Publicaties

Publicaties

2021

'Pastoraal bidden als samenspraak', Theologia Reformata 64/1 (2021), verschijnt begin 2021

2020

'Het ABCD van 'ik leef met je mee', Ouderlingenblad 97/1112 (maart 2020), 20-23.

'Meeleven in de coronacrisis', Friesch Dagblad 2 april 2020, p.8,  https://frieschdagblad.nl/2020/4/2/meeleven-in-de-coronacrisis?harvest_referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F

et al., 'With an Open Mind for the Unexpected. Prison Chaplaincy: a Case Study', in: R. Kruizinga et al., Learning from Case Studies in Chaplaincy. Towards Practice Based Evidence & Professionalism. Utrecht: Eburon 2020, pp. 137-146. 

'Onderling pastoraat ontwikkelen', Kerk en Theologie 71/3 (2020), 202-219.

Ryan van Eijk, Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Sjaak Körver (red.), Liefde in tijden van detentie. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2020, Vol. 13 Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat.

met Theo Hettema en Inge de Rouwe, Gids voor onderling pastoraat, Utrecht: PDC 2020 (verschijnt 30 oktober)

met Hendrine Verkade, ‘Doet u dat allemaal zelf?’ Onderzoek naar coördineren als sleutel tot verbinding tussen (ex-)gedetineerden en geloofsgemeenschappen, Leiden: Kerken met Stip 2020 (verschijnt in november)

'De kleine goedheid van een normaal gesprek. Ervaringen en leermomenten in de onderzoekgemeenschap justitie', Tijdschrift Geestelijke Verzorging 100 (2020), pp... (verschijnt december)

2019

'Sacro-carescape: understanding mutual pastoral care in a network society', NTT Journal for Theology and the Study of Religion 73/1 (2019), 17-32. DOI: https://doi.org/10.5117/NTT2019.1.002.VRIE

'De spierkracht van de gemeente. Over de plaats van onderling pastoraat', Kerk en Theologie 70/2 (2019), 131-150.

met Theo de Wit, 'Een kleine denktank: het Centrum voor Justitiepastoraat (2009-2019). Terugblik en vooruitblik', Pastorale Verkenningen 14/3 (december 2019), 13-17.

2018

‘Aandachtige betrokkenheid. Over de betekenis van onderling pastoraat’, Kerk en Theologie 69/1 (2018), 59-76.

‘Straffälligenhilfe und Kirche in den Niederlanden’, in: Marie-Therese Reichenbach, Sabine Bruns (Hg.), Resozialisierung neu denken. Wiedereingliederung straffällig gewordener Menschen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Freiburg: Lambertus 2018, 94-105.

'Models of Mutual Pastoral Care in the Footsteps of Maarten Luther', NTT Journal for Theology and the Study of Religion 72/1 (2018), 41-56. DOI: https://doi.org/10.5117/NTT2018.1.VRIE

'Welk badwater en hoe? Reactie op de basismethodiek GV van Job Smit', Pastorale Verkenningen 13/1 (2018), 10-12.

met Guus van Loenen, Jacques Körver, Martin Walton, 'Case Study of “Moral Injury”: Format Dutch Case Studies Project', Health and Social Care Chaplaincy 5/2 (2017), 281-296. Website: https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/25562128/HSCC_ThirdEdit_van_Loenen_MW_170622_def.pdf

met R. van der Knijff, ' Kerken kunnen meer betekenen voor ex-gevangenen', Wijkbrief Grote Kerk Gemeente Dordrecht 22/3 (september 2018), 7-9.

'Dietrich Bonhoeffer's Contribution to Prison Chaplaincy', Justice Reflections 49 (2018), JR 324, 1-7.

Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Renske Kruizinga (red), Hoop in de bajes. Nijmagen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018, Vol. 12 Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat.

met Theo W.A. de WIt, 'Inleiding: Hoop in de bajes en de identiteit van de justitiepastor', in: in: T. W. A de Wit, R.J de Vries & R. Kruizinga (red.), Hoop in de bajes. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018, 7-10.

‘Reconstructies van de biecht? Over de betrekkelijke waarde van een biechtritueel in het protestantse justitiepastoraat’, in: T. W. A de Wit, R.J de Vries & R. Kruizinga (red.), Hoop in de bajes. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018,73-88.

