Curriculum vitae

Curriculum vitae

Reijer J. de Vries is geboren in Driebergen op 30 juni 1954. Hij was van 1980-2009 predikant in verschillende hervormde en protestantse gemeenten, voornamelijk aan de grenzen van Nederland. Hij woont momenteel in Leusden en is gehuwd met Jolanda C. Baaij; zij verheugen zich in hun vier kinderen en acht kleinkinderen.

Werk

2018-2020                 Staflid sectie justitiepastoraat en vice-directeur Universitair Centrum Geestelijke Verzorging (UCGV), 0,2 fte

2012-2018                  Staflid Centrum voor Justitiepastoraat (Tilburg), 0,2 fte.

2009-2020                  Universitair docent praktische theologie, i.h.b. pastoraat

2014-2016                  Opleidingscoördinator joint bachelor VU-PThU, 0,2 fte

2006-2009                  Predikant Protestantse Gemeente ‘St. Jan’ te Maastricht

2003-2006                  Toegevoegd docent praktische theologie bij het Hervormd Theologisch Wetenschappelijk Instituut (HTWI), de kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk (PKN), 0,2 fte.

1991 – 2006               Predikant Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage-Loosduinen (Abdijkerk), vanaf 2005 Protestantse Gemeente ’s-Gravenhage

1984 – 1991               Predikant Hervormde Gemeente te Harlingen

1980 – 1984               Predikant Hervormde Gemeente te                            Heukelum                                                           

 

Opleiding           

2010                           Leergang Basis kwalificatie onderwijs (BKO)

09.01.2008                 Doctor in de theologie aan de PThU op het proefschrift Gods Woord verandert mensen. Het veranderingsconcept in de pastorale theologie van Eduard Thurneysen. Gorinchem: Narratio 2008

1997 – 2007               Promotieonderzoek in de praktische theologie bij prof. dr. F.G. Immink

1997 – 2006               Deelname aan intervisiegroep van geestelijk verzorgers in Den Haag

1991 – 1993               Voortgezette Opleiding in Pastorale Gespreksvoering aan RIAGG Amsterdam Zuid/Nieuw-West

28.08.1989                 Doctoraalexamen theologie (oude stijl) Utrecht (cum laude). Scriptie Hoofdvak Kerkgeschiedenis (dogmatiek): Pastoraat in de krisis. De dogmatische vooronderstellingen in de kritiek op het verkondigende model van E. Thurneysen. Bijvakken: Oude Testament en Pastorale Psychologie.

1984 -1987                 Gebroken drie maanden training Klinische Pastorale Vorming (KPV) in ‘Licht en Kracht’ te Assen

21.06.1979                 Kerkelijk colloquium te Utrecht

19.06.1979                 Kerkelijk examen (Nederlandse Hervormde Kerk) te Utrecht

okt.-dec. 1979            Leervicariaat in de hervormde gemeente te Amersfoort, wijkgemeente Emmakerk (ds. E.H. Kalkman)

26.11.1979                 Kandidaatsexamen theologie te Utrecht

1973 – 1979               Studie theologie te Utrecht

1966 – 1973               Gymnasium B aan het Revius Lyceum te Doorn

 

Vroegere nevenfuncties

2001 – 2004               Voorzitter Centrale Kerkenraad Hervormde gemeente ’s-Gravenhage-Loosduinen

1987 – 1989               Voorzitter Provinciale Kerk Vergadering (PKV) Friesland

1981 – 1989               Lid afdelingsraad Kleuter en Basis Onderwijs (KBO) van de Besturenraad PCO

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.