Prof.dr. P.H. Vos

Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Amsterdam, Groningen
Dogmatics / ethics

List of Publications prof.dr. P.H. Vos

Books

Scholarly

Inaugural Addresses

 • Pieter Vos, Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal: Moral injury en de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht (inaugurele oratie als bijzonder hoogleraar protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de PThU, 8 oktober 2019), Groningen: PThU 2019, 20 pp.
 • Pieter Vos, Tussen vage waarden en strakke normen: Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs (lectorale rede bij de installatie tot lector morele vorming in het onderwijs aan de GH te Zwolle, 24 november 2006), Zwolle: GH 2006, 46 pp.

Professional

 • Gerrit van der Meulen, Pieter Vos & Wilma van der Jagt, Dat doet deugd: Praktijkboek morele vorming voor het voortgezet onderwijs, Zoetermeer: Boekencentrum 2010, 140 pp.
 • Wilma van der Jagt & Pieter Vos, Doe me een deugd: Praktijkboek morele vorming voor het basisonderwijs, Zoetermeer: Boekencentrum 2010, 127 pp.

Edited Books

Scholarly

Scholarly Translations

Professional/ Popular

Articles (Scholarly, Professional, Popular)

2021

Scholarly (Refereed)

 • Niels den Toom, Martin Walton, Sjaak Körver, Pieter Vos, Renske Kruizinga, ‘Rearranging the Domain: Spiritual Care in Multiple Dimensions,’ Health and Social Care Chaplaincy 9/1 (2021), 42–59.

Scholarly

 • Erik Locht & Pieter Vos, ‘De rituele competentie van geestelijk verzorgers bij de krijgsmacht’, in: Sjaak Körver, Erik Olsman & Sujin Rosie (eds), Met lichaam en geest: De rituele competentie van geestelijk verzorgers, Utrecht: Eburon 2021, 289-296.
 • Pieter Vos, ‘Goed voorbeeld doet goed volgen: Over navolging als zelfwording’, in: Wolter Huttinga & Roel Kuiper (red.), Mens worden: Over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2021, 137-150.
 • Bram de Muynck & Pieter Vos, ‘Geen vorming zonder transcendentie: De theologische horizon van een breed pedagogisch vormingsbegrip’, in: Wolter Huttinga & Roel Kuiper (red.), Mens worden: Over de relatie tussen theologie en pedagogiek. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2021, 151-170.

Scholarly Review

 • Pieter Vos, ‘Militaire ethiek voorbij groepsloyaliteit’, Radix 47/3 (2021), 244-246 (review of Desirée Verweij (red.), Ethiek en de militaire praktijk, Boom 2020).

Professional

 • Pieter Vos, ‘Zelfwording door navolging: Theologisch zicht op een pedagogisch ideaal’, Sophie 11/6 (2021).
 • Pieter Vos, ‘Breedte en diepte van persoonlijke reflectie’, Geestkracht 5 (2021).

Popular

 • Pieter Vos, ‘Kerk, spreek je uit over oorlog: Inzet van het leger is soms een laatste redmiddel’, Nederlands Dagblad 13 oktober 2021.
 • Pieter Vos, ‘De Corona-crisis vraagt om commitment aan het goede en aan elkaar’, Friesch Dagblad 8 mei 2021.
 •  Pieter Vos, ‘Liefde hoopt alles – en wordt toch nooit beschaamd’, Jaarschrift 2021 Dienst Protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, Den Haag: Commando DienstenCentra Ministerie van Defensie, 2021, 31-32.

Interview

2020

Scholarly

 • Pieter Vos, 'Recollecting as a Work of Love,' in Markus Matthias, Riemer Roukema and Gert van Klinken, Erinnern und Vergessen - Remembering and Forgetting: Essays über zwei theologische Grundvollzüge. Festschrift für Hans-Martin Kirn, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2020, 127-130.
 • Pieter Vos, 'Geduld in tijden van crisis,' Kerk en theologie 71/3 (2020), 199-201.
 • Pieter Vos, 'Geen vredesethiek zonder deugdethiek', in Fred van Iersel (red.), Vredeseducatie in de krijgsmacht (Religie en veiligheid 5), Utrecht: Eburon 2020, 75-94.

Scholarly Review

 • Pieter Vos, Review of Elizabeth Agnew Cochran, Protestant Virtue and Stoic Ethics (London 2018) and Manfred Svensson and David VanDrunen (eds), Aquinas among the Protestants (Oxford 2018), Journal of Reformed Theology 14/1 (2020), 162-166.

Professional 

 • Pieter Vos, '"Het goede leven" is nooit weggeweest: Aristotelische deugdethiek in de protestantse scholastiek', Sophie 10/6 (2020), 32-37.
 • Pieter Vos, 'Het morele kompas staat op 'het goede' afgestemd,' Science Guide 4 december 2020https://www.scienceguide.nl/2020/12/het-morele-kompas-staat-op-het-goede-afgestemd/.
 • Pieter Vos, 'Presentietheorie: waardevol, maar niet exclusief', Geestkracht 2 (2020), 10-13.
 • Pieter Vos, 'De ethiek van het goede leven: Geen contrastbron maar een grammatica,' Wapenveld 70/1 (2020), 26-33.

