Dr. André Mulder

Senior Onderzoeker Bijzondere Leerstoel Diaconaat
Amsterdam

Kenniswerkplaats Sociale Inclusie Mensen met een Verstandelijke Beperking en Geloofsgemeenschappen (KWP)

Hier vind je alle informatie over de KWP waarin onderzoek wordt gedaan en kennis wordt gedeeld over onderzoek naar de bijdrage van geloofsgemeenschappen aan sociale inclusie van mensen met een verstandelijke beperking. Heb je interesse in het doen van onderzoek voor je ba of ma scriptie over zingevingsondersteuning/geloof/ethiek van mensen met een verstandelijke beperking? Meld je dan bij mij (a2.mulder@pthu.nl). 

Flyer over de Kenniswerkplaats voor studenten

Hier vind je meer informatie over het meedoen in de KWP.  Voor islamitische studenten zie ook deze flyer.

Promotieonderzoek Beyond Inclusion van Willemijn Koivunen van start gegaan

Willemijn KoivunenOp 1 oktober 2023 is Willemijn Koivunen gestart als promovendus op het project Beyond InclusionExperiences of people with intellectual disabilities with activities in protestant churches in light of their sense of belonging as a source for church development. Ze stelt zichzelf graag aan u voor:
In oktober ben ik begonnen als promovendus in een onderzoek naar de ervaringen van mensen met een verstandelijke beperking in de kerk. Het gaat over belonging, oftewel: erbij horen.

Werkelijk deel uitmaken van een geloofsgemeenschap is voor mensen met een verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend. Het doel van dit onderzoek is om de ervaringen van deze groep, die tot nu toe nauwelijks aan het woord is in kerk en theologie – als theologisch startpunt te nemen, om van daaruit te reflecteren op wat de kerk is en zou moeten zijn. Daarom ben ik voor dit project nog op zoek naar geloofsgemeenschappen waarin mensen met en zonder verstandelijke beperking co-researchers willen zijn.

Ziet u in dit onderzoek eventueel een rol weggelegd voor uw geloofsgemeenschap als broedplaats van positieve verandering als het gaat om de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de kerk? Of wilt u gewoon iets delen van uw ervaringen, associaties of vragen, stuur dan een mailtje naar w.a.koivunen@pthu.nl.

Huidige studenten in de Kenniswerkplaats


Martijn Stam


Wij zijn Martijn en Mike, wij zijn allebei 24 jaar en studeren HBO-Theologie aan Hogeschool  VIAA  in Zwolle. Voor deze opleiding mogen wij ook onderzoek doen. Onze onderzoeksvraag luidt: Hoe kan men het gesprek faciliteren over sociale inclusie                   Mike de Weert
van mensen met een verstandelijke beperking in
een christelijke geloofsgemeenschap?


          Martijn Stam
Een hele mond vol zou je zeggen, maar wij hopen vooral te ontdekken hoe wij in de geloofsgemeenschappen elkaar kunnen vast houden en opzoeken. Het bijzondere is dat wij zelf ontdekten hoe snel je niet-inclusief denkt. Wij hopen onze eigen blinde vlekken ook te ontdekken en dat anderen met ons daarvan leren.
De bedoeling is dat wij een kerkelijke gemeente als proeftuin gaan gebruiken, waardoor deze gemeente kan ontdekken wat zij kunnen bijdragen aan een inclusieve geloofsgemeenschap. Daarbij hopen we dat andere geloofsgemeenschappen aanknopingspunten krijgen om het gesprek over sociale inclusie aan te gaan.

Mike de Weert en Martijn Stam


Ik ben Ellen van Heek- van den Noort (1979) en ik werk als manager Communicatie & Sociale Inclusie bij Aveleijn, een Twentse organisatie die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij een leven vol betekenis. In 2021 mocht ik de Gehandicaptenprijs in ontvangst nemen voor een project waarbij kunstenaars met en zonder beperking samen werken (zie hier) Naast mijn werk studeer ik Theologie (master Identiteit, Ethiek en Samenleving) aan de Theologische Universiteit Utrecht.
In mijn afstudeeronderzoek in de KWP  richt ik mij op de aandacht voor zingeving in de professionele ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. 

Ellen van Heek-van den Noort

Mijn naam is Hannah van der Horst-de Gelder en sinds september 2023 ben ik bezig met mijn afstudeerscriptie voor de master Church and Mission in the West aan de TU Kampen/Utrecht. In mijn onderzoek ben ik bezig met de vraag hoe mensen met autisme kerkzijn ervaren. In mijn omgeving heb ik veel te maken met autisme, ook zelf ben ik daarmee gediagnosticeerd. Dit maakt dat ik steeds meer bezig ging met vragen over waar mensen met autisme tegenaan kunnen lopen in de kerk. Door verhalen van anderen kwam ik erachter dat er veel meer lijkt te spelen dan van buitenaf kan lijken. In mijn onderzoek lijken vooral twee dingen naar voren te komen. Aan de ene kant is er de behoefte om echt gezien te worden. Vaak heerst er nog een stereotype rondom autisme, daarom is het belangrijk om meer te praten over wat autisme kan betekenen. Ook is het belangrijk om te beseffen dat de kerk een plek is waar sociaal contact erg op de voorgrond staat en dat het voor mensen met autisme lastig kan zijn om daaraan deel te nemen.
Ik hoop met mijn onderzoek bij te kunnen dragen aan meer aandacht binnen de kerken voor mensen met autisme, maar daarmee ook breder voor mensen voor wie minder aandacht is.

Hannah van der Horst-de Gelder

Stages of onderzoeksplekken voor studenten

Studenten kunnen stagelopen en/of hun onderzoeksopdrachten doen in de Kenniswerkplaats. Organisaties hebben onderzoeksvragen en nodigen studenten uit om ze op te pakken. Ook heeft de Kenniswerkplaats zelf onderzoeksvragen. Hieronder vind je een overzicht. Op dit moment zijn er 6 tot 8 studenten mogelijkheden. 
     

Project Curriculumontwikkeling Theologie-opleidingen
De Kenniswerkplaats zoekt enkele studenten die onderzoek doet naar de curricula van theologie-opleidingen om te bezien of en hoe kennis over mensen met een verstandelijke beperking daar in een plek krijgt. 

Doel is inzicht te krijgen in wat enerzijds nodig om als startbekwame professional vruchtbaar te kunnen communiceren met mensen met een verstandelijke beperking en anderzijds in hoe de situatie in de praktijk van de opleidingen is. Bekijk de vacature hier.


Project Good Practices
De Kenniswerkplaats zoekt 7 studenten voor onderzoek naar Succesfactoren in het contact tussen Kerken en Mensen met een Verstandelijke beperking. Het gaat om het onderzoeken van good practices: waarom gaat het op sommige plekken in Nederland al jaren goed in dit contact en wat kunnen andere kerken daar van leren? Het gaat om onderzoek in Ede, Veenendaal, 't Harde, Putten, Zeewolde, Rotterdam en Zierikzee. Bekijk de vacature hier.

Vragen, ideeën?

Natuurlijk kun je ook zelf je ideeën inbrengen voor een onderzoeksvraag of stagethema. Laat het weten! Heb je vragen over het meedoen in de Kenniswerkplaats, heb je ideeën voor een stage/onderzoeksplek of heb je juist ideeën nodig? Schroom niet om met mij contact op te nemen.