Dr. G.J. van Klinken

Assistant professor in Church History
Amsterdam
Moving Identities

De voornaamste onderzoekslijn betreft de verhouding tussen het westerse protestantisme en het Jodendom in de twintigste eeuw. Er is gekozen voor een toespitsing op de protestantse aanwezigheid in Palestina. Die wordt bestudeerd aan de hand van de casus Nes Ammim tussen 1952 en 1967. De mosjav werd gekocht van de Druzen, en streefde naar samenwerking met de omliggende Israëlische samenleving. Participerende landen waren Zwitserland, de VS, Nederland en Duitsland. Omstreden was de deelname van Joodse christenen en Arabieren. Deze brede context maakt het mogelijk om vanuit de casus bij te dragen aan een beeld in het algemeen van protestantisme in Israël in het betreffende tijdvak.

Aan welke output werkt u nu?

 • Nes Ammim
 • Beheer kerkelijke archieven in Nederland (i.s.m. Leo Mietus, Wiljan Puttenstein en Fred van Lieburg)
 • Oorlogsherdenking VU (i.s.m. George Harinck)

In welke onderzoeksscholen of –groepen participeert u (uitgezonderd onderzoeksgroep PThU)?

Buiten de PThU: geen. (Redactie-)lidmaatschap van de Vereniging Nederlandse Kerkgeschiedenis, Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis, Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis en Kerk & Theologie fungeert als een vorm van substituut (speciaal als mogelijkheid om studenten te trainen in het schrijven van een artikel).

Buitenpromovendi binnenland

Teije Osinga, Evangelisatiegemeenten in de Nederlandse Hervormde kerk 1816-1951 (PThU, promotor H.M. Kirn). Co-promotor. Verwachte afronding: 2019.

Wetenschappelijke artikelen in bundels/boekdelen: refereed

Klinken, G.J. van, ‘Settlers in a strange land: Dutch, Swiss, American and German Protestants in Nes Ammim (Israel), 1954-1964’, in: David J. Wertheim (red.), The Jew as Legitimation. Jewish-Gentile relations beyond Antisemitism and Philosemitism. Cham (Switzerland) 2017: Palgrave Macmillan, 223-240 (B).

Wetenschappelijke artikelen in bundels/boekdelen: non-refereed

Klinken, G.J. van en Overbosch-Mielke, M., ‘Lutheranismus im Stadtbildt: Amsterdam 1633-1967’, in: Herman J. Selderhuis en J. Marius J. Lange van Ravenswaay (red.), Luther and Calvinism. Image and reception of Martin Luther in the history and theology of Calvinism. Refo 500 Academic Studies vol. 42. Göttingen/Bristol 2017: Vandenhoeck & Ruprecht, 411-426 (B).

Recensies

 • Th.A. Fafié, Opleiden tot luthers predikant. Het Evangelisch-Luthers Seminarium 1816-1876 (’s-Gravenhage: Stichting lutherse uitgeverij en boekhandel, 2016), in: Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis, 20 (2017) 2, 78-79. (C)
 • Jan van der Elst en Maud Mommers, Het verhaal van de Kapel in het Langeveld. Feiten en fabels (Noordwijk: Stichting geschiedschrijving Noordwijk, 2016), in: Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis, 20 (2017) 2, 77-78. (C)
 • Margriet Fokken en Barbara Henkes, Sporen van het slavernijverleden in Groningen. Gids voor Stad en Ommeland (Groningen: Uitgeverij Passage, 2016), in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 86 (juni 2017), 73-74. (C)
 • Jan van den Broek, Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze (Assen: Van Gorcum, 2011), in: Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis 20 (2017) 3, 118-119. (C)
 • Onno Blom, Het lidteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers (Amsterdam: De Bezige Bij, 2017), in: Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis, 20 (2017) 4, 160-161. (C)
 • Jasper Vree, Kerk, huis, school en staat. Leven, werk en vriendenkring van P. Hofstede de Groot (1844-1886) (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2017), Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 87 (december 2017), 74-77. (C)

Redactie wetenschappelijke tijdschriften: non-refereed

 • Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 (C)
 • Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis (C)
 • Jaarboek Geschiedenis Nederlands Protestantisme na 1800 (C)
 • Kerk en Theologie (C)

Conferentiepapers

 • Klinken, G.J. van, ‘The Reformation in the newborn State of Israel (1948-1958)’, HRC-ACRH Conference, Amsterdam, 21 september 2017.
 • Klinken, G.J. van, ‘The ban on Jewish Christians in an international Protestant community in Israel’, consultation ‘Justice for Strangers and the right to be particular’, Stellenbosch University (SA), 16 en 17 oktober 2017.

Lid leescommissie

Titel dissertatie

Jan-Henk Soepenberg

Op ongebaande wegen. De Afscheiding in Amsterdam (1835) als landelijke proeftuin voor vrije kerken (diss, TUK). Utrecht: Boekencentrum Academic 2017.

Lid redacties

 • Documentatieblad Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 (kernredactie).
 • Jaarboek Geschiedenis Nederlands Protestantisme na 1800.
 • Tijdschrift Nederlandse Kerkgeschiedenis.
 • Kerk en Theologie.

