Leiderschap bij verandering - Startmodule B Kerk naar Buiten

De cursus van 2024 is afgerond. Heb je belangstelling voor een volgende cursus laat het ons dan weten via onderstaande button!

Hoe kun je, samen met anderen, de gemeente voorgaan in het verder ontwikkelen van een missionaire cultuur? In deze module maak je kennis met theologische en veranderkundige theorievorming rond leiderschap bij verandering. Dat pas je toe op missionair leiderschap en hoe je dat in jouw werkcontext vorm kunt geven.  

Je maakt kennis met verschillende visies op leiderschap, onder meer via twee digitale gastcolleges. Robert Doornenbal introduceert in zijn gastcollege een theologische definitie van missionair leiderschap als een proces. En Kees Boele onderzoekt met je wat het eigene is aan het leiderschap van jou als ambtsdrager in de kerk, en wat je wel of niet kunt met inzichten vanuit seculiere literatuur over leiderschap. 

We hebben vanzelfsprekend ook aandacht voor het tweede aspect van de titel van deze module: verandering. Want waartoe geef je leiding aan veranderprocessen? Hoe versterk je een missionaire cultuur? Je kunt verandering van buitenaf ontwerpen, van bovenaf opleggen, of van binnenuit stimuleren. Aan de hand van inzichten uit de veranderkunde ontdek je welke factoren van invloed zijn bij (het begeleiden van) veranderprocessen. Deze module helpt je te begrijpen welke (groeps)processen en overtuigingen de ontwikkeling van een missionaire cultuur beïnvloeden. En dat biedt je concrete handreikingen bij het voorgaan in verandering.  

De module is onderdeel van de Specialisatie Kerk naar Buiten. De startmodule kan ook los gevolgd worden of als kennismaking als je nog twijfelt of de hele specialisatie iets voor je is.