieke sfeer in Colombia (en Latijns-Amerika), waarbij ze de publieke sfeer waarnemen en ermee omgaan door noties van de Heilige Geest en het demonische. In Spanje betreden Latijns-Amerikaanse pinkstergemeenschappen ook steeds meer de publieke sfeer via openbare religieuze praktijken, voedselbanken en zelfs politieke belangenbehartiging. Ik ben geïnteresseerd in het ontdekken hoe de politieke realiteit wordt uitgedaagd en hoe politieke keuzevrijheid wordt begrepen, door immigrantengemeenschappen, door middel van pinksteridiomen en -praktijken rond de Heilige Geest en het demonische.