Zorg voor de Ziel

In het pastoraat en de geestelijke verzorging ben je intensief betrokken bij de levens- en geloofsweg van anderen. De gerichtheid op anderen geeft voldoening, maar kan ook een valkuil zijn. Wie alleen aandacht schenkt aan anderen, kan geestelijk uitgeput raken. Het is belangrijk om in verbinding te blijven met de ‘Bron’ van aandacht, liefde en zorg. Ook de ziel van een zielzorger mag drinken uit de Bron. In de (pastorale) praktijk komt het daar niet altijd van.

Jaargang van zes tweedaagse retraites

De jaargang Zorg voor de ziel biedt ‘zielzorgers’ de gelegenheid om terug te gaan naar hun geestelijke bronnen. De deelnemers mogen samen gedurende een jaar de eigen spiritualiteit verdiepen en de eigen geestelijke weg verkennen. In zes 2-daagse retraites in een klooster, wordt ruimte geboden om even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, om stil te worden en opnieuw te leren luisteren naar je eigen ziel. Het is belangrijk daar tijd en ruimte voor te nemen want ‘de ziel is schuw’.

Deze jaargang die tevens een vorm van geestelijke begeleiding is, heeft een heel aantal jaren plaatsgevonden als onderdeel van het aanbod van de Protestantse Kerk. Vanaf 2023 is Zorg voor de Ziel ondergebracht in het aanbod van de Protestantse Theologische Universiteit. Daarbinnen is het een unieke vorm, omdat het primair een vorm van begeleiding en zelfzorg is. Velen hebben deze jaargang ervaren als ruimte voor zichzelf, maar ook als een belangrijke bron van nieuwe impulsen voor hun pastorale werk. Lees er meer over in een Interview met twee deelnemers (januari 2020) of in het Interview met ds Inge de Jong, docent Jaargang (januari 2020)