Popular

 • Pieter Vos, 'In het klimaat van het relatieve,' Onderweg 6/14 (2020), 6-9.
 • Pieter Vos, 'Deugen de meeste mensen of zijn ze geneigd tot alle kwaad?' Ouderlingenblad 98 (oktober 2020), 28-31.
 • Pieter Vos, 'Moral injury: een bijdrage vanuit de universiteit,' Jaarschrift 2020 Dienst Protestantse geestelijke verzorging bij de krijgsmacht, Den Haag: Commando DienstenCentra Ministerie van Defensie, 2020, 21-23.
 • Pieter Vos, 'De meeste mensen deugen, maar lang niet altijd,' Het goede leven, 12 juni 2020, en De grote vragen, 16 juni 2020.
 • Klaas Spronk en Pieter Vos, 'Leren over vrede aan de PThU,' Vredesspiraal 16/2 (2020) 10-11.

Interview

 • Joop van Elst, Interview met Pieter Vos over Søren Kierkegaard voor Reformatorische Omroep (10-2-2020) en Radio Maria (4-3-2020).

2019

Scholarly (refereed)

 • Pieter Vos, 'Setting Free and Bringing to Purpose: The Work of the Spirit in Cultivating the Virtues,' in: Gijsbert van den Brink, Eveline van Staalduine-Sulman, Maarten Wisse (eds), The Spirit is Moving: New Pathways in Pneumatology  (Fs. Kees van der Kooi, Studies in Reformed Theology 38), Leiden/Boston: Brill 2019, 293-306.
 • Rob Compaijen & Pieter Vos, ‘Ethical Reflection as Evasion,’ in: Adam Buben, Eleanor Helms, and Patrick Stokes (eds), The Kierkegaardian Mind (Routledge Philosophical Minds), London: Routledge 2019, 67-77.

Scholarly

 • Pieter Vos, 'Nawoord,' in: Søren Kierkegaard, Christelijke toespraken (vert. Hans van Munster en Pieter van Reenen, red. Udo Doedens, Pieter van Reenen en Pieter Vos), Budel: Damon 2019, 349-374.

Professional 

 • Pieter Vos, 'Beschadigde moraal: Een probleem voor de krijgsmacht en de samenleving', Sophie 9/5 (2019), 42-48.
 • Pieter Vos, 'Is Kierkegaard de wegbereider van het losgeslagen individu?', Sophie 9/6 (2019), 22-25. 

Popular

 • Pieter Vos, 'Een kapot geweten? Over morele beschadiging bij militairen en het goede dat zich blijvend aandient', column Het Goede Leven, 14 december 2019.
 • Pieter Vos, 'Morele verwonding probleem van militair én van de samenleving: Interview met Pieter Vos', Maandblad van de ACOM nr. 11, 2019, 17-19.
 • Pieter Vos, 'Samenleving mag militairen niet laten opdraaien voor de trauma's van een missie', Nederlands Dagblad, 9 oktober 2019.
 • Pieter Vos, 'Cruciale deugden voor het goede leven', Tertio: Christelijk opinieweekblad, 17 juli 2019, 10-13.

Interviews

 • Kees Posthumus, Interview met Pieter Vos, 'Kennis en ervaring van krijgsmachtpredikant is leerzaam voor de gemeente', Woord & weg, december 2019, 12-14.
 • Geerten Moerkerken, 'Onzichtbare wonden van schuld en schaamte', interview met prof.dr. Pieter Vos, Reformatorisch Dagblad, 9 oktober 2019.
 • Interview met prof.dr. Pieter Vos over 'Internationale conferentie over roeping kerk bij polarisatie', Reformatorisch Dagblad, 3 juli 2019.
 • Caspar Dullemond, ‘Geestelijk verzorgers moeten zich nog altijd bewijzen: In gesprek met Martin Walton en Pieter Vos’, PThUnie 13/2 (2019), 10-14.
 • Aart Deddens en Jan Hoogland, 'Ecce homo: interview met Pieter Vos', Sophie 9/1 (2019), 34-37.
 • Aart Deddens en Jan Hoogland, 'De pacifistische stem moet op de achtergrond blijven klinken. Interview met prof.dr. P.H. Vos', Sophie 9/1 (2019), 38-39.

2018

Scholarly (refereed)

 • Pieter Vos, ‘Learning from Exemplars: Emulation, Character Formation and the Complexities of Ordinary Life’, Journal of Beliefs and Values 39/1 (2018), 17-28.
 • Pieter Vos, ‘Celebrating God’s Works: The Day of Worship and the Ethics of Work’, in: Pieter Vos (ed.), Liturgy and Ethics: New Contributions from Reformed Perspectives (Studies in Reformed Theology 33), Leiden/Boston: Brill 2018, 246-265.
 • Pieter Vos, ‘Introduction’, in: Pieter Vos (ed.), Liturgy and Ethics: New Contributions from Reformed Perspectives (Studies in Reformed Theology 33), Leiden/Boston: Brill 2018, 1-18.
 • Pieter Vos, ‘Peace after the Mission: Spiritual Care and Ethical Assistance to Veterans Experiencing Moral Guilt’, in: Ad de Bruijne & Gerard den Hertog (eds.), The present „Just peace / Just war“-debate: Two discussions or one? (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 121), Leipzig: Evangelische Verlangsanstalt 2018, 170-184.
 • Pieter Vos, ‘Mercy beyond Philanthropy: Retrieving the Virtue of Forgiveness’, in: Hans Schaeffer, Gerard den Hertog & Stefan Paas (eds), Mercy: Theories, Concepts, Practices, Wien: Lit Verlag 2018, 87-98. 
 • Pieter Vos, 'Kierkegaards ethiek van de zelfwording voorbij liberalisme en communitarisme', Radix 44/4 (2018), 284-294.

