Prof. dr. B. van den Toren

Hoogleraar interculturele theologie
Groningen
Intercultural theology / missiology

Bibliography of the Main Publications of Dr Bernard (Benno) van den Toren

Groningen, The Netherlands, August 2021

Books

With Klaas Bom. Context and Catholicity in the Science and Religion Debate: Intercultural Contributions from French-Speaking Africa. Context and Catholicity in the Science and Religion Debate. Vol. 14. Theology and Mission in World Christianity. Leiden: Brill, 2020. http://brill.com/view/title/56564.

La doctrine chrétienne dans un monde multiculturel. Introduction à la tâche théologique [Christian Doctrine in a Multicultural World : Introduction to the Mission of Theology] (Carlisle : Langham Global Library, 2014), viii + 318 pp.

Christian Apologetics as Cross-cultural Dialogue (London: T. & T. Clark/Continuum, October 2011), 262 pp., ISBN 978-0-567-05276-6 (hardback), 978-0-567-16916-7 (paperback)

Reasons for my Hope: responding to my non-Christian Friends (Oxford: Monarch, 2010), 160 pp. ISNB 978-1854248633

Vele Talen, één Geest. Eenheid en verscheidenheid in het vernieuwende werk door de Geest van Christus, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 10 september 2010 (Gorinchem: Ekklesia, 2010), 46 pp. [Many Languages, One Spirit: Unity and Diversity in the Renewing work of the Spirit of Christ, inaugural lecture]

Doordenken over de mens (Zoetermeer: Boekencentrum, 2010) 65 pp. [Enquiring about being human]

Doordenken over God (Zoetermeer: Boekencentrum, 2009), 72 pp. [Enquiring about God] ISBN 978-90-239-2350-3

Pocket Guide to Christian Belief (Oxford: Lion, 2009), 217 pp. ISBN 978-0-8254-7863-5

Moeilijke vragen over God en Jezus. Een hulp bij gesprekken over geloven vandaag  (Amersfoort: Echo / Utrecht: IFES-Nederland, 2003), 133 pp [Difficult Questions about God and Jesus: An Aid for Conversations about Believing Today].

With Reinhard van Elderen, Edwin Baan & Marcel Oostenbrink (eds.), Het geloofsleven van de theoloog: in tekst en toelichting voor predikanten en studenten (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995), 159 pp. [The Spirituality of the Theologian: Texts with Introductions for Pastors and Students].

Breuk en brug. In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie over geloofsverantwoording (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995), 397 pp. [Breach and Bridge: A Dialogue with Karl Barth and Postmodern Theology concerning Apologetics, Dissertation, with summaries in English and German].

Edited volumes

With Joseph Bosco Bangura, and Dick Seed, eds. Is Africa Incurably Religious? Secularization and Discipleship in Africa. Regnum Studies in Mission. Oxford: Regnum, 2020.

With Stan Rosenberg, Michael Burdett and Michael Lloyd, (eds.). Finding Ourselves after Darwin: Conversations about the Image of God, Original Sin and the Problem of Evil. Grand Rapids: Baker Academic, 2018.

With Miranda Klaver (eds.). All Over the World, the Spirit is Moving, Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie, 70 (Fall 2012)

With Reinhard van Elderen, Edwin Baan & Marcel Oostenbrink (eds.). Het geloofsleven van de theoloog: in tekst en toelichting voor predikanten en studenten (Zoetermeer: Boekencentrum, 1995), 159 pp. [The Spirituality of the Theologian: Texts with Introductions for Pastors and Students].

Forthcoming books

Evangelical Ethics for Contemporary Africa/Une Éthique évangélique pour l’Afrique contemporaine. Carlisle, Langham Global Library, forthcoming in English and French 2020.

With Kang-San Tan. Humble Confidence: Re-Imagining Interreligious Apologetics. Downers Grove, IL: IVP Academic, forthcoming.

Articles in books

With J. Bosco Bangura. ‘Introduction’. In Is Africa Incurably Religious? Secularization and Discipleship in Africa, edited by Benno van den Toren, Joseph Bosco Bangura, and Dick Seed, 1-13. Oxford: Regnum, 2020.

‘African Neo-Pentecostalism in the Face of Secularization: Problems and Possibilities’. In Is Africa Incurably Religious? Secularization and Discipleship in Africa, edited by Benno van den Toren, Joseph Bosco Bangura, and Dick Seed, 107-120. Oxford: Regnum, 2020.

‘The Relationship between the Creation Mandate and Mission Mandate: Intercultural Reflections on African Christian Discipleship in a Secularizing World’. In Is Africa Incurably Religious? Secularization and Discipleship in Africa, edited by Benno van den Toren, Joseph Bosco Bangura, and Dick Seed, 157-173. Oxford: Regnum, 2020.

‘Wat betekent de evolutietheorie voor de christelijke erfzondeleer?’ In En God zag dat het goed was: christelijk geloof en evolutie in 25 cruciale vragen, edited by William den Boer, René Fransen, Rik Peels, and Henk Bakker, 293–305. Kampen: Summum, 2019.

