Dr. André Mulder

Senior Onderzoeker Bijzondere Leerstoel Diaconaat
Amsterdam

Kenniswerkplaats Sociale Inclusie Mensen met een Verstandelijke Beperking en Geloofsgemeenschappen (KWP)

Hier vind je alle informatie over de KWP waarin onderzoek wordt gedaan en kennis wordt gedeeld over onderzoek naar de bijdrage van geloofsgemeenschappen aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Je vindt hier een link naar de flyer met algemene informatie en een overzicht van de verschillende vacature voor stage- en/of onderzoeksplekken waarvoor je je kunt aanmelden. 

Flyer over de Kenniswerkplaats voor studenten

Hier vind je meer informatie over het meedoen in de KWP.  Voor islamitische studenten zie ook deze flyer.

Ervaringen van een studenten met de Kenniswerkplaats


“De betrokkenheid van geloofsgemeenschappen op mensen met een verstandelijke beperking neemt geleidelijk aan af. Er worden minder gemeenschappelijke vieringen georganiseerd; het wordt lastiger vrijwilligers te vinden voor het onderhouden van contacten (formeel en individueel), onder meer door vergrijzing van vrijwilligers en toenemende zorgbehoefte van cliënten (verminderde mobiliteit), die extra inspanningen van de instelling en van vrijwilligers vraagt met betrekking tot vervoer.”
Dit is het beeld dat André Mulder schetst in zijn rapport Landelijk beeld over de relatie tussen geloofsgemeenschappen en mensen met een verstandelijke beperking. Hij voegt daar aan toe: “Lokaal zijn verschillen groot: op sommige plekken is sprake van jarenlange trouw in betrokkenheid; soms zijn er nieuwe initiatieven. Op andere plekken is de betrokkenheid verminderd of volledig verdwenen.”
Ik, Hein van der Kamp (64), student HBO-theologie bij VIAA in Zwolle, was nieuwgierig wat ik zou aantreffen in het Groene Hart, bij de zorginstelling Ipse de Bruggen. Ik formuleerde de volgende vraag voor mijn onderzoek: “Welke samenwerkingsmogelijkheden zien de Geestelijke Verzorging van Ipse de Bruggen te Zwammerdam en christelijke geloofsgemeenschappen in de directe omgeving met het oog op de sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking?”

Inmiddels heb ik vertegenwoordigers van 8 christelijke geloofsgemeenschappen van allerlei kleur (PKN, RK, Pinkstergemeente) geïnterviewd en een focusgesprek met 6 gemeenten gevoerd. Laat ik vast verklappen dat beide beelden kloppen: zowel dat van blijvende verbondenheid, als dat van afkalvende aandacht.
Spannend is de vraag of mijn onderzoek het begin mag zijn van een nieuw initiatief tot samenwerking of niet. Samenwerking veronderstelt wederkerigheid, een gedeelde visie en een gemeenschappelijk belang van de partners. Wordt sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking alleen beleden of ook geleefd? Wat betekent het dat zij op een landgoed leven, zoals op de Hooge Burch? Geestelijk Verzorgers op de landgoederen van Ipse de Bruggen verschillen onderling in visie als het gaat om samenwerking met geloofsgemeenschappen. Welke mogelijkheden zien ze op de Hooge Burch om samen te werken met gemeenschappen in het Groene Hart? In mijn eindrapport hoop ik die vragen te beantwoorden.
Binnen de genoemde context van het Groene Hart, een kleine wisselende formatie Geestelijke Verzorging, was de uitstekende begeleiding door André Mulder voor mij onmisbaar om mijn onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. Het was ook verrijkend om met andere studenten van de Kenniswerkplaats over mijn project te spreken.
Ik zie uit naar de presentatie van de conclusies en aanbevelingen van mijn onderzoek, waarbij André vanuit de Kenniswerkplaats, antwoord zal geven op de vraag in hoeverre het Groene Hart contrasteert met Nederland als het gaat om de plaats die mensen met een verstandelijke beperking innemen in de samenleving.

