Dr. G.J. van Klinken

Universitair docent Kerkgeschiedenis
Amsterdam
New Testament / historical theology

Publicaties 2012

Tijdschriftartikelen (refereed)

 • G.J. van Klinken, ‘Vrijzinnige cultuur in het klooster van Ter Apel 1830-1930’, in: DNK (Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800) 76 (juni 2012), 49-75.
 • G.J. van Klinken, ‘Een hervormde gemeente in oorlogstijd. Opgedragen aan de nagedachtenis van Johan Snoek’, in: DNK 77 (december 2012), 32-57.
 • Tijdschriftartikelen (non-refereed)
 • G.J. van Klinken, ‘Nieuwe thema’s voor gereformeerde geschiedschrijving’, in: Historisch Tijdschrift GKN 25 (november 2012), 3-12.

Wetenschappelijke artikelen in bundels (refereed)

 • Th.A. Fafié, G.J. van Klinken en H. Noordegraaf, ‘Inleiding. Sociaal activisme in de Nederlandse theologen- en predikantenstand, 1800-2000’, in: Paul E. Werkman en Rolf E. van der Woude (red.), Bevlogen Theologen. Geëngageerde predikanten in de negentiende en twintigste eeuw, Hilversum 2012, 11-32.
 • G.J. van Klinken, ‘Lucas Lindeboom (1845-1933). Voorman van de christelijke zorg’, in: Bevlogen Predikanten, 121-146.

Overige output

Recensies (refereed tijdschriften)

 • Matt J. Rossano, Supernatural Selection: How Religion Evolved (Oxford University Press, 2012). Recensie in: Church History and Religious Culture 92 (2012) 307-309 (www.brill.com/chrc).
 • Arie van der Stoep, In het voetspoor van monniken. Het kerkelijk reilen en zeilen op Schiermonnikoog door de eeuwen heen, Schiermonnikoog 2011. Recencie in DNK 76 (juni 2012), 8-89.
 • Jaap van Gelderen, Een Rotterdammer in Kampen, Zwolle 2010. Recencie in DNK 77 (december 2012), 74.
 • G.J. Kok, ‘Pijler der waarheid …’ Vijfendertig jaar Columnakerk in gereformeerd Groningen-West (1977-2012), Groningen 2012. Recencie in: DNK 77 (december 2012), 77-78.
 • Wim Kloppenburg, Liederen van het vroom gemoed. Klinkende getuigenissen uit een bewogen eeuw, Amstelveen 2010, in: R. Reeling Brouwer en W. Kloppenburg (red.), Bijbelse theologie in praktijk, Utrecht 2012, 135-136.

Publicaties voor breed publiek    

 • G.J. van Klinken, ‘Van de cirkel naar de lijn. De tijd in de vroege geschiedenis van Nederland’, in: Schrift 44 nr. 4 (augustus 2012), 127-131.
 • .J. van Klinken, ‘Leven met de tijd in het Keltische christendom’, in: Meditatief leven. Bulletin van Vacare 2012 nr. 3, 3-5.
 • G.J. van Klinken, ‘Gesprek met ds. Wopke Hendrik de Boer, student aan de Theologische School in Kampen van 1936 tot 1942’, in: Kamper Almanak 2012, 217-224.
 • G.J. van Klinken, ‘Van de cirkel naar de lijn. De tijd in de vroege geschiedenis van Nederland’, in: Schrift 44 nr. 4 (augustus 2012), 127-131.

Lezingen voor een breed publiek

 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Vorming en Toerusting Nijkerk 31 januari 2012.
 • ‘De katharen’, Vorming en Toerusting IJsselmuiden 2 februari 2012.
 • ‘Verhouding van Afscheiding tot liberalisme’, Groninger Archieven 7 maart 2012.
 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Vorming en Toerusting Doorn 26 maart 2012.
 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Drents Prehistorische Vereniging 31 maart 2012.
 • ‘Ontstaan van de vrijzinnigheid’, Klooster Ter Apel 18 april 2012.
 • ‘Wandelen met Thomas a Kempis’, PKN Zwolle 3 juni 2012.
 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Odd Fellows Groningen 23 oktober 2012.
 • ‘Moderne devotie als innerlijke reis. Van Foris naar Intus bij Thomas a Kempis’, Dominicanenklooster zwolle 3 november 2012.
 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Vorming en Toerusting Barneveld 13 november 2012.
 • ‘Van hunebed tot Bonifatius’, Vorming en toerusting Harderwijk 12 november 2012.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.