 ‘De ware godsdienst. Betekenis en grenzen van Karl Barths theologische inzet voor het gesprek met oosterse godsdiensten’. In De weerbarstige Barth: ongegeneerd over God spreken in theologie, politiek en interreligieuze verhoudingen, edited by G.C. den Hertog, C. van der Kooi, Rinse Reeling Brouwer, and Edward van ’t Slot, 135–49. Utrecht: KokBoekencentrum Uitgevers, 2019.

‘Babel werd een babbelstad? Een messiaanse lezing van de babylonische spraakverwarring’. [‘Gibberish after Babel? A Messianic Reading of the Babylonian Confusion’] In Messiaanse exegese: Bijbelse theologie met het oog op het Rijk: Opstellen aangeboden aan Rinse Reeling Brouwer, edited by Rinse Reeling Brouwer, Edward van ’t Slot, Ariaan Baan, Renée van Riessen, Marco Visser, and Wilken Veen, Zoetermeer: Boekencentrum, 2019, pp.79–88.

‘Discerning the Spirit in World Religions: The Search for Criteria’. In The Spirit Is Moving: New Pathways in Pneumatology: Studies Presented to Professor Cornelis van Der Kooi on the Occasion of His Retirement, edited by Gijsbert van de Brink, Eveline van Staalduine-Sulman, and Maarten Wisse, Studies in Reformed Theology. Leiden; Boston: Brill, 2019, pp. 215–31.

‘Distinguishing Doctrine and Theological Theory: Creating Space at the Interface of Modern Science and the Christian Tradition’. In Finding Ourselves After Darwin: Conversations on the Image of God, Original Sin, and the Problem of Evil, edited by Stanley P. Rosenberg, Michael Burdett, Michael Lloyd, and Benno van den Toren, Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2018, pp. 11–25.

‘Introduction to Part 2 Original Sin and Evolution’. In Finding Ourselves After Darwin, pp. 111–16.

‘Original Sin and the Coevolution of Nature and Culture’. In Finding Ourselves After Darwin, pp. 173–86.

‘Conclusion to Part 2 Original Sin and Evolution’. In Finding Ourselves After Darwin,  Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2018, pp. 203–7.

'Fidélité, Discernement, Humilité et Courage: Le Discipolat Chrétien à l’université’. [‘Faithfulness, Discernment, Humility and Courage: Christian Discipleship at the University’] In Science et Religion. Convergence Ou Antagonisme?, edited by Alphonse Teyabé, CLÉ., Yaoundé, Cameroun, 2018, pp. 49–69.

'Religion.' Edited by Walter A. Elwell and Daniel J Treier. Evangelical Dictionary of Theology. 3rd ed., Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2017, pp. 736-737.

'« Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence » : Développer une vision chrétienne du monde'. [‘Being Transformed by Renewing your Mind: Developing a Christian Worldview’]  In Science et foi : Manuel de cours pour l’Afrique Francophone, sous la direction de Lynda Zegha Maffogang, Cotonou : Presses Bibliques Africaines, 2017, pp. 57-75.

With Berdine van den Toren-Lekkerkerker. 'From Missionary Incarnate to Incarnational Guest: A Critical Reflection on Incarnation as a Model for Missionary Presence.' In Pioneering Spirituality Resources for Reflection and Practice, Norwich: Canterbury Press, 2015, pp. 216-232.

'Gods tedere majesteit in het gesprek met de Islam.' [‘Gods Tender Majesty in Dialogue with the Islam’] In Tedere Majesteit: omgang met God in gereformeerde spiritualiteit, edited by Jan Hoek, 186–91. Zoetermeer: Uitgeverij Boekencentrum, 2015.

'De schepping.' ['Creation'] In Ankerplaatsen: waar geloven houvast vindt, edited by Willem Maarten Dekker, Bert Karel Foppen, Bert de Leede, and Koos van Noppen, Zoetermeer: Boekencentrum, 2015, pp. 113-25.

'Uitdagingen en mogelijkheden van het intercultureel apologetisch gesprek' ['Challenges and possibilities for intercultural apologetic dialogue'], in: H.A. Bakker, M.J. de Kater & W. van Vlastuin (eds.),Verantwoord geloof: Handboek christelijke apologetiek, Kampen: Brevier, 2014, pp. 326-338.

'De Heilige Geest in schepping en herschepping' ['The Holy Spirit in Creation and New Creation'], in: Norbert Baumert e.a., Charismatisch Pastoraat: doordacht en concreet: Bijdragen uit Geestkracht en de Theologencursus Charismatische Vernieuwing, Gorinchem: Ekklesia, 2014, pp. 11-20.

'De Heilige Geest in schepping en herschepping' ['The Holy Spirit in Creation and New Creation'], in: Kees van der Kooi, Peter-Ben Smit & Liuwe Westra (eds.), Vele gaven, één Geest: Meedenken met Martien Parmentier op het gebied van oecumenica, patristiek en theologie van de charismatische vernieuwing, Gorinchem: Ekklesia, 2012, pp. 97-107.

