Medewerkers

Filteren op:
Er zijn 157 personen gevonden.
Dr J.B. Bangura
Senior Researcher, African Pentecostalism and Migration in Flanders & the Netherlands
Prof.dr. M. Barnard
Hoogleraar Praktische Theologie/ Liturgiewetenschap
Prof. Dr. H.S. Benjamins
Docent dogmatiek (PThU) en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP (RuG)
E.B. Bertelink
Medewerker bibliotheekservices
Mr. Drs. D.J. de Boer
Ambtelijk secretaris College van Bestuur
Prof.dr. T.A. Boer
Universitair docent ethiek, medische ethiek
Dr. K.L. Bom
Docent (UD/Assistent professor)
Drs. E. (Ernst) Boogert
Promovendus & projectleider DaDEL
Dr. H.M. van den Bosch
Docent Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit, Opleidingscoördinator Groningen
Prof.dr. A. Brüning
Bijzonder hoogleraar Orthodoxie en Vredesopbouw in Europa
MA S.K. Bussey
Doctoral Student & Managing Editor, Global Christianity at Your Fingertips
MA E.F. Damen
Promovenda / PhD Candidate
Sylvie Derksen
Student administration / Medewerker Studentenzaken Groningen
Dr. P.J. van Egmond
Beleidsmedewerker onderwijs
Dr. P.B. Hartog
Postdoctoral Researcher
Ellis Hofman
Student administration / Coördinator Studentenzaken Groningen
Dr.mr. K.W. de Jong
UD kerkrecht / Coördinator Joint Bachelor Theologie VU-PThU / Coördinator Premaster PThU
M.J. Kaljouw
Promovendus praktische theologie
Drs. M.J. Keuning
Medewerker Bestuurssecretariaat
Dr. G.J. van Klinken
Universitair docent Kerkgeschiedenis
Dr. Mirella C.M. Klomp
Assistant Professor of Practical Theology
mr. drs. B.J. Kobes
Studentendecaan Groningen
Dr. M.C.A. Korpel
Universitair Hoofddocent Oude Testament
Dr. E.A. Kraneveld
Cluster coördinator in- en uitschrijvingen
drs. T.T. van Leeuwen
PhD student Spiritual Care and Chaplaincy
M.S. van der Linden
Medewerker Studentzaken Amsterdam
H.C. Louter
Projectleider website PThU
A.B. Merz
Professor of New Testament
dr. L. Mietus
Lecturer at the Seminary of the Alliance of Free Evangelical Churches in the Netherlands
Prof. dr. W.H.Th. Moehn
Bijzonder hoogleraar geschiedenis gereformeerd protestantisme vanwege de Gereformeerde Bond
Dr. A.C. Mulder
Stagedocente en Universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie
prof.dr. D. Nagy
Bijzonder Hoogleraar
ing. I.N. Nanhekhan
Functioneel Informatie Beheerder
Drs. Albert Nijboer
International Officer en Ambtelijk Secretaris CWB
Ds. A. Nottelman
Studentchaplain / Studentenpastor
M.C.L. Oldhoff
Promovendus / PhD Candidate
Dr. T.T.J. Pleizier
Universitair docent Praktische Theologie
A. Purperhart
Medewerker Studentenzaken Amsterdam
Prof.dr. R.H. Reeling Brouwer
Bijzonder Hoogleraar; Universitair Hoofddocent
Dr. R.D.N. van Riessen
Universitair hoofddocent filosofie en bijzonder hoogleraar Christelijke filosofie (bij Universiteit Leiden)
R. Romeijn-Hogeweg
Medewerker bibliotheekservices
MA J. Rondaij
Opleidingscoördinator/Onderzoeksondersteuning
Prof.dr. R. Roukema
Onderzoekshoogleraar Vroeg Christendom
Dr. P. Sanders
Universitair docent Oude Testament
E. Scherpenisse
Communicatieadviseur online
Dr. E. van 't Slot
Docent seminarium, onderzoeker ecclesiologie, bijzonder hoogleraar RUG
T.T. Soko-de jong
AiO Promovenda / PhD candidate
Dr. P.M. Sonnenberg
Universitair docent Praktische Theology/Youth Ministry
Dr. F. Stark
Directeur Onderwijs / universitair hoofddocent Praktische Theologie
Prof. dr. B. van den Toren
Hoogleraar interculturele theologie
M. Van Peteghem
Online communicatie medewerker
Prof.dr. P.H. Vos
Bijzonder hoogleraar en Universitair Hoofddocent
Prof. M.N. Walton
Bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging
Dr. L.T. Witkamp
Hoofd seminarium en coördinator postacademisch onderwijs
T.M. Zwart-Westers (MA)
Project manager Moral Compass Project