Dr. G.J. van Klinken

Assistant professor in Church History
Amsterdam
Moving Identities

2016 

Voornaamste onderzoekslijn is momenteel de protestantse presentie in Palestina/Israël. Een meerjarenproject is het onderzoek naar de protestantse mosjav Nes Ammim in de jaren 1952-1967. De relatie Kerk en Israël kwam eveneens aan de orde tijdens de op 23 maart 2017 op de PThU georganiseerde studiedag over het werk van H. Vreekamp.

Samen met M. van Willegen ben ik gevraagd de jaargang 2020 van het Jaarboek geschiedenis Nederlands Protestantisme na 1800 te redigeren, over de beoefening van de Latijnse en Griekse klassieken in het Nederlandse protestantisme in de negentiende en twintigste eeuw (te verschijnen december 2019).   

Publicaties in 2016 

 • ‘Tussen Grand Rapids en Groningen. Een briefwisseling tussen twee kuyperianen, 1914-1924’, in: DNK 85 (dec. 2016), 35-60. (C)
 • 'Biblical Murals in Medieval Frisian Churches’, in: Alberdina Houtman, Tamar Kadari, Marcel Poorthuis en Vered Tohar (red.), Religious Stories in Transformation: Conflict, Revision and reception, Leiden/Boston: Brill, 2016, 417-432. (A)
 • ‘Gezina van der Molen. Verzetsvrouw in en na de oorlog’, in: Ab Flipse (red.), Verder kijken. Honderdenvijftig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Zesentwintig portretten, Amsterdam: VU University Press, 2016, 99-106. (C)

Lezingen op conferenties in 2016 

 • Roads to Reconciliation between groups in conflict. The tenth conference of theological faculties from Central and Eastern Europe and the Netherlands, Komárno (Slovakia) 20/24 april 2016.
 • Reconciliation between Christians and Jews: building a Protestant moshav in Israel, 1957 – 1967.
 • Fourth meeting of the program Conversations after God. African European Experiences on the Threshold of the Market Place (2012-2017), Pretoria September 2016.
 • Land issues in Israel and Palestine: the case of Nes Ammim.
 • Symposium ‘Ramp of redding: tweehonderd jaar Algemeen Reglement van Bestuur van de NHK’, Kloosterkerk Den Haag 28-29 april 2016.
 • Zij die bleven en zij die gingen: het Reglement rond 1834.

Recencies

 • L.J. Dorsman, P.J. Knegtmans (red.), Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815, Verloren: Hilversum, 2014, in: BMGN Low Countries Historical Review 131 (1), op http://www.bmgn-lchr.nl/articles/10168. (B)
 • C. Houtman, Weerloos voor de rechtbank van de rede. De Bijbel en het vrije denken in Nederland 1855-1955, Verloren: Hilversum, 2015, in: DNK 84 (juni 2016), 86-88. (C)
 • Hans Snoek, Van huis uit protestant. Hoe de leer verdampte en het geloof veranderde, Kok: Utrecht, 2015, in: DNK 84 (juni 2016), 88-89. (C)
 • H.J. van Beek en J. Florusse (red.), Immer blijft de band. Quisque Suis Viribus (1841-2016), Eburon: Delft, 2016, in: DNK 85 (december 2016), 94-95.
 • D.P. Engberts, G.H.A. Schaafsma en H. Schuuring (red.), Pro memoria. Theologie studeren in Kampen 1965-1975. Een bundel van oud-studenten, Boekscout: Soest, 2011, in: DNK 85 (december 2016), 95-96.

Overige lezingen

 • ‘Vrijzinnigheid in het Drentse Haagje’, voor: Contactdag 111 jaar VVP Assen, Assen 1 oktober 2016.
 • ‘Introduction in Christian roots of Dutch society’, voor: contactdag internationale studenten RUG/PThU,Martinikerk Groningen, 2 oktober 2016.
 • ‘Opleiden tot hervormd en gereformeerd predikant’, voor: Symposium ‘opleiden tot Luthers Predikant’, Haarlem 29 oktober 2016.

Boven:studiedag met Afrikaanse theologen, over researchfaciliteiten van de PThU-bibliotheek, samen met Wiljan Puttenstein (foto Berdine van den Toren)

Boven: aanbieding archief Theologische Universiteit Kampen, november 2017 (foto Freddy Schinkel).

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.