'Kunnen we de opstanding van Christus aannemelijk maken?' ['How Credible is the Resurrection of Christ?'], in Jan Hoek (ed.) Verantwoorde hoop - apologetische thema 's, Heerenveen: Groen, 2011, pp. 140-171 (footnotes pp. 266-269).

'Evangelische theologie als bron van geestelijke vernieuwing' ['Evangelical Theology as Source of Spiritual Renewal'], in: Hans Esbach (ed.), Voortdurend Verlangen, Zoetermeer: Boekencentrum, 2011, pp. 67-80.

'De Heilige Geest als gave van het Nieuwe Verbond' ['The Holy Spirit as Gift f the New Covenant'] in: Willem J. Ouweneel e.a., Omgaan met olifanten: tien bezinningen op vijf brandende onderwerpen, Heerenveen: Medema, 2010, p. 121-129.

'Welkom bij de drie-enige God' ['Welcome to the Tri-une God'], in: Cees Dekker & Reinier Sonneveld (eds.), De crux. Christenen over de kern van hun geloof [The Crux: Christians on the the Core of their Faith] (Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Motief, 2010, pp. 192-199.

'Can We See the Naked Theological Truth?”, in: Matthew Cook, Rob Haskell, Ruth Julian and Natee Tanchanpongs (eds.), Local Theology for the Global Church: Principles for an Evangelical Approach to Contextualization (Pasadena, CA: William Carey Library, 2010), pp. 91-108.

'Huwelijk, echtbreken' ['marriage, divorce'], in Handboek Bijbelwoorden [Manuel of Bible Words], Zoetermeer: Boekencentrum, 2005, pp. 289-303.

'Gedachte, denken, verstand' ['Thought, thinking, reason'], In Handboek Bijbelwoorden [Manuel of Bible Words], Zoetermeer: Boekencentrum, 2005, pp. 159-162.

'De apologetische betekenis van Plantinga’s kentheorie' ['The Apologetic Significance of Plantinga’s Epistemology'], edited by René van Woudenberg & Bart Cusweller (eds.), In De kentheorie van Alvin Plantinga, Zoetermeer: Boekencentrum, 1998), pp. 119-131.

'Christelijke geloofsverantwoording voor mensen van vandaag' ['Christian Apologetics for Contemporary People'], edited by T.C. Verhoef, In Over de brug komen: Een handreiking voor het getuigend gesprek, Zoetermeer: Boekencentrum, 1996, pp. 119-141.

'Het gaat in alle godsdiensten toch om hetzelfde: De vraag naar de relatie tussen het christelijk geloof en de andere godsdiensten in het getuigend gesprek' ['Aren’t All Religions Dealing with the Same Reality? The Question concerning the relationship between the Christian Faith and the Other Religions in Christian Witness'], edites by T.C. Verhoef, In:Over de brug komen: Een handreiking voor het getuigend gesprek (Zoetermeer: Boekencentrum, 1996), pp. 71-93.

'Introductie van “Stephen Williams: Twijfel”' ['Introduction to "Stephen Williams: Doubt"'] in: Benno van den Toren Reinhard van Elderen, Edwin Baan & Marcel Oostenbrink (eds.), Het geloofsleven van de theoloog: in tekst en toelichting voor predikanten en studenten, Zoetermeer: Boekencentrum, 1995, pp. 69-73.

'In gesprek over God en mens: Mogelijkheden tot geloofsverantwoording aan andersgelovigen op grond van het christelijk mensbeeld' ['In Conversation about God and the Human Being: Possibilities for apologetics to non-Christians on the Basis of the Christian Conception of the Human Being'], edited by Henri Veldhuis, In Onrustig is ons hart …: Mens-zijn in christelijk perspectief, Zoetermeer: Boekencentrum, 1994, pp. 171-190.

Articles in academic journals

Bangura, J. Bosco, and Benno van den Toren. ‘Local Theologies on the World Wide Web Various Uses of the Internet for the Study of Theology in Africa’. Impact: Journal of Transformation 4, no. 1 (May 2021): 1–8.

“The Significance of Postcolonial Thinking for Mission Theology’”. Interkulturelle Theologie. Zeitschrift Für Missionswissenschaft 45, no. 2–3 (2019): 210–28.

‘Een interdisciplinair gesprek over bezetenheid - in een netwerk van interculturele interacties’. [Interdisciplinary Conversation on Spirit Possession – Within a Web of Intercultural Interactions.]  Kerk En Theologie 70 (2019): 239–51.

Toren, Benno van den, and Klaas L Bom. ‘On the Value of Action and Participatory Research for Intercultural Theology: Reflections in the Light of a Research Project on “Science and Religion in French-Speaking Africa”’. Mission Studies 35 (2018): 84–100.

