Zorg voor de Ziel

Cursus in het kort:
Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther
6 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D222316
Locatie
Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther
ECTS
6 ECTS
Docenten
Ds. Inge de Jong–Baerends,
Ds. Bert de Wit
Kosten
€ 1595
Max. aantal deelnemers
12
Datum
13 maart t/m 15 november 2023
Deadline inschrijving
30 januari 2023

In het pastoraat en de geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. De gerichtheid op anderen geeft voldoening, maar kan ook een valkuil zijn. Wie alleen aandacht schenkt aan anderen, kan geestelijk uitgeput raken. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de ‘Bron’ van aandacht, liefde en zorg. Ook de ziel van een zielzorger mag drinken uit de Bron. In de (pastorale) praktijk komt het daar niet altijd van.

Jaargang van zes tweedaagse retraites

De jaargang Zorg voor de ziel biedt ‘zielzorgers’ de gelegenheid om terug te gaan naar hun geestelijke bronnen. De deelnemers mogen samen gedurende een jaar de eigen spiritualiteit verdiepen en de eigen geestelijke weg verkennen. In zes 2-daagse retraites in een klooster, wordt ruimte geboden om even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, om stil te worden en opnieuw te leren luisteren naar je eigen ziel. Het is belangrijk daar tijd en ruimte voor te nemen want ‘de ziel is schuw’.

Deze jaargang die tevens een vorm van geestelijke begeleiding is, heeft inmiddels al 8 keer plaatsgevonden als onderdeel van het aanbod van de Protestantse Kerk. Vanaf 2023 is Zorg voor de Ziel ondergebracht in het aanbod van de Protestantse Theologische Universiteit. Daarbinnen is het een unieke vorm, omdat het primair een vorm van begeleiding en zelfzorg is. Velen hebben deze jaargang ervaren als ruimte voor zichzelf, maar ook als een belangrijke bron van nieuwe impulsen voor hun pastorale werk. Lees er meer over in een Interview met twee deelnemers (januari 2020) of in het Interview met ds Inge de Jong, docent Jaargang (januari 2020)

 • Doelgroep

  Predikanten, kerkelijk werkers en geestelijk verzorgers

 • Doelstelling

  De jaargang Zorg voor de ziel geeft inzicht in een aantal thema’s van de geestelijke weg en verheldert hoe deze thema’s in het eigen leven een rol spelen. De jaargang vergroot de openheid voor de geestelijke dimensie in het eigen leven en dat van anderen, versterkt de mystagogische competentie van de deelnemers en oefent in het spreken daarover. De jaargang wil vooral een uitnodiging zijn om zelf deze weg met aandacht te gaan.

 • Voorbereiding

  Voorafgaand aan elke 2-daagse retraite worden deelopdrachten gegeven ten dienste van de eigen reflectie. In een reader worden de uitgangspunten en verschillende werkvormen toegelicht. Tijdens de zomerperiode zijn er geen retraites. Die maanden kunnen worden gebruikt om een eigen spirituele autobiografie te schrijven. Let wel: het gaat hierbij om het eigen proces van de deelnemers, hun werk hoeft niet te worden ingeleverd ter beoordeling.

 • Opzet

  Elke 2-daagse retraite heeft een programma, waarin groepswerk, stilte en de kloostervieringen een vaste plaats hebben. In de groep worden thema’s ingeleid door sprekers, mystieke teksten gelezen, geestelijke oefeningen verricht als Lectio Divina, Emmaüswandeling, Bibliodans en Bibliodrama. Het is de bedoeling dat de gezamenlijke zoektocht de deelnemers dichter bij zichzelf brengt. De groep kan een klankbord voor je ziel zijn, waardoor je leert luisteren naar wat de Geest tot je zegt - je ‘inner teacher’, zoals Parker Palmer die noemt. Velen hebben deze jaargang ervaren als ruimte voor zichzelf, maar ook als een belangrijke bron van nieuwe impulsen voor hun pastorale werk.

 • Literatuur

  • Reader Zorg voor de Ziel
  • Teksten van verschillende mystici die tijdens een jaargang aan bod komen, bijvoorbeeld van Teresa van Avila, Thomas á Kempis, Dag Hammarskjöld, Titus Brandsma. Deze teksten worden ter plaatse uitgedeeld.
 • Toetsing

  Er is bij deze retraite geen specifieke toetsing. Deelname is voldoende.

 • Studiebelasting

  De studiebelasting van de Jaargang (6 bijeenkomsten en zelfstudie) bedraagt in totaal 6 ECTS:

  Voorbereiding en verwerking: 60 uur
  Bijeenkomsten: 288 uur
  Totaal: 348 uur

  SKGV:

  27 punten PE Levensbeschouwing en Spiritualiteit

 • Docenten

  • Ds. Inge de Jong–Baerends, predikante en geestelijk begeleider.
  • Ds. Bert de Wit, predikant en geestelijk begeleider.
  • M.m.v. diverse gastdocenten.
 • Data en locatie

  Data 2023

  13 - 15 maart
  11 - 13 april ( di – do na Pasen) 
  15 - 17 mei  
  04 - 06 september
  02 - 04 oktober
  13 - 15 november

  De tweedaagsen starten op de eerste dag na de middag: aankomst is tussen 14.00 en 14.30. Op de derde dag eindigt de tweedaagse na het ontbijt: afronden en afscheid is van 8.45 tot 9.15.

  Locatie
  Abdij van Berne
  Abdijstraat 49
  5473 AD  Heeswijk

 • Inschrijven

  Inschrijven:
  De inschrijving voor de Jaargang van maart 2023 is helaas gesloten; deze is vol. Wilt u op de wachtlijst geplaatst worden dan kunt u dat aangeven via een bericht aan kenniscentrum.voor.theologie@pthu.nl.

  Bij annuleren:
  Onze annuleringsregeling vindt u op de pagina Overige informatie en voorwaarden

 • Kosten

  De jaargang kost € 1595, Dit is inclusief 6 x een tweedaags verblijf in de Abdij van Berne, retaites, begeleiding, reader en cursusmaterialen. Voor u wordt een eenpersoonskamer gereserveerd met eigen sanitair.

  Vergoeding kosten
  De jaargang 'Zorg voor de Ziel' is een vorm van groepsbegeleiding die valt onder de aangestuurde uren begeleiding van de Permanente Educatie. Voor predikanten en kerkelijk werkers die in hun PE cyclus nog geen begeleidingstraject hebben gevolgd, is het mogelijk deze jaargang te volgen als een van de erkende begeleidingstrajecten in de voortgezette nascholing (persoonlijke coaching, supervisie, geestelijke begeleiding). U krijgt deze uren begeleiding vergoed. Vergoedingen van nog andere PE punten voor deze nascholingsactiviteit zijn hier niet van toepassing.

  Voor de kosten van de aangestuurde uren begeleiding (max 28 uur) kan één keer per vijf jaar een declaratie ingediend worden bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk tot een maximum van €600 maar niet meer dan de werkelijke kosten. Declaraties worden direct na afronding van de Jaargang ingediend met behulp van een declaratieformulier en dienen voorzien te zijn van de factuur. 

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.