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Compassion as a Virtue of Love’, in: Frits de Lange & L. Juliana Claassens (eds), Considering Compassion: Global Ethics, Human Dignity, and the Compassionate God, Eugene: Wipf & Stock 2018, 31-46.
 • Pieter Vos, ‘Een dialectiek die niet veiligstelt’, Kerk en theologie 69/2 (2018), 102-104.

Review (refereed)

 • Pieter Vos, Review of: George Harinck & Wim Berkelaar, Domineesfabriek: Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen (Amsterdam: Prometheus 2018), in: Kerk en Theologie 69/4 (2018), 401-403.

Professional

 • Pieter Vos, 'Hopen op wat je niet zelf kunt realiseren: Deugden van de leraar', in: Wouter Sanderse & Jos Kole (eds), Karakter: Deugden voor professionals, Leusden: ISVW uitgevers 2018, 53-61.
 • Pieter Vos, 'Leren van morele voorbeelden', Sophie 8/5 (2018), 24-29.

Popular

 • Interview Groot Nieuws Radio over IRTI Summer School, 6 juli 2018.
 • Maarten Wisse, Theo Boer, & Pieter Vos, 'De samenleving heeft een moreel kompas nodig', Friesch Dagblad, 11 september 2018, ook gepubliceerd in Reformatorisch Dagblad, 18 september 2018.
 • Pieter Vos, ‘Het goede voorbeeld’, Generator: HGJB-vakblad voor goed jeugdwerk in de kerk van nu 29 (2018), 14-15.
 • Petruschka Schaafsma & Pieter Vos, ‘Grenzen geven vorm aan het leven’, Interview, PThUnie 12/3 (2018), 12-14.

2017

Scholarly (refereed)

 • Pieter Vos, 'Neither Hypocrisy Nor Replication: A Protestant Account of Imitating Christ as Moral Exemplar', International Journal of Systematic Theology 19/3 (2017), 271-286.
 • Pieter Vos, 'The Relative Good of Work: Reconsidering Vocation Eschatologically,' Christian Higher Education 16 (2017), 11-22.
 • Bram de Muynck, Pieter Vos, Jan Hoogland & Jan van der Stoep, 'A Distinctive of Christian Higher Education: Educating for Vocation,' Christian Higher Education 16 (2017), 3-10.

Review (refereed)

 • Pieter Vos, Review of: Oliver O’Donovan, Finding and Seeking: Ethics as Theology Volume 2 (Grand Rapids: Eerdmans, 2014), in: Journal of Reformed Theology 11 (2017), 167-168.

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Moral Reason or Divine Command? Protestant Readings of Genesis 22 against the Backdrop of Euro-Secularism’, in: Gijsbert van den Brink & Gerard den Hertog (eds), Protestant Traditions and the Soul of Europe (Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 110), Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2017, 247-260.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Melancholie als crisis in de zelfwording’, Sophie 7/5 (2017) 4-9.
 • Pieter Vos, ‘Geen ernst zonder ironie’, Sophie 7/3 (2017) 4-9.
 • Maartje Janssens & Pieter Vos, ‘Tien deugden onder de loep’, in: Wouter Sanderse (ed.), Lezen voor het leven: Deugden in de wereldliteratuur, Leusden: ISVW uitgevers 2017, 169-194.

2016

Scholarly (refereed)

 • Pieter Vos, '"A Human Being's Highest Perfection": The Grammar and Vocabulary of Virtue in Kierkegaard's Upbuilding Discourses,' Faith and Philosophy 33/3 (2016), 311-332.

Reviews (refereed)

 • Pieter Vos, Review of: Wim R. Scholtens, Alle gekheid op een stokje. Kierkegaard als psycholoog, Baarn: Ten Have 1979, in: Jon Stewart (ed.), Kierkegaard Secondary Literature (Kierkegaard Research: Sources, Reception, and Resources, Vol. 18, Tome I), London/ New York: Routledge 2016, 241-244.
 • Pieter Vos, Review of: Karl Verstrynge, De hysterie van de geest: Melancholie en zwaarmoedigheid in het pseudonieme oeuvre van Kierkegaard, Leuven: Peeters 2003, in: Jon Stewart (ed.), Kierkegaard Secondary Literature (Kierkegaard Research: Sources, Reception, and Resources, Vol. 18, Tome I), London/ New York: Routledge 2016, 263-267.
 • Pieter Vos, Review of: William Werpehowski, Karl Barth and Christian Ethics: Living in Truth, Franham: Ashgate 214 and Kirk J. Nolan, Reformed Virtue after Barth: Developing moral Virtue Ethics in the Reformed World, Louisville: Westminster John Knox Press 2014, in Zeitschrift für dialektische Theologie 32 (2016), 202-205.