Bom, Klaas L., and Benno van den Toren. ‘A Contribution to the Debate on Science and Faith by Christian Students from Abidjan’. Zygon: Journal of Religion and Science 52, no. 3 (2017): 643–62. 

‘“Geliefde, Ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat”: in gesprek met Afrikaans (Neo-)Pentecostalisme over de aard van het heil.” [‘Beloved, I Pray that you May Prosper in All Things and be in Health, Just as your Soul Prospers.’: a Dialogue with African Neo-Pentecostalism about the Nature of Salvation] Theologia Reformata 60, no. 1 (2017): 44-59.

'The Christus Victor Motif in Karl Barth and African Theology: An Essay in Intercultural Theology.' Zeitschrift Für Dialektische Theologie 33, no. 1 (2017): 178–99.

Bom, Klaas L, Petruschka Schaafsma, Benno van den Toren, and Heleen Zorgdrager. 'De Eigenheid van Theologie: Een Reactie Op Klaar Om Te Wenden.' [‘The Partciularlity of Theology: A Response to reacting the report “Ready to Tack.”’] Nederlands Theologisch Tijdschrift 70, no. 2 (2016): 87–98.

'Secularisatie in Afrika: Een Casestudie over Het Belang van de Systematische Theologie Voor de Religiewetenschappen.' [‘Secularization in Africa: a Case Study on the Importance of Systematic Theology for Religious Studies.’] Nederlands Theologisch Tijdschrift 70, no. 2 (2016): 140–50.

‘Distinguishing Doctrine and Theological Theory – A Tool for Exploring the Interface between Science and Faith’. Science and Christian Belief 28, no. 2 (October 2016): 55–73.

‘Human Evolution and a Cultural Understanding of Original Sin’. Perspectives on Science and Christian Faith 68, no. 1 (March 2016): 1–10.

'African Neo-Pentecostalism in the Face of Secularization: Problems and Possibilities.' Cairo Journal of Theology 2 (2015): 103–20. (also published in Arabic)

With Willem J. de Wit. 'Secularization and Discipleship in Africa: Conclusions and Recommendations.' Cairo Journal of Theology 2 (2015): 152–60. (also published in Arabic)

With Liz Hoare. 'Evangelicals and Contextual Theology: Lessons from Missiology for Theological Reflection.' Practical Theology 8, no. 2 (2015): 77–98.

'Christelijke spirituele vorming tussen secularisatie en nieuwe spiritualiteit.' ['Christian Spiritual Formation between Secularization and New Spiritualities'] Geestkracht. Bulletin Voor Charismatische Theologie 76 (najaar 2015): 6–16.

'"Ik facebook dus ik ben": christelijke identiteit in een laat-moderne wereld.' [I Facebook, Therefore I Am": Christian Identity in the Late-Modern World.'] Geestkracht. Bulletin Voor Charismatische Theologie 75 (voorjaar 2015): 41–50.

Toren, Benno van den. 'Intercultural Theology as a Three-Way Conversation: Beyond the Western Dominance of Intercultural Theology.' Exchange 44 (2015): 123–43.

With Berdine van den Toren-Lekkerkerker. 'From Missionary Incarnate to Incarnational Guest: A Critical Reflection on Incarnation as a Model for Missionary Presence.' Transformation: An International Journal of Holistic Mission Studies 32, no. 2 (2015): pp. 81–96.

'Het christendom als vertaalbeweging. Over "vertaling" als een model voor de contextualisering van het christelijk geloof in andere culturen’ [Christianity as a Translation Movement: On "Translation as  a Model for Contextualising the Gospel in Other Cultures’], Theologia Reformata (maart 2015): pp. 39-56. [http://www.digibron.nl/search/detail/46d95a29ffdc58151cbec43947172d73/het-christendom-als-vertaalbeweging/4]

Review article of G. van den Brink & C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek [Christian Dogmatics], Boekencentrum, Zoetermeer, 2012, 722 p., €65,-, ISBN  978 90 239 26061, Theologia Reformata 56/2 (June 2013), pp. 154-159.

'De Heilige Geest in schepping en herschepping' ['The Holy Spirit in Creation and New Creation'], Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie 71 (voorjaar 2013), pp. 10-19.

‘Een intercultureel gesprek’ [‘An Intercultural Conversation’], Kontekstueel 27/4 (maart 2013), pp 21-23.

‘Woord Vooraf’ [‘Preface’], in: Benno van den Toren, Miranda Klaver (eds.). All Over the World, the Spirit is Moving, Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie, 70 (Fall 2012), pp. 5-6.

'Teaching Ethics in the Face of Africa’s Moral Crisis: Reflections from a Guest', Transformation 30/1 (January 2013), pp. 1-16.

'The relationship between Christ and the Spirit in a Christian Theology of Religions', Missiology 40/3 (July 2012): 263-280.

'Leven in de Geest van Christus: Het eigene van de christelijke spiritualiteit te midden van de godsdiensten' ['Living in the Spirit of Christ: The Particularity of Christian Spirituality among the Religions'], Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie 69 (Spring 2012), pp. 2-14.

