Geestelijke begeleiding

Cursus in het kort:
Het Brandpunt, Doorn
22 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
E212204
Locatie
Het Brandpunt, Doorn
ECTS
22 ECTS
Docenten
Petra Galama,
Arie Molendijk
Kosten
€ 9150
Max. aantal deelnemers
12
Datum
12 september 2022 - Startdatum is geannuleerd

Postinitiële 2-jarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding.

Helaas kan de  Opleiding Geestelijke Begeleiding dit jaar niet van start gaan zoals gepland. De start van het tweejarige traject wordt nu verplaatst naar het najaar van 2023. Zodra nieuwe data voor de  opleiding bekend zijn vermelden wij dat hier. Wilt u als belangstellende genoteerd blijven voor de opleiding stuurt u dan een bericht aan cursusbureau@pthu.nl

Gids voor mensen onderweg

Hoe komen mensen in onze tijd tot zichzelf en tot de ander, tot de Ander? Geestelijke begeleiding is een oude begeleidingsvorm die mensen gidst op de weg van hun diepste godsverlangen. Juist in de context van een snel veranderende wereld en een toenemend aantal zinzoekers binnen en buiten de kerk blijkt deze begeleidingsvorm van belang.

De opleiding Geestelijke Begeleiding is gericht op de kennis, vaardigheden en houding, nodig om de ander te begeleiden in zijn of haar relatie met God. De deelnemers oefenen het onderscheidend luisteren en kijken naar de sporen van God in het leven van een mens, bij zichzelf en bij de ander. Daartoe leren zij om professioneel te reflecteren op de eigen spiritualiteit en die van een ander, vanuit de mystagogische dimensie van het ambtswerk.

Deelnemers aan de opleiding volgen colleges rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en nemen in een aantal tweedaagsen deel aan een practicum in Het Brandpunt in Doorn. De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het Centrum voor Beroepsvorming en Spiritualiteit van de Protestantse Theologische Universiteit.

Informatie over de opleiding

 • Doel van de opleiding

  Uitgaande van de competenties waarover de deelnemers bij aanvang beschikken, is de opleiding Geestelijke Begeleiding gericht op het ontwikkelen van de mystagogische competentie. De deelnemers leren om een ander te kunnen begeleiden op zijn of haar geestelijke weg in zijn of haar relatie tot God, tot anderen en tot zichzelf. Daarbij gaat het om het verwerven en integreren van de specifieke kennis, vaardigheden en houding betreffende geestelijke begeleiding.

  Wat u leert 

  In de opleiding leert u:

  • begeleiden vanuit het perspectief dat de Geest de eigenlijke begeleider is
  • doorleefde kennis rondom spiritualiteit en mystiek vertalen naar de praktijk van de  begeleiding
  •  in verschillende perspectieven kijken naar het proces van de geestelijke weg en begeleiding
  • concrete vaardigheden om de ander te begeleiden op de geestelijke weg
  • onderscheiden van de werking van God in het leven van de ander
  • reflecteren op het proces van de geestelijke weg en de spirituele praxis, bij de ander en zichzelf
  • het ontwikkelen van een houding van ontvankelijkheid en innerlijke vrijheid
 • Colleges

  Studenten volgen anderhalf jaar lang op woensdagmorgen (10.00-12.30) colleges in Nijmegen of online. Nader informatie over de colleges verschijnt op de website www.titusbrandsmainstituut.nl.

  Er zijn zes blokken van elk zes colleges:

  1. De geestelijke weg (sept-okt 2022)

  • Nicolaas van Cusa (de leek over de geest). Docent: Inigo Bocken)
  • Geestelijke weg – lekenspiritualiteit. Docent: Anne-Marie Bos)

  2. Wat mensen ten diepste beweegt (nov-dec 2022)

  • Tempel van onze ziel. Docent: Ad Poirters
  • Wat mensen beweegt – levensoriëntatie. Docent: Edwin van der Zande

  3. Geestelijke begeleiding (febr-maart 2023)

  • Preken van Guerric d’Igny. Docent: Stefaan Neirynck
  • Geestelijke begeleiding – wederkerigheid. Docent: Inigo Bocken

  4. Omvorming (april-mei 2023)

  • Teksten uit de benedictijnse traditie. Docent: Thomas Quartier
  • Omvorming – (Willem Teellinck). Docent: Herman Westerink

  5. Onderscheiding (sept-okt 2023)

  • Navolging van Christus (Thomas a Kempis). Docent: Ad Poirters
  • Onderscheiding – (woestijnvaders). Docent: Herman Westerink

  6. Toewijding (nov-dec 2023)

  • Simone Weil. Docent: Lieven de Maeyer
  • Toewijding en aandacht (Titus Brandsma). Docent: Anne-Marie Bos
 • Practicum

  Naast de colleges zijn er 10 practicum-tweedaagsen in Het Brandpunt in Doorn. Halverwege is er een driedaagse retraite in een klooster. Het practicum wordt begeleid door drs. Arie Molendijk en dr. Petra Galama.

