Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Anne Claire Mulder/Publicaties

Medewerkers

Dr. A.C.  Mulder

Dr. A.C. Mulder

Stagedocente en Universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie
Locatie:Groningen
Afdeling:PT Practices

2015

‘Bestemd voor gezegend leven. Lijnen in het werk van Riet Bons-Storm, in: Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, vol. 42 (2015) 1, p. 66-73. www.Handelingen.com

2013

‘Empowering those who suffer domestic violence: the necessity of a different imaginary’ in: Claassens, J. & Spronk, K. (eds), Fragile Dignity. Intertextual Conversations on Scriptures, Family and Violence. Semeia Studies 72, Atlanta: Society of Biblical Literature, p. 199-217.

‘Divine women are dignitaries: seven billion of them ‘walk’ in dignity and flourish’, in: Feminist Theology vol 21 (2013) 3, p. 232-243.

Mulder, A.C. Gudmarsdottir, S. & E. Karlsdottir (2013), In-Be-Tween, in: Blohm, U., Bordo, M., Gudmarsdottir, S., Knauss, S., Papacek, R. (eds), In-Between Spaces: Creative Possibilities for Theologies of Gender. Journal of the European Society for Women in Theological Research 21, Leuven: Peeters, p. 7-12

Mulder, A.C., Dijk, M. van & Berlis, A.(2013), Gender in theology and religion: a success-story?! Report from a conference, in: Blohm, U., Bordo M., Gudmarsdottir, S., Knauss, S. & R. Papacek (eds), In-Between Spaces: Creative Possibilities for Theologies of Gender. Journal of the European Society for Women in Theological Research 21, Leuven: Peeters, p. 99-117

2012

A.C. Mulder, J. Deenik Moolhuizen, Henny Heldring-Klok, Bets Evers, Joke Westerhof- Goedvolk, De weg van de aanbeveling… Exploratief onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de oecumenische vrouwensynodes. http://www.vrouwensynode.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=201:onderzoek-doorwerking-vrouwensynodes&catid=4:home

U. Knecht, C. Krüger, D. Markert, M. Moser, A. C. Mulder, I. Praetorius, C. Roth, A. Schrupp, A. Trenkwalder-Egger, ABC des Gutenlebens, Rüsselsheim: 2012,

Waardigheidsbekleedster: een incarnatie van een God-Zij in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, jrg 68 (2012) 6, 69-75.

2011

Een gedicht in theologisch perspectief waarnemen, in: Asscher, E., Heyen, H. & H. Schaap-Jonker (red), Hartstocht voor het mogelijke. Praktisch-theologische verkenningen opgedragen aan Evert Jonker, Bergambacht: 2011, 57-70.

Eine Ethik des dazwischen, in: http://www.bzw-weiterdenken.de/2011/02/eine-ethik-des-dazwischen/

Gemeenschap van gelijken. Verschuivende man-vrouwverhoudingen in de kerken, in: Ouderlingenblad 1020, 89 (2011) Nov, 10-13.

2010

An Ethics of the In-Between: A condition of Possibility of Being and Living Together, in: P.S Anderson (ed), New Topics in Feminist Philosophy of Religion. Contestations and Transcendence Incarnate, (Feminist Philosophy Collection), Dordrecht/ London: Springer , p. 297-318.

A God in the Feminine. My Arguments to Talk about God-She, in: Isherwood, L., Daggers, J, Bellchambers, E., Gasser, C., Rapp, U. (eds): Wrestling with God / En lucha con Dios / Ringen mit Gott. Journal of the European Society of Women in Theological Research. Volume 18. Leuven, Belgium 2010 (Peeters), 111-123.

Leven in aandacht voor ‘kracht-in-relatie’, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 66 (2010) 3.

2009

Towards a Practice of Respecting the In-Between: Condition Sine Qua Non of Living Peacefully, in: Feminist Theology vol 17 (jan 2009) 2, p. 245-253.

Dialoog en ontmoeting beginnen met verwondering, in: H. Dane en N. De Jong –van de Berg (red), Verder dan dialoog. Een handreiking voor dialooggroepen, Utrecht, Bezonningscentrum PKN, (2009), 117-127.

‘Hoeveel genderverschil kan een kerk verdragen’ (uitgebreide versie van publicatie uit 2008,) www.vrouwensynode.nl

‘Splijtzam’ in: Fier, 2009 nr 1.

Het heilige is geworteld in het alledaagse, Wijs, Maandblad van de EUG. Oecumenische Studentengemeente Utrecht, 34 (2009) 5,13-14.

2008

Ganzevoort, R. & Mulder, A.C. (red), Weal and Woe II. Empirical Explorations and Theoretical Reflections, Lit –Verlag, Muenster

Hoeveel genderverschil kan een kerk verdragen? In: Nieuwsbrief WKO nr 67 juni 2008, p. 8-13

2006

Divine Flesh, Embodied Word. ‘Incarnation’ as a hermeutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work, Amsterdam University Press, Amsterdam.

' 'Wij'='ik' en 'jij' en 'jij' en 'jij'...' in : Ophef. Tijdschrift voor Hartstochtelijke Theologie, dertiende jrg nr 3 okt 2006, p. 12 -13.

2005

Landing Stages for the Divine. A Correspondence on Transcendence and Everyday Life, (with Leo Oosterveen), in: S. van Erp & A. Lascaris (eds), Who is afraid of Potsmodernism? Challenging Theology for a Society in Search of Identity. Lit Verlag, Muenster, p. 80-114.

2004

Holy Texts: Authority and Language. 12th Yearbook of the European Society of Women in Theological Research, Methuen, Ch., Berlis, A., Bieberstein, S., Mulder, A.C., Misset-van de Weg, M., (eds), Peeters, Leuven.

‘Introduction’, in: Holy Texts: Authority and Language. 12th Yearbook of the European Society of Women in Theological Research Methuen, Ch., Berlis, A., Bieberstein, S., Mulder, A.C., Misset-van de Weg, M. (eds), Peeters, Leuven, p. 5-11.