‘Variaties bij biechtreformaties. Een hulp bij het biechtgesprek in het protestantse justitiepastoraat’,  in: T. W. A de Wit, R.J de Vries & R. Kruizinga (red.), Hoop in de bajes. Nijmegen: Wolf Legal Publishers (WLP) 2018, 89-108.

2017 

'Spiritualiteit en detentie vanuit pastoraal-theologisch perspectief', Handelingen. Tijdschrift voor praktische theologie en religiewetenschap 2017/2, 55-63.

met R. van der Knijff, 'Weinig nazorgcontacten. Kerken kunnen meer betekenen voor ex-gevangenen', De Waarheidsvriend. Wekelijkse uitgave van de Gereformeerde Bond 105 (2017), nr. 32/33, 13-15. 

'Gebed en gebruik van teksten en beelden in het pastoraat. Een verkenning', Ouderlingenblad 94 (2017), nr. 1083, 6-8. 

Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Onze manier van straffen. Essays van geestelijk verzorgers bij justitie. Nijmegen: WLP 2017.

met Theo de Wit, 'Inleiding: geestelijke verzorging in borderline times', in: Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Niet storen? Geestelijke verzorging bij justitie in borderline times. Nijmegen: WLP 2017, 1-5.

'"Getuigen van Jezus" – een pastorale bijsluiter', in: Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Niet storen? Geestelijke verzorging bij justitie in borderline times. Nijmegen: WLP 2017, 31-48.

'Samenleven in geschonken vrijheid. Hoe geloofsgemeenschappen in de nazorg de verbinding met ex-gedetineerden kunnen versterken', in: Theo W.A.de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red.), Niet storen? Geestelijke verzorging bij justitie in borderline times. Nijmegen: WLP 2017, 71-83.

'Verbinding versterken', http://kerkenmetstip.nl/wp-content/uploads/2018/01/2017-R.J.-de-Vries-Verbinding-versterken.pdf 

2016

'Grenzen zwischen Kirche und Gefängnis seelsorglich überschreiten', Wege zum Menschen 68/1 (2016), 65-79.

met M. van der Kamp, 'Een daad van medemenselijkheid. Over de plaats van het theologische begrip "schuld" binnen het herstelgerichte justitiepastoraat'', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en N. den Toom (red.), Koorddansen. Ethische vragen in justitiële inrichtingen. Nijmegen: WLP 2016, 111-117.

'Dietrich Bonhoeffer als uitdaging voor de justitiepastor. De betekenis van Bonhoeffers bipolaire concept van zielzorg voor de taakopvatting van de justitiepastor binnen het herstelgerichte justitiepastoraat', in:T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en N. den Toom (red.), Koorddansen. Ethische vragen in justitiële inrichtingen. Nijmegen: WLP 2016, 119-137.

2015

'Het pastorale gebed als afsluitingsritueel', Theologia Reformata 58/1 (2015), 6-24,  

https://ugp.rug.nl/TR/article/download/29907/27218

'Betrek kerk meer bij terugkeer gedetineerden', Nederlands Dagblad 27 maart 2015, 8-9.

'Rouwondersteuning door gemeenteleden', Ouderlingenblad. Pastoraat en Gemeenteopbouw 92 (mei 2015),nr. 1059, 14-17.

'De ex-gedetineerde: ons een zorg', in: PThU, Mini-symposium De ex-gedetineerde ons een zorg, Amsterdam: PThU 2015, 12-27. 

http://theoluniv.ub.rug.nl/124/1/Exgedetineerde_ons_een_zorg_2015.pdf

'Onderzoek naar religie en nazorg', Pastorale Verkenningen. Tijdschrift voor het justitiepastoraat 10/2 (2015), 27-30.

'Rouwondersteuning door gemeenteleden', in: G. Kramer-Hasselaar & R. Vissinga (red.), Pastoraat bij sterven en rouw. Handreiking voor bezoekmedewerkers. Utrecht: Kok, 2015, 62-66.

met R. van der Knijff, 'Religieus geïnspireerde nazorg in Zwolle', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Een heilige en veilige plek. Vrijplaats en spiritualiteit in de geestelijke verzorging bij justitie. Nijmegen: WLP 2015, 113-135.

2014

'Opwekken tot omzien naar elkaar. Over de betekenis van onderling pastoraat', Kerk en Theologie 65/2 (2014), 165-181.  http://oud.boekencentrum.nl/images/files/Kerk_Theologie_65_2_Inhoud.pdf 

met H. Noordegraaf, 'Kerk met Stip - naar een inclusieve kerk? Een case-study', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Lost in Translation. De (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving. Nijmegen: WLP 2014, 77-94.

