Dr. G.J. van Klinken

Assistant professor in Church History
Amsterdam
Moving Identities

Publicaties 2018

Artikelen

 • ‘Beheer van theologische en kerkelijke archieven. Opbergen, archiveren, overdragen’, in: Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis (DNK) na 1800 xli nr. 88 (juli 2018), 52-68 (samen met Leo Mietus).
 • ‘Discrimination? Protestantism and Jewish Christians in the State of Israel’, in: Stellenbosch Theological Journal vol. 4 nr. 1 (2018), 433-449.
 • ‘Protestants in the State of Israel. The case of Nes Ammim 1957-1967’, in: Trajecta 26 (2017 nr. 2), 344-360.
 • ‘Vrijgemaakten en synodalen’, in: Wim Berkelaar, Hans Seijlhouwer en Bart Wallet (red.), Tussen Kampen en Amsterdam. George Harinck en het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit 1985-2017, HDC, Amsterdam 2019, 78-80.
 • ‘Zij die bleven en zij die gingen: het reglement rond 1834’, in: Fred van Lieburg en Joke Roelevink (red.), Ramp of redding? 200 jaar Algemeen Reglement voor het bestuur der Nederlandse Hervormde Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (1816-2016), Boekencentrum, Utrecht 2018, 107-122.

Recensies

 • Bob Becking, Meindert Dijkstra en Karel Vriezen (red.), Ga en verken het land… Th.C. Vriezens reis naar Palestina in 1924, Kok, Utrecht 2017. In: Kerk en Theologie 69 nr. 2 (april 2018), 187.
 • Klaas van Berkel, Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen deel 2 (de klassieke universiteit 1876-1945), Verloren, Hilversum 2017. In: DNK xli nr. 88 (juli 2018), 59-61.
 • Marcus Tullius Cicero, Het bestaan van de goden (vertaald en van aantekeningen voorzien door Vincent Hunink en ingeleid door Rogier v.d. Wal), Damon, Eindhoven 2018. In: Kerk en Theologie 69 nr. 4 (oktober 2018), 399-400.
 • Barbara J. King, Evolving God. A provocative view on the origins of religion (expanded edition), University of Chicago Press, Chicago 2017. In: Kerk en Theologie 69 nr. 1 (jan. 2018), 96-97.
 • Pim Smit en Bert van Dijck, De monumenten van Amstelveen, Amsterdam 2017. In: Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis (TNK) 21 nr. 2 (juni 2018), 102-103.
 • Jörg Rüpke, A New History of Roman Religion, Princeton University Press, Princeton/Oxford 2018, in: Kerk en Theologie 69 nr. 3 (juli 2018), 296-297.
 • Tamme Spoelstra, Verbondsonderwijs. Geschiedenis van gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs in Nederland tot 1985 (Ad Chartas-reeks nr. 31), De Vuurbaak, Barneveld 2017. In: DNK xli nr. 88 (juli 2018), 67-68.
 • Onno Zijlstra, Een zekere twijfel. Inleiding in de westerse filosofie (met tekeningen van Rudy Simon), Damon, Eindhoven 2018. In: Kerk en Theologie 69 nr. 4 (oktober 2018), 395-396.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.