'Y a-t-il un noyau supraculturel de l’Evangile humainement accessible ?', [‘Is there a supra-cultural core of the Gospel that is Humanly Accessible?’] Hokhma 99 (2011), pp. 41-66.

'La Contextualité de l’Evangile et de la doctrine chrétienne', [‘The Contextuality of the Gospel and Christian Doctrine’] Hokhma 98 (2010), pp. 57-70.

'De gemeente als het begin van de oogst' ['The Church as the Firstfruits of the New Creation'], Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie 66 (2010), pp. 13-21.

'Challenges and Possibilities of Inter-religious and Cross-cultural Apologetic Persuasion', Evangelical Quarterly 82/1 (January 2010), pp. 42-64. ISSN 0014-3367 [http://wenku.baidu.com/view/8b1327d97f1922791688e80c.html]

'Une confession de foi contextualisée pour des chrétiens Pygmées Aka. Former des disciples dans la forêt équatoriale.', [‘A Contextualized Confession of Faith for Aka Pygmy Christians. Forming Disciples in the Equatorial Forest’], Perspectives Missionnaires 58 (2009/2), pp. 18-32.

'Growing disciples in the Rainforest: A Contextualized Confession for Pygmy Christians', Evangelical Review of Theology 33/4 (October 2009), pp. 306-315. ISSN 0144-8153 [http://media.web.britannica.com/ebsco/pdf/038/43862038.pdf]

'Kunnen we christelijk geloof aannemelijk maken? Over noodzaak en aanstoot van de apologetiek in een postmoderne wereld' ['Can we Show the Reasonableness of the Christian Faith? On the necessity and Scandal of Apologetics in a Postmodern World'], Kerk en Theologie 60/3 (Juli 2009), p. 239-255. ISSN 0165-2346

'De geloofsbelijdenis van de Pygmeeën. Leerlingen van Jezus in het regenwoud' ['Growing disciples in the Rainforest: A Contextualized Confession for Pygmy Christians'], Soteria 24/4 (December 2007), pp. 6-15.

'Gods bedoeling met de schepping als sleutel tot de universaliteit en de culturele variatie van de christelijke ethiek: een bijdrage vanuit Afrika' ['God’s Purpose for Creation as the Key to Understanding the Universality and Cultural Variety of Christian Ethics'], Soteria 21/3 (2004), pp. 28-37.

'The Political Significance of Jesus: Christian Involvement for the Democratisation of Africa', Africa Journal of Theology 26/1 2007, pp. 65-88.

'The Christian God and Human Authority: A Theological Inquiry with Reference to Africa’s Principal World-Views', Africa Journal of Evangelical Theology 23.2 (2004), pp. 161-186.

'Secularisation in Africa: A Challenge for the Churches', Africa Journal of Evangelical Theology, 22/1 (2003), pp. 3-30.

'God’s Purpose for Creation as the Key to Understanding the Universality and Cultural Variety of Christian Ethics', Missiology 30 (2002), pp. 215-233.

'The Christian God and Human Authority: A Theological Inquiry with Reference to Africa’s Principal World-Views', Exchange 30 (2001), pp. 235-255. [http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157254301x00156;jsessionid=fmc4jb70g0b05.x-brill-live-01]

'Kwame Bediako’s Christology in its African Evangelical Context', Exchange 26 (1997), pp. 218-232. [http://booksandjournals.brillonline.com/content/10.1163/157254397x00412]

'A New Direction in Christian Apologetics: An Exploration with Reference to Postmodernism', European Journal of Theology 2 (1993), pp. 49-64.

A selection of other articles

‘Landbelofte: Inzichten van Palestijnse Theologen’. In 12 Artikelen over Israel, 62–67. Geloven Op Goede Gronden. Zoetermeer: Boekencentrum, 2018.

‘Why Inter-Religious Dialogue Needs Apologetics: Intrinsic to Bearing Witness to Christ Is Making Triuth-Claims’. IFES Word & World, 8 November 2017. https://en.ifesjournal.org/why-inter-religious-dialogue-needs-apologetics-f053e7dad260  (also in published in French and Spanish).

'Is Afrika Ongeneeslijk Religieus? Yaoundé, 7-9 November 2016 [Kroniek].' ['Is Africa Incurably Religious? Yaoundé, November 7-9 2016 [Report]] Tijdschrift Voor Theologie 57, no. 1 (2017): 94–95.

With Mees te Velde. ‘Inleiding Bij Het Themanummer Crossing Boundaries’. ['Introduction to Special Issue on Crossing Boundries'] Theologia Reformata 60, no. 1 (2017): 1–3.

With Bert de Leede. 'Woord Vooraf.' ['Foreword'] Geestkracht. Bulletin Voor Charismatische Theologie 76 (najaar 2015): 4–5.

‘Woord vooraf’, ['Foreword'], Geestkracht. Bulletin voor Charismatische Theologie 73 (Spring 2014), 1.