Lidmaatschap van wetenschappelijke raden en commissies

Curatorium bijzondere leerstoel Judaïca SBWOJ (leerstoel prof.dr. A. Houtman)

Artikelen voor professioneel publiek

 • ‘Deining in Drenthe’, in: Erik Jan Tillema (red.), Vrijzinnig verleden. Bureau Deus (z.pl.), 2017, 161-172.
 • ‘Wat is eigenlijk verzet?’, in: George Harinck (red.), Kerk, vrouw, verzet. Jacoba van Tongeren 1967-2017. Reeks Ter Lezing (HDC VU) 12, Amsterdam 2017, 30-34.

Blogs voor algemeen publiek

Gert van Klinken, ‘Nes Ammim: what’s in a name?’, PThU-Bijbelblog, 17 augustus 2017 (819 woorden). 

Organisatie van conferenties voor professioneel publiek

 • Theologie en Volkscultuur, ter nagedachtenis aan H. Vreekamp. PThU 23 maart 2017 (met L. Mietus en F. van Lieburg).
 • Een Monument in de Tijd. Symposium over kerkelijke en theologische (faculteits-)archieven. Stadsarchief Kampen, 10 november 2017 (met W. Puttenstein en L. Mietus).

Lezingen voor professioneel publiek

 • Gert van Klinken, ‘Forgiveness after Auschwitz? The Swiss, the Americans, the Germans and the Dutch in the State of Israel, 1948-1967’, minisymposium Forgiveness after Auschwitz (org. J. Rondaij), PThU-Amsterdam 15 maart 2017.
 • Gert van Klinken, ‘Zending en oecumene: drie verschillende attitudes in drie verschillende gemeenschappen. De joodse gemeente Leek, de vrijzinnige hervormde gemeente Klooster ter Apel en de gereformeerde kerk van Weerdingermond’, studiemiddag Amsterdam 1867: 150 jaar na de wereldconferentie van de Evangelische Alliantie, Singelkerk Amsterdam 27 september 2017. 
 • Gert van Klinken en Leo Mietus, ‘Het gebruik van archieven in het onderwijs – slotbeschouwing’, symposium Een Monument in de Tijd, Stadsarchief Kampen 10 november 2017.  

Organisatie van conferenties voor algemeen publiek

Met George Harinck (HDC VU), Paul van Tongeren en Wilken Veen (Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie): symposium Vrouw en Verzet, Jacoba van Tongeren 1903-1967. PThU-Amsterdam, 14 september 2017.

Lezingen voor algemeen publiek

 • Gert van Klinken, reisleiding PThU-excursie 28 augustus 2017: ‘Kerk en maatschappij in het rampjaar 1672’ (Haren en Midwolde). I.v.m. Summer Conference ‘Freedom and Servitude’.
 • Gert van Klinken, ‘Continuïteit en discontinuïteit van religie in Noord-West Drenthe’, Bonifatiusfestival Vries, 10 juni 2017. 

Projecten in samenwerking met maatschappelijke en/of kerkelijke groepen

 • Organisatie symposium ‘Een Monument in de Tijd’ i.s.m. Stadsarchief Kampen, 10 november 2017.
 • Excursie ‘In de voetsporen van Jiddu Krishnamurti’ voor Protestantse Gemeente Zwolle, Ommen 2 april 2017.
 • Excursie ‘Romanogothiek in Groningen’ voor Protestantse Gemeente Zwolle, Loppesum-Zeerijp-Zuidhorn 13 mei 2017.

Gebruik van onderzoeksproducten in het onderwijs

 • Samen met dr. R. Reeling Brouwer: PAO-cursus ‘Rowan Williams, Geloof in de publieke ruimte, G-PAO-1617 33B en A-PAO 1617 25 B.
 • Workshop ‘A holistic approach to the Bible: spirituality of daily life (Thomas a Kempis)’, PThU Groningen 26 januari 2017.
 • Workshop ‘Thomas a Kempis, grondteksten in het Latijn’. New Quests for God. PThU international conference, Groningen 25 april 2017.
 • Workshop ‘Spiritualiteit van het dagelijks leven: navolging van Christus bij Thomas a Kempis in Luther. PThU Summerschool, dominicanenklooster Huissen 10 juli 2017.
 • Workshop ‘Drenthe during the age of Jesus’, Zeijen en Steenbergen 23 april 2017 (i.v.m. PThU-conferentie New Quests for God).
 • Opening en leiding afsluitende discussieronde, minisymposium ‘Jozef in de Vroege Kerk’, PThU Amsterdam 17 november 2017.

Recensies in publieksmedia

Vreekamp-symposium:

 • Jan Dirk Wassenaar, ‘Theologie en volkscultuur: een spanningsvolle relatie’, in: Centraal Weekblad. Nieuws- en opinieblad voor gelovig Nederland 17 maart 2017.
 • Harmke Zonnebeld, ‘De heiden in onszelf’, in: Nederlands Dagblad 24 maart 2017.
 • Jacco van der Knijff, ‘Wat moet een christen met mythen?’, in: Reformatorisch Dagblad 24 maart 2017.
 • ‘In Friesland geloven ze anders dan in Salland’, in: Trouw 27 maart 2017.
 • Beatrice L. Jongkind, ‘Over Vreekamps diepste drijfveer’, in: Kerk en Israël Onderweg juni 2017.

Symposium Jacoba van Tongeren:

 • Minka Kaszó, ‘In u zijn tien generaals verloren gegaan. Symposium Jacoba van Tongeren in Amsterdam’, in: Nieuwsbrief Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 29 nr. 2 (winter 2017).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.