Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Enrieke Damen/Curriculum vitae

Medewerkers

MA E.F. Damen

Promovenda / PhD Candidate
Locatie:Groningen
Afdeling:Beliefs

Curriculum vitae 

2010 - 2014  
Bachelor Theologie, Rijksuniversiteit te Groningen
Bachelor of Theology, University of Groningen 

Thesis: 'Een verlangen naar een spreken met God; een afwijzing van een (theïstisch) godsbeeld in het boek Job'. Begeleiders: Prof. dr. Wouter Slob en Prof. dr. Jacques van Ruiten (Rijksuniversiteit Groningen)  
Thesis: 'A longing to speak with God; A rejection of a (theistic) image of God in the book of Job'. Supervisors: Prof. Dr. Wouter Slob and Prof. dr. Jacques van Ruiten (University of Groningen) 

2016 - 2017  
Visiting Master student at the department of Systematic Theology, University of Stellenbosch in South Africa 

2014 - 2017
(cum laude) 
Master Gemeentepredikant met een extra onderzoekscomponent in de godsdienstfilosofie, Protestantse Theologische Universiteit te Groningen 
Master of Divinity with an additional research component in Philosophy of Religion, Protestant Theological University, Groningen, The Netherlands  

Thesis: 'Mission Impossible: The Kingdom of God in the Theology of John D. Caputo. A Critical Reflection from the Postcolonial Sub-Saharan African Perspective of Achille Mbembe'. Supervisors: Prof. dr. Frits de Lange (PThU) and Prof. Dr. Robert Vosloo (University of Stellenbosch)  

2017 - now 
Promovenda bij de Protestantse Theologische Universiteit
PhD Candidate at the Protestant Theological University