 • Begeleiding en stage

  Iedere deelnemer heeft gedurende het eerste jaar 6 gesprekken met een geestelijk begeleider over de eigen geestelijke weg. In het tweede jaar onderneemt men stageactiviteiten op de eigen werkplek en ontvangt daarover 6 gesprekken supervisie. Ter afronding schrijven de deelnemers een procesverslag over de eigen ontwikkeling in de opleiding en een reflectie op de praktijk waarin de integratie van verworven kennis en inzichten, vaardigheden en attitudes tot uitdrukking komt.

 • Data en locatie

  Colleges


  De Opleiding Geestelijke Begeleiding 2022-2024 is geannuleerd. Onderstaande data zijn geen onderdeel meer van het programma! 

  De colleges vinden plaats in het Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen. Colleges vinden plaats op woensdagen van 10.00u - 12.30u.

  Data 2022-2023:

  De geestelijke weg (7 september - 19 oktober 2022)
  7/9, 14/9, 21/9, 28/9 , 5/10, 12/10 en 19/10 (reservedatum)

  Wat mensen ten diepste beweegt (9 november - 21 december 2022)
  9/11, 16/11, 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 en 21/12 (reservedatum)

  Geestelijke begeleiding (1 februari - 22 maart 2023)
  1/2, 8/2, 15/2, 22/2, 1/3, 8/3, 15/3 en 22/3 (reservedatum)

  Omvorming (19 april - 7 juni 2023)
  19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5, 31/5, 7/6 (reservedatum)

  Onderscheiding (6 september - 18 oktober 2023)
  6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10, 11/10 en 18/10 (reservedatum)

  Toewijding (8 november - 20 december 2023)
  8/11, 15/11, 22/11, 29/11, 6/12, 13/12 en 20/12 (reservedatum)

  Practicum

  De tweedaagsen vinden plaats in Het Brandpunt, Postweg 18, 3941 KA Doorn

  • 2022: 12-13 september, 21-22 november
  • 2023: 16-17 januari, 13-14 maart, 5-6 juni, 11-12 september, 13-14 november
  • 2024: 15-16 januari, 18-19 maart, 10-11 juni

  Kloosterweekend

  Het kloosterweekend is gepland van 29 april t/m 1 mei 2023 en vindt plaats in Dominicanenklooster Huissen, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen.

 • Studielast

  De studielast voor de opleiding is gesteld op 620 uur (22 ECTS) in twee jaar. De opleiding is erkend als specialisatie in het kader van de permanente educatie (PE) van de Protestantse Kerk in Nederland. Deelname aan de opleiding geeft eenmalig vrijstelling voor een PE-cyclus van vijf jaar. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld één á anderhalve dag per week het jaar door.

 • Kosten

  De kosten van het geheel van de opleiding Geestelijke Begeleiding bedragen voor 2022-2024 € 9.150. In het kader van de PE kan een vergoeding van een deel van de studiekosten worden aangevraagd bij de commissie van de PKN. Dit is maximaal een bedrag van € 1.800. Dat is de anders door de kerk te betalen bijdrage aan de aangestuurde voortgezette nascholing. Meer informatie bij Studiekosten Specialisaties. Ook is er de mogelijkheid om een bijdrage te vragen van diverse fondsen.

 • Aanmelding, toelatingscriteria en intake

  De Opleiding 2022-2024 is helaas geannuleerd. De inschrijfknop voor een nieuwe start is momenteel nog niet beschikbaar. Geef uw belangstelling door via cursusbureau@pthu.nl

  Hebt u belangstelling voor deelname in 2022-2024 dan kunt u zich via de 'schrijf in' aanmeldknop voor inschrijven. Hebt u vragen dan kunt u dit kenbaar maken via cursusbureau@pthu.nl.

  Voor toelating tot de opleiding is een afgeronde opleiding tot predikant, priester/pastor, geestelijk verzorger of kerkelijk werker vereist en enige jaren werkervaring. Van deelnemers wordt verwacht dat ze ervaring hebben met het ontvangen van geestelijke begeleiding, in een individueel traject of bijvoorbeeld via de jaargang Zorg voor de ziel.

  Zie voor meer informatie over het ontvangen van geestelijke begeleiding de folder van het netwerk geestelijke begeleiding of de website Gaandeweg.org.

  Intakegesprek 

  Op 16 en 17 mei 2022 vinden de intakegesprekken plaats. U ontvangt van tevoren een brief met een toelichting over de voorbereiding voor en het verloop van het intakegesprek. Na de intake kan de definitieve inschrijving voor de opleiding plaatsvinden.

 • Annuleringsvoorwaarden

  De volgende annuleringsvoorwaarden gelden voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2022-2024:

  • Annulering vóór de intake is kostenloos. 
  • Annulering na intake en acceptatie kost 30% van het totale cursusgeld (kosten colleges TBI)
  • Annulering 30 dagen voor start cursus of tijdens het eerste jaar: kost 50% van het totale cursusgeld.
  • Annulering 30 dagen voor de start van het tweede jaar kost 75% van het totale cursusgeld 
  • Annulering in het tweede jaar kost 100% van het totale cursusgeld.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.