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Vocation Reconsidered: Calvinistic Accounts of the Good and Relativity of Work’, in Ábrahám Kovács (ed.), Reformed Churches Working in Unity and Diversity: Global Historical, Theological and Ethical Perspectives, Budapest: L’Harmattan, 2016, 194-210.
 • Pieter Vos, 'Nawoord’ in: Søren Kierkegaard, Opbouwende toespraken in verschillende geest (Søren Kierkegaard Werken 12) (vert. Hans van Munster, Frits Florin & Pieter Vos, ed. Frits Florin & Pieter Vos), Budel: Damon 2016, 365-388.
 • Pieter Vos, 'Goed werk: Een eschatologische herwaardering van roeping', Kerk en theologie 67/4 (2016), 360-375.
 • 'Ten geleide', Kerk en theologie 67/4 (2016), 311-313.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Barmhartigheid voorbij de grenzen van mijn handelen’, Kerk en theologie 67/2 (2016), 94-96 (tevens gepubliceerd op www.theoblogie.nl, 1 april 2016).

Popular

 • Pieter Vos, ‘Oefenen in het goede leven. De kerk als leergemeenschap’, Dienst 64/3 (2016), 93-97.
 • Pieter Vos, ‘Hoe beschaafd is God?', Inforum, juni 2016, 3-5.

2015

Scholarly (Refereed)

 • Pieter Vos, 'Breakdown of the Teleological View of Life? Investigating Law, Telos and Virtue in Calvinistic Ethics', Journal of Reformed Theology 9/2 (2015) 131-147.
 • Pieter Vos, 'Calvinists Among the Virtues: Reformed Theological Contributions to Contemporary Virtue Ethics', Studies in Christian Ethics 28/2 (2015), 201-212.
 • Pieter Vos, 'Self', in: Steven Emmanuel, William McDonald, Jon Stewart (eds), Kierkegaard’s Concepts (Kierkegaard Research: Sources, Reception, and Resources, Vol. 15, Tome VI), Aldershot: Ashgate, 23-28.

Scholarly

 • Pieter Vos, 'Christus, de werkelijkheid en de ethiek: Bonhoeffer en het probleem van een christelijke ethiek', in: Ad de Bruijne, Hans Burger & Dolf te Velde, Weergaloze kennis: Opstellen aangeboden aan prof. dr. Barend Kamphuis, Zoetermeer: Boekencentrum 2015, 89-99.

Professional

 • Pieter Vos, 'God versus de beschaving? Een pleidooi voor de-polarisering in een tijd van religieus geweld', Sophie 5/1 (2015), 9-13.
 • Pieter Vos, 'Christelijke deugden in de gemeente', in: James Kennedy & Pieter Vos, Oefenen in discipelschap: De gemeente als groeiplaats van het goede leven, Zoetermeer: Boekencentrum 2015, 27-49.
 • Ad de Bruijne, Hans Schaeffer & Pieter Vos, 'Ter introductie', in: James Kennedy & Pieter Vos, Oefenen in discipelschap: De gemeente als groeiplaats van het goede leven, Zoetermeer: Boekencentrum 2015, 15-26.

Reviews

 • Pieter Vos, Review of: Guido de Graaff, Politics in Friendship. A Theological Account, London/ New York: Bloomsbury T&T Clark 2014, in: Kerk en theologie 66/2 (2015), 199-200.

Popular

 • Pieter Vos, 'Het verhaal van de christendemocraten', bespreking van Pieter Jan Dijkman e.a., Gemeene gratie, Nederlands Dagblad, 13 november 2015.
 • Pieter Vos, 'Laten we het huwelijk niet overwaarderen', essay in Nederlands Dagblad, 16 oktober 2015.
 • Pieter Vos, 'De stelling: "liturgie is geen cultus naast de ethiek, maar zelf ethiek"', PThUnie 9/1 (2015), 15.
 • Dirk Visser, 'Draagt ons werk bij aan het "goede leven"?Kerkinformatie 238 (juli/augustus 2015), 25 [interview].

2014

Scholarly (Refereed)

 • Marco Derks, Pieter Vos & Thijs Tromp, 'Under the Spell of the Ring: The Role of Marriage in Moral Debates among Orthodox Reformed Christians in the Netherlands', Theology & Sexuality 20/1 (2014), 37-55.
 • Pieter Vos, 'The Irreducibility of Religious Faith: Kierkegaard on Civilization and the Aqedah', in Pieter Vos & Onno Zijlstra (eds), The Law of God: Exploring God and Civilization, Leiden/ Boston: Brill 2014, 194-204.
 • Pieter Vos & Onno Zijlstra, 'Introduction', in Pieter Vos & Onno Zijlstra (eds), The Law of God: Exploring God and Civilization, Leiden/ Boston 2014: Brill, 1-19.