 'Opnieuw geboren?' ['Born Again?'], in: Bram van de Beek e.a., 12 artikelen over de Heilige Geest, Serie ‘Op goede gronden’, Zoetermeer: Boekencentrum 2014, pp. 55-59.

'Dogmatiek als apologetiek. Een "órientatiecursus christelijk geloof"' ['Dogmatics as Apologetics. An "orientation course in the Christian Faith"', commenting on G. van den Brink & C. van der Kooi, Christelijke dogmatiek, Boekencentrum, Zoetermeer, 2012], Kontekstueel 28/3 (januari 2014). http://kontekstueel.nl/index.php/inhoudsopgave-archief-kontekstueel/35-algemene-

'Het Koninkrijk van God en onze sociale werkelijkheid. Een terugblik op de jaarserie' ['The Kingdom of God and our Social World: Reviewing a series of articles'], Wapenveld 63/6 (december 2013), pp. 2-7. http://wapenveldonline.nl/artikel/1163/het-koninkrijk-van-god-en-onze-sociale-werkelijkheid/

‘Een intercultureel gesprek’ [‘An Intercultural Conversation’], Kontekstueel 27/4 (maart 2013), pp 21-23. http://www.kontekstueel.nl/index.php/inhoudsopgave-archief-kontekstueel/35-algemene-artikelen/959-nr4-2013-een-intercultureel-gesprek 

‘De doordenking van ons geloof’, [‘Thinking about God’] A bimonthly series of articles on doctrinal question in Idea, magazine of the Dutch Evangelical Alliance, from December 2006.

‘Een intercultureel gesprek’, Kontekstueel 27/4 (maart 2013), pp 21-23.

‘Woord Vooraf’ [‘Preface’], in: Benno van den Toren, Miranda Klaver (eds.). All Over the World, the Spirit is Moving, Geestkracht: Bulletin voor Charismatische Theologie, 70 (Fall 2012), pp. 5-6.

‘Nawoord over de dienst van de bevrijding’ [Concluding Reflection on the Ministry of Deliverance’], Geestkracht 68 (Fall 2011), special ‘Bevrijdingspastoraat’, pp. 73-75.

‘De Drie-enige God maakt het veschil’, ['The Tri-Une God makes a Difference'] Reformatorisch Dagblad, 28/10/2010. Overgenomen uit Crux

‘Predikantschap als tweede carrière’ ['Ordained Ministry as a Second Career'], Woord en Dienst 57/15, 15 augustus 2008, pp. 26-27.

'Geslachtsgemeenschap voor het huwelijk: Een gepasseerd station?' ['Intercourse before Marriage: Have we Moved beyond this Issue?'], Kontekstueel (2007), pp. 21-25.

'De toekomst van het evangelicale protestantisme in Afrika' ['The Future of Evangelical Protestantism in Africa'], in: Henri Bontebal e.a. (ed.), Het einde van het protestantisme, Uitgave ter gelegenheid van het IXe lustrum van he dispuut Ichtus sub voce ‘In hoc Signo Vinces’ te Rotterdam uitgaande van de Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato (Rotterdam: Dispuut Ichthus, n.y. [2004]), pp. 81-87.

'L’Engagement chrétien pour la démocratisation en Afrique' ['Christian commitment to Democratisation in Africa'], edited by Nupanga Weanzana (ed.), In Le Chrétien et la politique : Actes du Colloque Interdisciplinaire 06-10 janvier 2004, Bangui : FATEB, 2004, pp. 9-36.

 'Christus in Afrika: Lessen uit Afrika in contextueel spreken over Christus', Kontekstueel mei 2001 (15/5), pp. 9-15 ['Christ in Africa: Lessons in Contextual Language about Jesus'].

'Christelijk Afrika tussen traditionele godsdienst en secularisatie: Over de betekenis van levensbeschouwingen' ['Christian Africa between Traditional Religion and Secularisation: on the Significance of Worldviews'], Beweging 61 (1997), pp. 131-134.

'Een apologie voor de christelijke apologetiek' ['An Apology for Christian Apologetics'], in Jaarboekje ’94-’95 (Utrecht: G.T.S.V. Voetius, 1995), pp. 22-33.

Main interviews

'Het evangelie onder de pygmeeën’, ['The Gospel among Pygmes'], Interview met Piet Houtman, Onderweg, 23 december 2017, NCRV gids, Pasen 2014

‘Soms lijkt het te mooi om waar te zijn’, ['Sometimes it Seems to Good to be True'], interview met Gert-Jan Schaap voor Visie, Pasen 2011.

Radio interview met Andries Knevel, Andries Radio, Radio 5, 4 september 2010, 11.15-12.00. 

‘In kleine kring bidden om genezing’, ['Prayer for Healing in Small Groups'] interview, Nederlands Dagblad 10 september 2010, p. 2.

