Geestelijke begeleiding

2-jarige deeltijdopleiding Geestelijke Begeleiding

Geestelijke begeleiding is present zijn bij mensen op de weg van hun diepste godsverlangen in relatie tot zichzelf, tot een ander mens en tot God. Deze beproefde begeleidingswijze heeft veel te bieden in de hedendaagse context waarin mensen zoeken naar betrouwbare verheldering van hun levenservaring, verdieping van de relatie tussen ik en jij, en betekenisgeving aan hun godservaring. 

Gave en professie

De opleiding Geestelijke Begeleiding leert je mensen te begeleiden bij de bewustwording van zichzelf en van de bewogenheid door God in hun leven. Begeleiding geven vanuit het bewustzijn van Gods werking in ieder mens en vanuit het perspectief dat God de eigenlijke begeleider is, noemen we mystagogie. Je leert mystagogische competenties te beoefenen vanuit een grondhouding van vertrouwen en ontvankelijkheid.

Geestelijke begeleiding is gave én professionalisering. Oog krijgen voor Gods gave vraagt aandacht voor wat zich in die gave aan jou voltrekt en hoe jij daarin je eigenheid kan ontwikkelen. Want jij mag een instrument zijn waarmee God een ander begeleidt op zijn of haar eigen weg. Daartoe leer je professioneel te reflecteren op jouw eigen spiritualiteit en die van anderen.

Wat deze opleiding bijzonder maakt is de aandacht om in geïnspireerde verstilling de weg naar binnen te gaan. Je krijgt de tijd om bij jezelf stil te staan en te reflecteren op de weg die God met jou wil gaan. Om zo vanuit je innerlijke bron de ander tegemoet te treden in de begeleidingsvraag die haar of hem bezig houdt.

Deelnemers volgen colleges rond spiritualiteit en de mystieke traditie aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen en tweedaagse practica bij de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. De opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van het Kenniscentrum voor Theologie van de Protestantse Theologische Universiteit.

Wat je leert

In de opleiding leer je:

  • begeleiden vanuit het perspectief dat God de eigenlijke begeleider is
  • spiritualiteit en mystiek vertalen naar de praktijk van de begeleiding
  • reflecteren op het proces van de geestelijke weg, bij jezelf en bij de ander
  • een houding van vertrouwen en innerlijke vrijheid te ontwikkelen
  • een diversiteit aan begeleidingsvormen en –vaardigheden