Scholarly

 • Pieter Vos, '“De enkeling” en de crisis van de moraal: Kierkegaard en MacIntyre over ethiek en zelfwording', in Renée van Riessen & Onno Zijlstra (red.), Wat bezielt Kierkegaard? Zeven essays over een dwarse denker, Budel: Damon, 55-78.
 • Pieter Vos, ‘Morele zelfbezinning en competentie-ontwikkeling van veteranen: De begeleiding door de geestelijke verzorging’, in: Fred van Iersel, Jan Peter van Bruggen & René de Boer (red.), Terug van de missie: Zorg voor veteranen en de bijdrage van de Geestelijke Verzorging, Budel: Damon 2014, 59-80.

Professional

 • Pieter Vos, 'Terug naar onderwijs als vrije maatschappelijke praktijk', in Jet Weigand & Geert Jan Spijker (red.), De school van de burger: Onderwijsvrijheid in een participatiesamenleving (WI van de ChristenUnie), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2014, 51-60.
 • Pieter Vos, 'Vier films, vier verhalen over onderwijs', Sophie 4/5 (2014), 34-38.
 • Pieter Vos, 'Moreel dilemma of omvattende beroepsreflectie?', Pastorale Verkenningen: Tijdschrift voor het Justitiepastoraat 9 (2014), 3-7.
 • Pieter Vos, 'Brak de Reformatie met een gedeelde opvatting van "het goede leven"?' Sophie 4/2 (2014), 8-11.
 • Pieter Vos, 'Wijsgerige ethiek met analytische scherpte', Sophie 4/2 (2014), 50 [over Govert den Hartogh e.a., Wijsgerige ethiek, Budel: Damon].
 • Pieter Vos, 'Pleidooi voor de menselijke geest'. Lezing op PThU-symposium over De Knijffs Tegenwoordigheid van geest, 28 maart 2014', www.theoblogie.nl.

Popular

 • Anique de Kreij, 'Deugden in het dagelijks leven', Jente 12 (okt/ nov 2014), 60-62 [interview].

2013

Scholarly

Professional

 • Pieter Vos, ‘Is er nog waarheid in de mediacratie?’, Sophie 3/6 (2013), 28-31.
 • Pieter Vos, ‘Highway 61 Revisited’, in: Renée van Riessen, Pieter Vos & Wilhelm Weitkamp (red.), De complete Onno: Liber amicorum bij het afscheid van Onno Zijlstra van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en de Protestantse Theologische Universiteit, Zwolle: ArtEZ 2013, 27-29.
 • Pieter Vos, ‘Het goede leven wordt je gegeven: Over levenskunstfilosofie en christelijk geloof’, in: Johan van de Worp e.a. (eds.), Het maakbare leven: Geschapen om te scheppen? Leiden: Panoplia 2013, 115-126.
 • Pieter Vos, ‘Toegankelijke inleiding op Kierkegaard’, Sophie 3/4 (2013), 50-51 [n.a.v. Geert Jan Blanken, Kierkegaard: Een inleiding in zijn leven en werk].
 • Pieter Vos, ‘Geen objectiviteit zonder subjectiviteit: Kierkegaard over leven in een verwetenschappelijkte cultuur’, Sophie 3/3 (2013), 32-35.
 • Pieter Vos, ‘Leven is een kunst’, Wapenveld 63/4 (2013), 35-36.
 • Pieter Vos, ‘Het menselijk tekort volgens Immanuel Kant: De kloof tussen de morele wet en ons onvermogen ernaar te handelen’, Sophie 3/1 (2013), 22-25.
 • Pieter Vos, ‘Is Kierkegaards “enkeling” een individualist?’, In de waagschaal 42/5 (2013), 4-7.

Popular

 • Reiny de Fijter, ‘Bij cadeaus hoort een ritueel’, Nederlands Dagblad, 18 december 2013 [interview met Pieter Vos].
 • Pieter Vos, ‘De deugd in het midden: Morele vorming in het voortgezet onderwijs’, De Cascade: Opinieblad van Stichting Cosmicus 10 (september 2013), 8-10.
 • Pieter Vos, ‘Hoe de calvinistische filosofie onder ging’, Nederlands Dagblad, 21 juni 2013 [over H.E.S. Woldring, Een handvol filosofen].
 • Pieter Vos, ‘De krachttoer van De Knijff’, Nederlands Dagblad, 26 april 2013 [over H.W. de Knijff, Tegenwoordigheid van geest als Europese uitdaging].

2012

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Een nihilistisch experiment dat ieder aangaat’, Radix 38/4 (2012), 300-303.
 • Pieter Vos, ‘Vorming door presentie: De specifieke bijdrage van de geestelijke verzorging aan de morele vorming van de militair’, in: René de Boer, Jan Peter van Bruggen & Ger Willering, Naar eer en geweten: Geestelijke verzorging en de morele vorming in de krijgsmacht, Budel: Damon 2012, 92-127.
 • Pieter Vos, ‘Toen begon die enorme kolos te wankelen: Over Kierkegaards verhouding tot de christelijke orthodoxie’, in: Søren Kierkegaard, Een idee om voor te leven en te sterven, en negen essays door Redactieraad Kierkegaard Werken, Budel: Damon 2012, 69-78.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Voor God leven wij zonder God: Dietrich Bonhoeffer over geloven in een mondig geworden wereld’, Sophie 2/6 (2012), 4-7.
 • Pieter Vos, Rien Rouw & Johan Roeland, ‘Inleiding’, in: Rien Rouw, Pieter Vos & Johan Roeland (eds.) Een bodem van rancune: Onbehagen en populisme in de Lage landen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2012, 7-13.
 • Pieter Vos, ‘De terugkeer van het vormingsideaal: Een pleidooi voor vorming onder laat-moderne condities’, Sophie 2/3 (2012), 4-9.
 • Pieter Vos, ‘Christelijke ethiek uit de marge’, www.hetgoedeleven.com, 26 september 2012.

