Dr. A.C. Mulder

Stagedocente en Universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie
Groningen
Community / Care

2015

‘Bestemd voor gezegend leven. Lijnen in het werk van Riet Bons-Storm, in: Handelingen. Tijdschrift voor Praktische Theologie en Religiewetenschap, vol. 42 (2015) 1, p. 66-73. www.handelingen.com

2013

‘Empowering those who suffer domestic violence: the necessity of a different imaginary’ in: Claassens, J. & Spronk, K. (eds), Fragile Dignity. Intertextual Conversations on Scriptures, Family and Violence. Semeia Studies 72, Atlanta: Society of Biblical Literature, p. 199-217.

‘Divine women are dignitaries: seven billion of them ‘walk’ in dignity and flourish’, in: Feminist Theology vol 21 (2013) 3, p. 232-243.

Mulder, A.C. Gudmarsdottir, S. & E. Karlsdottir (2013), In-Be-Tween, in: Blohm, U., Bordo, M., Gudmarsdottir, S., Knauss, S., Papacek, R. (eds), In-Between Spaces: Creative Possibilities for Theologies of Gender. Journal of the European Society for Women in Theological Research 21, Leuven: Peeters, p. 7-12

Mulder, A.C., Dijk, M. van & Berlis, A.(2013), Gender in theology and religion: a success-story?! Report from a conference, in: Blohm, U., Bordo M., Gudmarsdottir, S., Knauss, S. & R. Papacek (eds), In-Between Spaces: Creative Possibilities for Theologies of Gender. Journal of the European Society for Women in Theological Research 21, Leuven: Peeters, p. 99-117

2012

A.C. Mulder, J. Deenik Moolhuizen, Henny Heldring-Klok, Bets Evers, Joke Westerhof- Goedvolk, De weg van de aanbeveling… Exploratief onderzoek naar de doorwerking van de aanbevelingen van de oecumenische vrouwensynodes. http://www.vrouwensynode.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=201:onderzoek-doorwerking-vrouwensynodes&catid=4:home

U. Knecht, C. Krüger, D. Markert, M. Moser, A. C. Mulder, I. Praetorius, C. Roth, A. Schrupp, A. Trenkwalder-Egger, ABC des Gutenlebens, Rüsselsheim: 2012,

Waardigheidsbekleedster: een incarnatie van een God-Zij in: Tijdschrift voor Geestelijk Leven, jrg 68 (2012) 6, 69-75.

2011

Een gedicht in theologisch perspectief waarnemen, in: Asscher, E., Heyen, H. & H. Schaap-Jonker (red), Hartstocht voor het mogelijke. Praktisch-theologische verkenningen opgedragen aan Evert Jonker, Bergambacht: 2011, 57-70.

Eine Ethik des dazwischen, in: http://www.bzw-weiterdenken.de/2011/02/eine-ethik-des-dazwischen/

Gemeenschap van gelijken. Verschuivende man-vrouwverhoudingen in de kerken, in: Ouderlingenblad 1020, 89 (2011) Nov, 10-13.

2010

An Ethics of the In-Between: A condition of Possibility of Being and Living Together, in: P.S Anderson (ed), New Topics in Feminist Philosophy of Religion. Contestations and Transcendence Incarnate, (Feminist Philosophy Collection), Dordrecht/ London: Springer , p. 297-318.

A God in the Feminine. My Arguments to Talk about God-She, in: Isherwood, L., Daggers, J, Bellchambers, E., Gasser, C., Rapp, U. (eds): Wrestling with God / En lucha con Dios / Ringen mit Gott. Journal of the European Society of Women in Theological Research. Volume 18. Leuven, Belgium 2010 (Peeters), 111-123.

Leven in aandacht voor ‘kracht-in-relatie’, in Tijdschrift voor Geestelijk Leven, 66 (2010) 3.

2009

Towards a Practice of Respecting the In-Between: Condition Sine Qua Non of Living Peacefully, in: Feminist Theology vol 17 (jan 2009) 2, p. 245-253.

Dialoog en ontmoeting beginnen met verwondering, in: H. Dane en N. De Jong –van de Berg (red), Verder dan dialoog. Een handreiking voor dialooggroepen, Utrecht, Bezonningscentrum PKN, (2009), 117-127.

‘Hoeveel genderverschil kan een kerk verdragen’ (uitgebreide versie van publicatie uit 2008,) www.vrouwensynode.nl

‘Splijtzam’ in: Fier, 2009 nr 1.

Het heilige is geworteld in het alledaagse, Wijs, Maandblad van de EUG. Oecumenische Studentengemeente Utrecht, 34 (2009) 5,13-14.

2008

Ganzevoort, R. & Mulder, A.C. (red), Weal and Woe II. Empirical Explorations and Theoretical Reflections, Lit –Verlag, Muenster

Hoeveel genderverschil kan een kerk verdragen? In: Nieuwsbrief WKO nr 67 juni 2008, p. 8-13

2006

Divine Flesh, Embodied Word. ‘Incarnation’ as a hermeutical key to a feminist theologian's reading of Luce Irigaray's work, Amsterdam University Press, Amsterdam.

' 'Wij'='ik' en 'jij' en 'jij' en 'jij'...' in : Ophef. Tijdschrift voor Hartstochtelijke Theologie, dertiende jrg nr 3 okt 2006, p. 12 -13.

2005

Landing Stages for the Divine. A Correspondence on Transcendence and Everyday Life, (with Leo Oosterveen), in: S. van Erp & A. Lascaris (eds), Who is afraid of Potsmodernism? Challenging Theology for a Society in Search of Identity. Lit Verlag, Muenster, p. 80-114.

2004

Holy Texts: Authority and Language. 12th Yearbook of the European Society of Women in Theological Research, Methuen, Ch., Berlis, A., Bieberstein, S., Mulder, A.C., Misset-van de Weg, M., (eds), Peeters, Leuven.

‘Introduction’, in: Holy Texts: Authority and Language. 12th Yearbook of the European Society of Women in Theological Research Methuen, Ch., Berlis, A., Bieberstein, S., Mulder, A.C., Misset-van de Weg, M. (eds), Peeters, Leuven, p. 5-11.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.