Home/Over de PThU/Organisatie/Medewerkers/Klaas Spronk

Medewerkers

Prof.dr. K. Spronk

Prof.dr. K. Spronk

Hoogleraar
Locatie:Amsterdam
Afdeling:OT Sources

Curriculum Vitae

geboren op 23 augustus 1957 te Zijderveld (tegenwoordig gemeente Vianen)

1969-1975 gymnasium A (dr. F.H. de Bruynelyceum) te Utrecht

1975-1981 studie aan de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen, hoofdvak: Oude Testament; bijvakken: Ugaritisch en dogmatiek

1981-1986 wetenschappelijk assistent bij de afdeling Bijbelse Vakken aan de Theologische Hogeschool te Kampen

2 februari 1986 bevestiging en intrede als predikant van de Gereformeerde Kerk te Monnickendam

18 april 1986 promotie (cum laude) aan de Johannes Calvijnstichting te Kampen op het proefschrift Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East (promotor: J.C. de Moor)

1 juli 1990 intrede als predikant van de Gereformeerde Kerk te Culemborg

van juli 1993 tot en met december 1995 voor 60% aangesteld als onderzoeker (post doc) aan de Theologische Universiteit in Kampen

vanaf januari 1996 tot december 2005 in deeltijd (20%) verbonden aan de Theologische Universiteit in Kampen als onderzoeker

van 1 augustus 1996 tot 1 augustus 2000 in deeltijd (20%) verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam als universitair docent Oude Testament

van september 1996 tot december 2005 in deeltijd (60%) werkzaam als geestelijk verzorger in het Beatrix Verpleeghuis te Culemborg en andere locaties van Zorgcentra De Betuwe

vanaf 1999 lid van de redactie van het tijdschrift Amsterdamse Cahiers voor de exegese van de Bijbel en zijn tradities

van januari 2002 t/m december 2004 in deeltijd (50%) werkzaam als onderzoeker voor Theologische Universiteit en Nederlands Bijbelgenootschap ter bestudering van de ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe Bijbelvertaling

vanaf 2002 docent bijbelvakken bij het Leger des Heils voor cursussen exegese aan officieren en voor de voortgezette theologische cursus

vanaf 2003 lid van de redactie van het tijdschrift Theologisch Debat

vanaf 2004 medewerker van het tijdschrift Interpretatie

vanaf mei 2006 hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen (sinds 2007: Protestantse Theologische Universiteit)

vanaf 2006 redactiesecretaris van de serie Historical Commentary on the Old Testament

2007-2013 lid van de Generale Raad van Advies (PKN)

vanaf 2016 adviseur namens de PThU van de synode van de PKN

Publicaties

Boeken: 

 • Klaas Spronk, Gerard Rouwhorst, Stefan Royé (eds), Challenges and Perspectives (Catalogue of Byzantine Manuscrips in their Liturgical Context. Subsidia 1), Turnhout 2013.
 • Lucien van Liere, Klaas Spronk (eds), Images of Enmity and Hope. The Transformative Power of Religions in Conflicts, Münster 2013.
 • L. Juliana Claassens, Klaas Spronk (eds), Fragile Identity. Intercontextual Conversations on Scriptures, Family, and Violence, Atlanta 2013.
 • K. Spronk, A. van Wieringen (red.), De Bijbel theologisch: Hoofdlijnen en thema’s, Zoetermeer 2011.
 • K. Spronk, R. Roukema, G. van Zanden (red.), Studies uit de Kamper school opgedragen aan Willem van der Meer, Bergambacht 2010.
 • C. Houtman, K. Spronk, Jefta und Seine Tochter: Rezeptionsgeschichtliche Studien zu Richter, 11, 29-40 (Altes Testament und Moderne, Band 21), Berlin 2007.
 • K. Spronk, R. Roukema (red.), Over God, Zoetermeer 2007.
 • Klaas Spronk, Clazien Verheul, Lourens de Vries en Wim Weren (red.), De Bijbel vertaald: De kunst van het kiezen bij het vertalen van de bijbelse geschriften, Zoetermeer 2007.
 • De ware eenvoud vinden: het Oude Testament als object van wetenschap en als bron van inspiratie (inaugurele rede; Kamper Oraties 33), Kampen 2006
 • Het verhaal van een vertaling. De totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling, Heerenveen 2005 (182 blz.).
 • C. Houtman, K. Spronk, Ein Held des Glaubens? Rezeptionsgeschichtliche Studien zu den Simson-Erzählungen, Leuven 2004 (283 blz.).
 • Frans Maas, Jacques Maas en Klaas Spronk (red.), De Bijbel spiritueel: Bronnen van geestelijk leven in de bijbelse geschriften, Zoetermeer 2004.
 •  Cees Houtman, Klaas Spronk, De dochter van Jefta: Tragiek van een vrouwenleven in theologie en kunst, Zoetermeer 1999.
 • Nahum (COT), Kampen 1999
 • Nahum (Historical Commentary on the Old Testament), Kampen 1997
 • Worstelen met een wrekende God. De uitleg van de profetie van Nahum, Kampen 1995
 • Jozua. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting), Kampen 1994
 • Gereformeerde Kerk Monnickendam 1889-1989 (Uitgave van de Gereformeerde Kerk te Monnickendam 1989)
 • (met J.C. de Moor) A Cuneiform Anthology of Religious Texts From Ugarit Semitic Study Series 6, Leiden 1987
 • Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East (AOAT 219), Neukirchen-Vluyn 1986 (dissertatie)


Recente wetenschappelijke artikelen:

 • “The Unsolved Riddle of the Structure of Psalm 49”, in: L. Hiepel & M.-T. Wacker (Hrsg.), Zwischen Zion und Zaphon: Studien im Gedenken an den Theologen Oswald Loretz (14.01.1928 – 12.04.2014), AOAT 438, Münster 2016, 243-258.
 • "There is a Crack in Everything: Biblical Texts Questioning the Legitimation of Violence in the Name of the One God", Exchange 45 (2016), 130-140.
 • “Hoe ‘Amsterdams’ is Brevard Childs?”, ACEBT 30 (2015), 65-72.
 • (samen met Paul Sanders) “Recente publicaties op het gebied van de theologie van het Oude Testament”, ACEBT 30 (2015), 9-18.
 • “De ethiek van het boek Rechters”, in: P. Tomson, J. de Lange (eds), ‘So good, so beautiful’. Studies into Psalms, ethics, aesthetics, and hermeneutics brought together in honour of Dorothea Erbele-Küster, Gorinchem: Narratio 2015, 53-63.
 • "Judging Samson: Judges 16 in Intercultural Reading and the Arts after 9/11", in: D.S. Schipani a.o. (eds), New Perspectives on Intercultural Reading of the Bible. Hermeneutical Explorations in Honor of Hans de Wit, Amsterdam / Elkhart 2015, 315-325.
 • “Comparing the Book of Judges to Greek Literature”, in: M.C.A. Korpel, L.L. Grabbe (eds), Open-Mindedness in the Bible and Beyond. A Volume of Studies in Honour of Bob Becking (Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies 616), London 2015, 261-271.
 • “The Book of Judges on Kingship and the Greek peri basileias Literature”, in: M. Oeming, P Sláma (eds), A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History (Beiträge zum Verstehen der Bibel 28), Münster 2015, 119-126.
 • "Web-Based Resources in the Field of Old Testament Studies", BiOr 71 no 3-4 (2014), 361-370.
 • “The Looks of a Hero: Some Aspects of Samson in Fine Arts”, in: E. Eynikel, T. Nicklas (eds), Samson: Hero or Fool? The Many Faces of Samson (Themes in Biblical Literature 17), Leiden 2014, 197-209
 • "Obadja onder de profeten", Schrift 271 (2014), 39-43
 • "The Story of a Gang Rape as a Means of Liberation. A Contextual Reading of Judges 19", in: R. Ganzevoort a.o. (eds), Religious Stories We Live By: Narrative Approaches in Theology and Religious Studies, Leiden 2014, 109-116.
 • "The Prophetologion and the Book of Judges", Journal of the Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies 6/1 (2013).
 • "The Study of the Historical-Liturgical Context of the Bible; A Bridge Between 'East' and 'West'?", in: K. Spronk, G. Rouwhorst, S. Royé (eds), Challenges and Perspectives (Catalogue of Byzantine Manuscripts in their Liturgical Context. Subsidia 1), Brepols: Leuven 2013, 15-23.
 • “The Transformative Power of Old Testament Texts about Violence”, in: Lucien van Liere, Klaas Spronk (eds), Images of Enmity and Hope. The Transformative Power of Religions in Conflicts, Münster 2013, 15-27.
 • "A Response to Hendrik Bosman's 'Figuring God and Humankind: The Imago Dei in View of Anthropologies in the Old Testament", in: J.L. Claassens, K. Spronk (eds), Fragile Dignity: Intercontextual Conversations on Scriptures, Family and Violence (Semeia Studies 72), SBL: Atlanta 2013, 57-64.
 • “Judging Jephthah: The Contribution of Syntactic Analysis to the Interpretation of Judges 11:29-40”, in: W.Th. van Peursen, J.W. Dyk (eds), Tradition and Innovation in Biblical Interpretation. Studies Presented to Professor Eep Talstra on the Occasion of this Sixty-Fifth Birthday (SSN 57), Leiden 2011, 299-315.
 •  “The Violent God of the Bible: A Study on the Historical Background and its Impact on the Discussion on Human Dignity”, Scriptura 102 (2009), 463-470.
 • “The Ancestors in the Religion of Ancient Israel and in Christian Theology: a Contribution to the Intercultural Reading of the Bible”, Gema telogi: Jurnal fakultas theologia 34/1 (April 2010), 24-34.
 •  “De ‘Kamper school’ – geschiedenis van een methode’, in: K. Spronk, R. Roukema, G. van Zanden (red.), Studies uit de Kamper school opgedragen aan Willem van der Meer, Bergambacht 2010, 149-159.
 • The Book of Judges as a Late Construct‘, in: L. Jonker (ed.), Historiography and Identity: (Re)formulation in Second Temple Historiographic Literature (The Library of the Bible / Old Testament Studies 534), New York 2010, 15-28.
 • ‘History and Prophecy in the Book of Judges‘, in: B. Becking, L. Grabbe (eds), Between Evidence and Ideology: Essays on the History of Ancient Israel Read at the Joint Meeting of the SOTS and OTW, Lincoln july 2009 (OTS 59), Leiden 2010, 185-198.
 • ‘The Discussion about the Ecological Crisis from the Perspective of the Old Testament’, in: S. Fischer, M. Grohmann (eds), Weisheit und Schöpfung. Festschrift für James Alfred Loader zum 65. Geburtstag (Wiener Alttestamentliche Studien 7), Frankfurt am Main 2010, 231-243.
 •  “From Joshua to Samuel: Some Remarks on the Origin of the Book of Judges”, in: J. van Ruiten, J.C. de Vos (eds), The Land of Israel in Bible, History, and Theology. Studies in Honour of Ed Noort (VTS 124), Brill: Leiden 2009, 137-149.