Popular

 • Stephan Bol, ‘We ervaren minder hufterig gedrag, maar wat zegt dat?’, Nederlands Dagblad, 9 november 2012 [interview met Pieter Vos]
 • Pieter Vos, ‘Onbehagen hoort erbij’, Nederlands Dagblad, 17 oktober 2012.
 • Pieter Vos, ‘Moraal in het klaslokaal: Werken met deugden in het onderwijs’, Veerkracht 9/3 (2012), 24-26.
 • Tjerk de Reus, ‘Cirkelen rond de kern: Preken volgens Kierkegaard’, CV/Koers april 2012, 68-71 [interview met Pieter Vos].
 • Tjerk de Reus, ‘Kierkegaard: Iets van God willen vatten gaat traagFriesch Dagblad, 11 februari 2012 [interview met Pieter Vos].

2011

Scholarly (Refereed)

 • Jos de Kock, Johan Roeland & Pieter Vos, ‘Beyond Individualization: Neo-Evangelical Lessons for Religious Socialization’, Journal of Beliefs & Values 32/3 (2011), 341-354.
 • Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos, ‘Introduction’, in: Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos (eds), Bridging the Gap: Proceedings of the IAPCHE-Europe Conference April 2009, Sioux Centre: Dordt Press 2011, 5-10.
 • Pieter Vos, ‘What Really Matters in Connecting Faith and Professional Practice: Response to Stephan Holthaus’, in: Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos (eds), Bridging the Gap: Proceedings of the IAPCHE-Europe Conference April 2009, Sioux Centre: Dordt Press 2011, 49-52.
 • Pieter Vos, ‘After Duty: The Need for Virtue Ethics in Moral Formation’, in: Bram de Muynck, Johan Hegeman & Pieter Vos (eds), Bridging the Gap: Proceedings of the IAPCHE-Europe Conference April 2009, Sioux Centre: Dordt Press 2011, 143-157.
 • Pieter Vos, ‘Nawoord’, in: Søren Kierkegaard, Opbouwende toespraken (vert. Hans van Munster, Udo Doedens, Annelies van Hees & Pieter Vos), Budel: Damon 2011, pp. 507-533.
 • Pieter Vos, ‘Nawoord’, in: Søren Kierkegaard, Oefening in christendom (vert. Pieter van Reenen, red. Karl Verstrynge & Johan Taels), Budel: Damon 2011, 277-299.

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Tegen de wereld, voor de wereld: Over de kerk als “contrasterende gemeenschap”’, Kerk en theologie 62/4 (2011), 350-360.
 • Pieter Vos, ‘Een strakgespannen boog die vaart geeft aan het leven: Kierkegaard over het denken aan de dood’, in: Herman Paul & Wilke de Braal (red.), Dood voor onze ogen: Leven in het licht van de eeuwigheid, Kampen: Kok 2011, 147-169.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Angst is een avontuur dat ieder mens moet doorstaan: Het verband tussen angst, zonde en zelfwording bij Søren Kierkegaard’, Sophie 1/6 (2011) 9-12.
 • Pieter Vos, ‘Inleiding: Over moraal in het klaslokaal’, in: Wilma van der Jagt & Pieter Vos (red.), Moraal in het klaslokaal: De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2011, 10-23.
 • Pieter Vos, ‘Morele vorming en deugdethiek’, in: Wilma van der Jagt & Pieter Vos (red.), Moraal in het klaslokaal: De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2011, 24-37.
 • Pieter Vos, ‘Onderwijs als morele praktijk’, in: Wilma van der Jagt & Pieter Vos (red.), Moraal in het klaslokaal: De morele kwaliteit van het leraarschap (Dixit-reeks), Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2011, 39-51.
 • Pieter Vos, 'Gereformeerd onderwijs na de triangel', in: Hans Maris & Jan van der Steeg (red.), Motivatie en identiteit: Over fundament en beweeglijkheid van het gereformeerd onderwijs, opstellen aangeboden aan Ton van Leijen, Woerden: LVGS 2011, 68-81.
 • Pieter Vos, ‘Oriëntatie voor het leven: Vorming in het voortgezet onderwijs’, in: Onderwijsraad, Essays over vorming in het onderwijs, Den Haag: Onderwijsraad 2011, 35-48.
 • Pieter Vos, ‘A virtue-ethical approach to education’, Reformed Academic11 april 2011 (reformedacademic.blogspot.com).

Popular

 • Harm Dane, ‘Ontmoeting met Joke Hermsen en Pieter Vos. "Tijd buiten de tijd": Over mystiek en transcendentie’, Festus 2/2 (2011), 11-19 [interview].

