Dr. André Mulder

Senior Onderzoeker Bijzondere Leerstoel Diaconaat
Amsterdam

Kenniswerkplaats Sociale Inclusie Mensen met een Verstandelijke Beperking en Geloofsgemeenschappen (KWP)

Hier vind je alle informatie over de KWP waarin onderzoek wordt gedaan en kennis wordt gedeeld over onderzoek naar de bijdrage van geloofsgemeenschappen aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Je vindt hier een link naar de flyer met algemene informatie en een overzicht van de verschillende vacature voor stage- en/of onderzoeksplekken waarvoor je je kunt aanmelden. 

Flyer over de Kenniswerkplaats voor studenten

Hier vind je meer informatie over het meedoen in de KWP

Ervaringen van een student met de Kenniswerkplaats

Afgelopen half jaar heb ik als masterstudent Spiritual Care (VU) in het kader van de KWP een onderzoeksstage gedaan. Wat mij betreft een prettige samenwerking waarin theorie en praktijk met elkaar in gesprek werden gebracht, onder deskundige begeleiding van dr. A. Mulder (KWP) en dr. G. Blaauwendraad (VU). Ik heb onderzocht hoe mensen met een licht verstandelijke beperking gemeenschapsvormende activiteiten, georganiseerd door geestelijk verzorgers, beleven en waarderen. Vervolgens heb ik de uitkomsten vergeleken met de door de VGVZ geformuleerde doelstelling van geestelijke verzorging te weten het ‘bevorderen van spirituele groei, veerkracht, weerbaarheid, eigen regie en het verminderen van kwetsbaarheid’ (VGVZ, 2015, p. 10). Negentien mensen met een LVB (respondenten) hebben openhartig verteld over hun ervaringen. Een belangrijke opbrengst van dit onderzoek is dat mensen met een LVB een andere nadruk leggen dan de VGVZ. De respondenten waarderen in de gemeenschapsvormende activiteiten met name ‘het geaccepteerd, gezien, gehoord en gekend zijn’, ‘het hebben van een plaats waar verdriet en vreugde kan worden gedeeld’, en ‘het serieus mogen meedoen met je talenten en ideeën’. In plaats van de optimistische begrippen ‘bevorderen’, ‘groei’ en ‘verminderen’ spreken zij liever over ‘een plek waar aandacht en eerlijkheid is zodat je jezelf kunt zijn inclusief je kwetsbaarheid en afhankelijkheid’. Het verdient aanbeveling nader te onderzoeken in hoeverre de formulering van de VGVZ voldoet voor mensen die kwetsbaar zijn en blijven bijvoorbeeld ten gevolge van een LVB.

Marco van Delft

Lees het onderzoeksverslag van Marco van Delft.

Stages of onderzoeksplekken voor studenten

Studenten kunnen stagelopen en/of hun onderzoeksopdrachten doen in de Kenniswerkplaats. Organisaties hebben onderzoeksvragen en nodigen studenten uit om ze op te pakken. Hieronder vind je een overzicht. Op dit moment  is er nog één vacature beschikbaar (zie hieronder: Kerkplein Rotterdam). De andere twee zijn vervuld.

Logo van AbronaBeeld van een memo met het woord 'vacature' erop doorgestreept.

Zingevende gesprekken en Talent Scouting bij Abrona 

Leer zingevende gesprekken te voeren met jongeren met een licht verstandelijke beperking en hun talenten te ontdekken. Je zoekt samen naar een plek waar deze talenten tot ontplooiing kunnen komen. Bekijk vacature.
Locatie: Huis ter Heide. Dit project wordt uitgevoerd door Timo van Kempen.

Logo van de organisatie Kerkplein Samen 010 Rotterdam. 

Kerkplein Samen010 Rotterdam: evaluatieonderzoek Zaterdagactiviteiten

Wat zijn de succesfactoren van de Zaterdagactiviteiten voor en met mensen met een verstandelijke beperking en wat kan er verberterd worden? Help kerken en zorgorganisatie inclusieve activiteiten te ontwikkelen door dit onderzoek! Bekijk vacature 
Locatie: Rotterdam

Logo van de organisatie Ipse De Bruggen.Beeld van een memo met het woord 'vacature' erop doorgestreept.

Vacature: verbeteren contact kerken en geestelijke verzorging

Hoe houd je als dienst geestelijke verzorging goed contact met verschllende kerken, hoe kun je samenwerken als het gaat om sociale inclusie en hoe kun je met elkaar leren over de geestelijke begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking? Deze vragen staan centraal in het onderzoek dat door de geestelijke verzorgers van Ipse De Bruggen wordt gevraagd. Bekijk vacature
Locatie Zwammerdam. Dit project wordt uitgevoerd door Hein van der Kamp.

Vragen, ideeën?

Natuurlijk kun je ook zelf je ideeën inbrengen voor een onderzoeksvraag of stagethema. Laat het weten! Heb je vragen over het meedoen in de Kenniswerkplaats, heb je ideeën voor een stage/onderzoeksplek of heb je juist ideeën nodig? Schroom niet om met mij contact op te nemen.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.