Hein van der Kamp

                                       

In januari hebben wij onze bachelor Social Work aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) behaald door het doen van praktijkonderzoek en het ontwerpen van een praktijkverbetering. Het onderzoek richtte zich op de vraag hoe een begeleider een gesprek kan voeren over zinbeleving met een persoon met een licht verstandelijke beperking (LVB). Wij hebben verschillende stakeholders betrokken bij ons onderzoek: bewoners met een LVB, begeleiders, de gedragskundige, de geestelijk verzorger, de DVC-er, en een verwant. André Mulder was vanuit de kenniswerkplaats (KWP) bij het onderzoekstraject betrokken als externe stakeholder. Met behulp van alle stakeholders is de praktijkverbetering vormgegeven. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat de praktijkverbetering niet enkel een nuttig instrument is dat informatie oplevert en een probleem oplost. Het besef is gaan leven dat samen iets doen, zonder dat het iets oplevert, zinnig is. Hieruit worden namelijk betekenisvolle verbindingen gecreëerd. Juist die betekenisvolle verbindingen zijn belangrijk in het voeren van gesprekken over zinbeleving. Tijdens het onderzoekstraject heeft André ons begeleid door het delen van relevante kennisbronnen en door feedback te geven op de stappen die wij tijdens het ontwerpproces hebben genomen. De betrokkenheid van André heeft ervoor gezorgd dat ons onderzoek buiten de grenzen van onze opleiding en onderzoekslocatie vorm kon krijgen; wij kregen meer zicht op wat er landelijk in het werkveld zich afspeelt op het gebied van zinbeleving van mensen met een LVB. De samenwerking met de KWP heeft ons blikveld verruimd en daardoor was het een waardevolle toevoeging op het gehele onderzoekstraject. Het eindverslag vindt u hier.

Else Heerkens & Geo Timmerman


Afgelopen half jaar heb ik als masterstudent Spiritual Care (VU) in het kader van de KWP een onderzoeksstage gedaan. Wat mij betreft een prettige samenwerking waarin theorie en praktijk met elkaar in gesprek werden gebracht, onder deskundige begeleiding van dr. A. Mulder (KWP) en dr. G. Blaauwendraad (VU). Ik heb onderzocht hoe mensen met een licht verstandelijke beperking gemeenschapsvormende activiteiten, georganiseerd door geestelijk verzorgers, beleven en waarderen. Vervolgens heb ik de uitkomsten vergeleken met de door de VGVZ geformuleerde doelstelling van geestelijke verzorging te weten het ‘bevorderen van spirituele groei, veerkracht, weerbaarheid, eigen regie en het verminderen van kwetsbaarheid’ (VGVZ, 2015, p. 10). Negentien mensen met een LVB (respondenten) hebben openhartig verteld over hun ervaringen. Een belangrijke opbrengst van dit onderzoek is dat mensen met een LVB een andere nadruk leggen dan de VGVZ. De respondenten waarderen in de gemeenschapsvormende activiteiten met name ‘het geaccepteerd, gezien, gehoord en gekend zijn’, ‘het hebben van een plaats waar verdriet en vreugde kan worden gedeeld’, en ‘het serieus mogen meedoen met je talenten en ideeën’. In plaats van de optimistische begrippen ‘bevorderen’, ‘groei’ en ‘verminderen’ spreken zij liever over ‘een plek waar aandacht en eerlijkheid is zodat je jezelf kunt zijn inclusief je kwetsbaarheid en afhankelijkheid’. Het verdient aanbeveling nader te onderzoeken in hoeverre de formulering van de VGVZ voldoet voor mensen die kwetsbaar zijn en blijven bijvoorbeeld ten gevolge van een LVB.

Marco van Delft

Lees het onderzoeksverslag van Marco van Delft.

Stages of onderzoeksplekken voor studenten

Studenten kunnen stagelopen en/of hun onderzoeksopdrachten doen in de Kenniswerkplaats. Organisaties hebben onderzoeksvragen en nodigen studenten uit om ze op te pakken. Ook heeft de Kenniswerkplaats zelf onderzoeksvragen. Hieronder vind je een overzicht. Op dit moment zijn er  voor 7 of 8 studenten mogelijkheden. 
     

De Kenniswerkplaats zoekt 7 studenten voor onderzoek naar Succesfactoren in het contact tussen Kerken en Mensen met een Verstandelijke beperking. Het gaat om het onderzoeken van good practices: waarom gaat het op sommige plekken in Nederland al jaren goed in dit contact en wat kunnen andere kerken daar van leren? Het gaat om onderzoek in Ede, Veenendaal, 't Harde, Putten, Zeewolde, Rotterdam en Zierikzee. Bekijk de vacature hier.

Vragen, ideeën?

Natuurlijk kun je ook zelf je ideeën inbrengen voor een onderzoeksvraag of stagethema. Laat het weten! Heb je vragen over het meedoen in de Kenniswerkplaats, heb je ideeën voor een stage/onderzoeksplek of heb je juist ideeën nodig? Schroom niet om met mij contact op te nemen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.