2010

Scholarly

Professional

 • Pieter Vos & Jos de Kock, ‘Inleiding. Jong zijn: probleem of ideaal?’ in: Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland & Pieter Vos (red.), Jong: Mores en sores van jongeren van nu, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2010, 7-14.
 • Johan Roeland & Pieter Vos, ‘De moraal tussen de oren: In gesprek met Lydia Krabbendam over puberbrein en morele ontwikkeling’, in: Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland & Pieter Vos (red.), Jong: Mores en sores van jongeren van nu, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2010, 36-42.
 • Jos de Kock & Pieter Vos, ‘De jongere: eenling of groepsgeval’, in: Jos de Kock, Anneke Meester-van Laar, Johan Roeland & Pieter Vos (red.), Jong: Mores en sores van jongeren van nu, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2010, 76-83.
 • Pieter Vos, ‘Zelf filosoferen of filosofie bestuderen? Over het ideale filosofieonderwijs’, Beweging 74/1 (2010), 34-37.
 • Pieter Vos, ‘Filosofie, beroepspraktijk en deugdethiek’, in: Peter van Zilfhout, Charles Vergeer & Niek Wiskerke (red.), Ruimte scheppen: Filosofie, Fontys en het HBO. Budel: Damon 2010, 119-129.

Popular

2009

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Kierkegaards idee van de vervolgde waarheid: In gesprek met Levinas’, Filosofie 19/1 (2009), 35-40.
 • Pieter Vos, ‘Kierkegaard: Een kleine bibliografie’, Filosofie 19/1 (2009), 7-8.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Toewijding’, in: Louke van Wensveen & Harm Dane, Zuinigheid met vlijt: Over calvinistische (on)deugden, Zoetermeer: Boekencentrum 2009, 35-50.
 • Pieter Vos, ‘Is religie gewelddadig omdat ze waarheid claimt?’, Beweging 73/3 (2009), 28-31.

Popular 

2008

Scholarly

 • Wilma van der Jagt, Marleen Kranenburg-Kaptein, Jeanet Oosterhuis-Stoit & Pieter Vos, ‘Mores léren: Een onderzoek naar de afstemming tussen ouders en leerkrachten in de morele opvoeding op twee basisscholen in Bunschoten. Zwolle: Lectoraat Morele Vorming. Rapport oktober 2008.
 • Pieter Vos, ‘Gezin en politiek in wankel evenwicht’, in: Gerrit de Kruijf & Petruschka Schaafsma (red.), Meer dan een optelsom: Kanttekeningen bij de waarde van het gezin, Kampen: Ten Have 2008, 71-88.

Professional

 • Ieke Haarsma & Pieter Vos, ‘Filosoferen over religie roept altijd religieuze weerstand op: Interview met Michiel Leezenberg’, Beweging 72/1 (2008), 36-39.
 • Pieter Vos, ‘Verdere doordenking noodzakelijk’, DRS 36/10 (2008), 17 [over Bram de Muynck, Een goddelijk beroep, Heerenveen: Groen 2008].

Popular

 • Tim Houwen, ‘Kierkegaard: tussen ethicus en estheet. Wat is de belangrijkste gedachte van Søren Kierkegaard voor onze tijd? Pieter Vos antwoordt, aan de hand van Kierkegaards ‘Of/Of’’, Trouw, 1 februari 2008.
 • Pieter Vos, ‘Crisisretoriek over opvoeding versluiert echte problemen’, Nederlands Dagblad, 24 november 2008.
 • Pieter Vos, ‘Wie is de docent, wie de leerling?’, Omarmen, magazine Red een kind 4/3 (2008), 13.
 • Harco Ploegman, ‘Identiteit: "dezelfde blijvend, jezelf wórden"’, Wegwijs 62/4 (2008), 14-15 [interview met Pieter Vos].
 • Tjerk de Reus, ‘Op jacht naar het volmaakte lijf’, CV Koers, juli-augustus 2008, 44-48 [Interview met Pieter Vos].
 • Pieter Vos, ‘Teveel geven en te weinig ontvangen: Crosscultureel leren van de liefde’, Nederlands Dagblad, 6 juni 2008.

2007

Scholarly

 • Udo Doedens & Pieter Vos, ‘Nawoord’, in: Søren Kierkegaard, Wat de liefde doet (vert. Lineke Buijs & Andries Visser, redactie Udo Doedens & Pieter Vos), Budel: Damon 2007, 419-436.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Naar een terugkeer van de deugdethiek in het waardenonderwijs’, Filosofie 17/6 (2007), 58-61.
 • Pieter Vos, ‘Dit is mijn lichaam: Slotbeschouwing’, in: Hanneke Visser-Van Balen, Ruben van der Scheer, Pieter Vos (red.), Lijf: Leven in een lichaamscultuur, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2007, 88-97.
 • Pieter Vos, ‘De vanzelfsprekendheid voorbij (1, 2 en 3)’, De Reformatie 82 (2007), 738-741, 754-756, 769-771.
 • Ieke Haarsma & Pieter Vos, ‘Rede en religie, geweld en moraal’, Beweging 71/3 (2007), 30-33.
 • Pieter Vos, ‘Sein und Zeit’, Beweging 71/3 (2007) 46 [over Marc van Den Bossche e.a., De actualiteit van Martin Heideggers ‘Zijn en Tijd’, Budel 2007]

Popular

 • Pieter Vos, ‘De mythe van het geaccepteerde lichaam’, Nederlands Dagblad, 30 november 2007.
 • Pieter Vos, ‘Een stille omwenteling in het onderwijs’, Nederlands Dagblad, 23 april 2007.
 • Pieter Vos, ‘Veelkleurig gereformeerd onderwijs’, Nederlands Dagblad, 7 februari 2007.
 • ‘"Deugdzaamheid niet kleinburgerlijk": Morele vorming als wapen tegen geweld en normvervaging’, Schooljournaal (CNV Onderwijs) 11/1 (januari 2007) [interview met Pieter Vos].
 • ‘Netwerk lectoren Identiteit: denktank van pioniers’, SBM, maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders, april 2007 [interview met Pieter Vos].