‘De Geest werkt altijd vernieuwend’, ['The Spirit Always Brings Change'], interview, Reformatorisch Dagblad, 31 december 2009

‘Van den Toren Bijzonder hoogleraar VU', Reformatorisch Dagblad, 1/12/2009

‘Benno van den Toren hoogleraar VU’, bericht, Nederlands Dagblad 30 november 2009

K. van Noppen & T. van der Leer, “Interview met Benno van den Toren: ‘De realiteit van Christus is altijd sterker dan mijn twijfel’, ['Interview with Benno van den Toren: "The Reality of Christ Always Trumps My Doubts"'], Soteria 23/1 (2006), pp. 41-50.

“Nederlandse evangelicalen kunnen leren van Anglikaanse geestverwanten” [“Dutch Evangelicals Can Learn from Anglicans”], radio interview 17/9/2005. 

Reviews

‘Book Review: Susanne Hennecke & Ab Venemans (Eds.). Karl Barth - Katsumi Takizawa: Briefwechsel 1934-1968 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015).’ Zeitschrift Für Dialektische Theologie, 2018, 182–83.

‘Recensie Gijsbert van de Brink, En de aarde bracht voort: Christelijk geloof en evolutie, Uitgeverij Boekencentrum (Utrecht), 2017’. ['Review Gijsbert van den Brink, And the Earth Brought Forth: Christain Faith and Evolution'] TussenRuimte, 2018, 59–61.

Keith Warrington, Pentecostal Theology: A Theology of Encounter (London/New York: T. & T. Clark, 2008), In Journal of Reformed Theology 6 (2012), pp. 79-80.

Tharcisse Gatwa, & Georgine Tsala-Clémençon, eds. Dictionnaire des personnalités célèbres du monde négro-africain, ['Dictionary of Famous People of the Negro-African World'] (Yaoundé: CLE, 2004), in: Booknotes for Africa 21.16.

Dorcas Akintunde, Tharcisse Gatwa, Patrice Mbo, Fabien Ouamba, Jean Samuel Zoe-Obianga, Introduction à la Théologie Sytématique. Volume 2: Ethique, ['Introduction to Sytematic Theology. Volume 2: Ethics'] (Yaoundé: CLE, 2003), in: Booknotes for Africa 20.06.

Marcelin S. Sousou, Fabien Ouamba, and Daniel Zo’o Zo’o, Introduction à la théologie systématique. Volume 1: Dogmatique, ['Introduction to Sytematic Theology. Volume 2: Dogmatics'] (Yaoundé: CLE, 2002), in: Booknotes for Africa 17.34.

Éloi Messi Metogo, Dieu, peut-il mourir en Afrique? Essai sur l’indifférence religieuse et l’incroyance en Afrique noire, ['Could God Die in Africa? Essay on Religious Indifference and Unbelief in Black Africa'] (Paris/Yaoundé: Karthala/UCAC, 1997), in: Booknotes for Africa 10.29.

Jean Masamba Ma Mpolo, Le Saint Esprit interroge les esprits: Essai de relecture et pistes psychopastorales de la spiritualité en Afrique: Cas de la République Démocratique du Congo, ['The Holy Spirit Questions the Spirits: Essay of a Rereading and Psychopastoral Pathways of Spirituality in Africa: Case of the Democratic Republic of Congo'] (Yaoundé: CLE, 2002), in: Booknotes for Africa 16.30.

Ryan van Eijk, & Jan van Lin, eds. Africans Reconstructing Africa (Nijmegen/Heerlen: Theologische Faculteit KU-Nijmegen, 1997), in: Booknotes for Africa 07.11.

Aylward Shorter & Edwin Onyancha, Secularism in Africa: A Case Study—Nairobi City (Nairobi: Paulines Publications Africa, 1997), in: Booknotes for Africa 05.37.

André Manaranche, Le Monothéisme chrétien, ['Christian Monotheïsm'] (Paris: CERF, 1985), in: Booknotes for Africa 05.18.

Paul D. Avis, Faith in the Fires of Criticism: Christianity in Modern Thought (London: Darton, Longman & Todd, 1995) in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 51/4 (oktober 1997), p. 343.

David Peterson, Possessed by God: A New Testament Theology of Sanctification and Holiness, New Studies in Biblical Theology 1, Leicester: Apollos (IVP), 1995; in: Soteria 14/2 (juni 1997), pp. 62-63.

H. C. van der Meulen,  Die wondt en heelt, doodt en levend maakt: Een struktuuranalyse van de theologie van Helmut Thielicke, ['Who Hurts and Heals, Kills and Brings to Life: a Structural Analysis of Helmut Thielicke's Theology.'] (Hoogezand, Netherlands: Hagen, 1992), in: Nederlands Theologisch Tijdschrift 49/3 (juli 1995), pp. 249-250.

Other publications

Vele Talen, één Geest. Eenheid en verscheidenheid in het vernieuwende werk door de Geest van Christus, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de theologie van de charismatische vernieuwing aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, 10 september 2010 (Gorinchem: Ekklesia, 2010), 46 pp. [Many Languages, One Spirit: Unity and Diversity in the Renewing work of the Spirit of Christ, inaugural lecture]

With Berdine van den Toren, Groeien naar een christelijk huwelijk, ['Growing into a Christian Marriage'] (Werkboek en Handleiding) (Amersfoort: IZB, n.y.), 45 + 16 pp. [Growing towards a Christian Marriage (Workbook and Instruction Manual)].