'Justitiepastores en de kerk: een gebroken relatie?', Pastorale Verkenningen. Tijdschrift voor het justitiepastoraat 9/2 (2014), 22-25.

'Zorg voor rouwenden', Woord & Dienst 63/12 (2014), 26-28.

2013

'De meerstemmige pastor. Een analysemodel voor de verhouding van de justitiepastor tot de kerk', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Grensverkeer. De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie. Nijmegen: WLP 2013, 5-21.

'De kracht van de vergeving', in: T.W.A. de Wit, R.J. de Vries en R. van Eijk (red.), Grensverkeer. De meerstemmigheid van de geestelijk verzorger bij justitie. Nijmegen: WLP 2013, 83-98.

2012

‘Een gemiste kans. Pleidooi voor onderzoek naar Calvijns pastoraat’, Nederlands Theologisch Tijdschrift 66/2 (2012), 105-119.

‘Knooppunt tussen netwerken. De betekenis van de kerkelijke vrijwilliger bij Justitiepastoraat voor de plaatselijke geloofsgemeenschap’, http://www.kerkenmetstip.nl/userfiles/R%20J%20%20de%20Vries%20Lezing%20KmS%2022-09-2012.pdf.

‘Preken als medegevangene. Barths communicatie met gevangenen in zijn preken’, in: T.W.A. de Wit, R. de Vries en R. van Eijk (red.), ‘Graag een normaal gesprek’. Geestelijk verzorgers aan het werk met gedetineerden. Nijmegen: WLP 2012, 55-75.

2011    

‘Individueel pastoraat bij Calvijn’, Theologia Reformata 54/1 (2011), 27-43.  file:///C:/Users/R.J/Downloads/32290-%23%23default.genres.article%23%23-39447-1-10-20181024.pdf

‘Het verkondigende gespreksmodel’, Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 2011/3, 12-18.

2010

‘Zonder aanpassing geen vrijheid’, Woord en Dienst 59/23 (2010), 42-43 (oorspronkelijke titel ‘Pastorale speelruimte’).

‘Een praktijk van barmhartigheid’, Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 2010/4, 13-15.

2009

‘Pastoraat als discipelschap. Over de bijdrage van Thurneysen aan de hedendaagse pastoraaltheologie’, Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie 2009/1, 51-61.

‘De hoorder in de homiletiek van E. Thurneysen’, Kerk en Theologie 60/2 (2009), 160-178.

‘Als de trein maar niet ontspoort’, Woord en Dienst 58/3 (2009), 26-27.

2008

Gods Woord verandert mensen. Een praktisch-theologisch onderzoek naar het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen. proefschrift PThU 2008. Gorinchem: Narratio 2008.

‘De opbouw van de preek’, in: H.C. van der Meulen (red.), Als een leerling leren preken. Preekvoorbereiding stapsgewijs. Zoetermeer: Boekencentrum 2008, 100-110.

‘In gesprek met Thurneysen’, in: Postille 60. Zoetermeer: Boekencentrum 2008, 128-140.

2007

‘Pastoraat als vriendschap. Een protestantse benadering van de pastorale organisatie’, VPWinfo.nl. Kwartaalblad van VPW Nederland. Utrecht, 2007/4, 12-13. https://www.vpwinfo.nl/images/VPWinfo.nl/Jaargangen/2007-4.pdf

2006

Pastor voor leden en liefhebbers’, Woord en Dienst 55/13 (2006), 10-11.

2005

‘De pastor als leider bij de uitvaartdienst’, Woord en Dienst 54/12 (2005), 14-15.

2004

‘Tussen schuld en vergeving’, Ouderlingenblad. Maandblad voor pastoraat en gemeenteopbouw 81 (2004), nr. 940, 3-6.

2003

‘Pastoraat als storing. Over de ‘breuk’ als model voor de normatieve identiteit in het pastoraat’, in: G. Immink en H. de Roest (red.), Praktische theologie in meervoud. Identiteit en vernieuwing. Zoetermeer: Boekencentrum 2003, 45-60.

1989

Pastoraat in de krisis. Doctoraalscriptie RU Utrecht 1989 (eigen beheer).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.