2006

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘De discipline van de filosofie: Wijsgerige vorming en het socratisch gesprek’, in: Bram de Muynck & Pieter Vos (red.), Leren voor het leven: Vorming en bezieling in het onderwijs, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2006, 99-119.
 • Pieter Vos & Bram de Muynck, ‘Slotbeschouwing: Wij leren voor het leven’, in: Bram de Muynck & Pieter Vos (red.), Leren voor het leven: Vorming en bezieling in het onderwijs, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2006, 99-119.
 • Pieter Vos, ‘Ethiek en levensvorm’, in: A. van der Kooi & R.H. Reeling Brouwer, Naar een dialogische dogmatiek: Barth lezen met Gerrit Neven, Kampen: ThUK 2006, 41-47.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Een goede boom brengt goede vruchten voort: Eindexamenonderwerp filosofie: deugdethiek’, Beweging 70/3 (2006), 30-33.
 • Pieter Vos, ‘Opvoeding die verschil maakt: Over opvoeden in een multiculturele samenleving’, in: Tirza van Laar, Jan Marten Praamsma & Judith Gerkema-Mudde (red.), Geloofwaardig opvoeden: Op zoek naar richting en ruimte, Barneveld: De Vuurbaak 2006, 70-81.
 • Pieter Vos, ‘God geeft te denken: Filosoferen met kinderen’, in: Ronald de Graaf (ed.), Bijzonder onderwijs: Christelijk geloof in de dagelijkse praktijk van basis- en voortgezet onderwijs, Zoetermeer: Boekencentrum 2006, 203-208.

Popular

 • Pieter Vos, ‘Een goede leraar is leraar die deugt’, Reformatorisch Dagblad, 24 november 2006.
 • Yang Yang Chiu, ‘Liegen kan ook een deugd zijn’, De Stentor, 21 november 2006 [interview met Pieter Vos].

2005

Scholarly

 • Bram de Muynck & Pieter Vos, ‘Hoe vormend is de leraar? Een pleidooi voor brede vorming’, Radix 31/2 (2005), 55-70.
 • Pieter Vos, ‘Tijd van onbehagen’, Radix 31/1 (2005), 45-48 [over Ad Verbrugge, Tijd van onbehagen: Filosofische essays over een cultuur op drift, Amsterdam 2004].
 • Collaborator in: Interuniversity Kierkegaard Research Group, ‘Descriptive Bibliography Recent Kierkegaard Literature 2000-2004’, Tijdschrift voor filosofie 67 (2005), 767-814.

Professional

 • Pieter Vos, ‘Filosofie beoefenen of bestuderen? Wijsgerige vorming en het socratische gesprek’, Filosofie 15/6 (2005), 45-48.

2003

Professional

 • Pieter Vos, ‘Het tegoed van de schuld: Over Kierkegaard en de theodicee’, in: Lustrumalmanak Corpus Studiosorum in Academia Campensi ‘Fides Quadrat Intellectum’, Kampen 2003, 91-99.

Popular

 • Pieter Vos, ‘Kierkegaard over God en het lijden’, Koornmarkt 1 9/1 (2003).

2002

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Working Against Oneself: The Kenotic Character of Kierkegaard’s Thought’, in: Onno Zijlstra (ed.), Letting Go: Rethinking Kenosis, Bern: Peter Lang 2002, 109-139.

Popular

 • Wim Houtman, ‘‘Het’ lijden bestaat niet: Promovendus Pieter Vos wil geen ‘plaatje rond krijgen’’, Nederlands Dagblad, 28 september 2002 [interview].
 • Tjerk de Reus, ‘Kierkegaard over leven met lijden: Pieter Vos promoveert op Deense filosoof’, Friesch Dagblad, 2 oktober 2002 [interview].

2000

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘De onzekere zekerheid van het geloof’, in: Koert van Bekkum & Rien Rouw (red.), Geloven in zekerheid? Gereformeerd geloven in een postmoderne tijd, Barneveld: De Vuurbaak 2000, 49-60.

1999

Professional

 • Pieter Vos, ‘Om het naakte bestaan: Kierkegaard over het christelijk geloof’, Beweging 63/2 (1999), 34-37.

1997

Scholarly

 • Pieter Vos, ‘Christelijk geloof en transcendentaalfilosofie: Over de relatie en de mogelijkheid tot communicatie’, in: G. van den Brink; H.G. Geertsema, J. Hoogland e.a., Filosofie en theologie: Een gesprek tussen christen-filosofen en theologen, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 1997, 9-30. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.