Plenary lectures at academic conferences

‘An Intercultural Conversation on Science and Religion with French-Speaking Africa’, CSAK conference ‘Intersection of Science, Religion and Culture in Africa’, Nairobi 14-16 August 2019

‘An Intercultural Conversation on Science and Religion with French-Speaking Africa’, ‘Bridging Two Cultures’ conference, Oxford, 24 July 2019.

‘The Value of the Theological Notion of ‘Catholicity’ for the Science and Religion Debate’, Conference: ‘Contextuality and Universality in Science and Religion’, Oxford, 29 April-1 May 2019.

‘The Significance of Postcolonial Thinking for Mission Theology’, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft (DGMW) 10-12 September 2018.

‘The Christus Victor Motif in Karl Barth and African Theology: An Essay in Intercultural Theology’, PThU-Princeton Barth-Consultation, Princeton Theological Seminary, 23-26, August 2015.

‘Human Evolution and a Cultural Understanding of Original Sin’, "Configuring Adam and Eve II”, Oxford 17-19 April 2015.

‘African Neo-Pentecostalism in the Face of Secularization: Problems and Possibilities’, Consultation on “Declining Religious Participation: Secularization and Discipleship in Africa”, Evangelical Theological Seminary, Cairo, 11-12 December 2014.

‘Distinguishing Doctrine and Theological Theory - A Tool for Exploring the Interface between Science and Faith’, “Configuring Adam and Eve I”, Oxford 18-20 July 2014.

‘Teaching Systematics in a Missionary Context’, 23 March 2011 at the conference on ‘Theological Education and Mission’ organised by the European Conference of Reformed Churches and the Kampen Theological University, 22-24 March 2011.

‘Kenmerken van een christelijke apologetiek in een multiculturele wereld’ [‘Characteristics of Christian Apologetics in a Multicultural world’, lecture at de conference ‘Uitgesproken hoop’ at the Reformed Theological University, Kampen, The Netherlands, 23 April 2010.

‘L’importance de la théologie pour la reconstruction de l’éthique évangélique en Afrique’ ['The Importance of the Theology for the Reconstruction of Evangelical Ethics in Africa'], for the conference ‘L'Avenir de la théologie évangélique en Afrique francophone » Bangui (Central African Republic), 17-21 May 2009.

‘La Contextualité de l’Evangile et de la doctrine chrétienne’, ['The Contextuality of the Gospel and Christian Doctrine'], Colloque de Association Francophone Européenne de Théologiens Evangéliques (AFETE), 1 & 2 Septembre 2008, Nogent-sur-Marne (France).

‘Est-ce qu’il y a un noyau supraculturel de l’Evangile qui est humainement accessible ?’, [‘Is There a Humanly Accessible Supra-Cultural Core of the Gospel Message Available?’], Colloque de Association Francophone Européenne de Théologiens Evangéliques (AFETE), 1 & 2 Septembre 2008, Nogent-sur-Marne

‘Is There a Humanly Accessible Supra-Cultural Core of the Gospel Message Available?’ presented at the consultation of the ‘Contextualisation’ Study Group of the Theological Commission of the World Evangelical Allicance, Oxford, March 2008.

Articles in Newspapers concerning my projects

Eep Talstra, 'Verdedigers geloof hebben moeite met Bijbel’, ['Those Who Defend the Christian Faith Have Difficulties With the Bible']  ND 07/06/13, http://www.nd.nl/artikelen/2013/juni/06/verdedigers-geloof-hebben-moeite-met-bijbel.

‘Verdediging christelijk geloof wint aan kracht’, ['Christian Apologetics is Growing Stronger'], ND 01/06/13, http://www.nd.nl/artikelen/2013/juni/01/-verdediging-christelijk-geloof-wint-aan-kracht.

Jeffrey Schipper, ‘Wacht niet en ontmasker de afgoden’, ['Don't Wait and Unmask the Idols'], cip.nl 13/05/13.

Klaas van der Zwaag, ‘Dr. Benno van den Toren: Apologetiek verkeert in een crisis’, [Dr. Benno van den Toren: Apologetics is in Crisis'], RD 18/01/13, http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/dr_benno_van_den_toren_apologetiek_verkeert_in_een_crisis_1_707682.

Maurice Hoogendoorn, ‘Werk van de Geest maakt argumenten niet overbodig’, ['The work of the Spirit does not Make Arguments Redundant'], ND 18/01/13, http://www.nd.nl/artikelen/2013/januari/17/-werk-van-de-geest-maakt-argumenten-niet-overbodig.

‘Conferentie in Oxford: Bijbellezen is niet genoeg’, [Conference in Oxford: Reading the Bible is Not Enough'], RD 30/1/2012.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.