Interimopleiding

Cursus in het kort:
14 ECTS
Cursus in het kort:
Cursuscode
D212212
ECTS
14 ECTS
Docenten
B. van Hierden MA,
Dr. H.M. van den Bosch
Kosten
€ 4995
Max. aantal deelnemers
16
Datum
10 januari 2022 startdag
7 t/m 8 maart 2022 tweedaagse
9 t/m 11 mei 2022 driedaagse
13 t/m 14 juni 2022 tweedaagse

Dit tweejarig opleidingsprogramma is bedoeld voor predikanten en kerkelijk werkers die zich willen ontwikkelen tot interimmer. 

De Interimopleiding 2022 is gestart. We hopen in 2024 met een nieuwe opleiding te starten. 

Begeleiden van een gemeente in transitie

Interimmers zijn inzetbaar in gemeentes die op zoek zijn naar nieuwe wegen, bijvoorbeeld na het vertrek van een predikant, door noodzaak tot samengaan van wijken, door ingrijpende gebeurtenissen of conflicten of omdat er een verlangen is om nieuwe toekomsten te verkennen. Zo’n 'gemeente in transitie' vraagt om begeleiding door iemand met kennis van en ervaring met veranderprocessen, iemand die beleidsmatig kan denken en mensen kan motiveren tot nieuwe stappen, iemand niet terugschrikt voor spanningen en weerstanden. En vooral om iemand die de gemeente in dit proces kan bepalen bij haar roeping als gemeente van Christus.

 • Doel

  • U verdiept in deze opleiding uw agogische, communicatieve, pastorale en personale competenties.
  • U ontwikkelt een agogisch basisinstrumentarium om gemeenten in een tussentijd adequaat te begeleiden.
  • U doet praktijkervaring als interimmer op en kunt gemaakte keuzes en achterliggende (theologische) principes helder ver(ant)woorden.
  • U wordt zich bewust van uw sterke en minder sterke kanten als interimmer en ontwikkelt een eigen profiel van een voorganger als voorbijganger.
 • Inhoud

  Vijf modules, ingebed in een aantal meer algemene bijeenkomsten, vormen het hart van de opleiding.

  1. Leren analyseren

  U bent in staat om zorgvuldig en adequaat complexe (groeps)processen te onderzoeken op het niveau van individuen, groepen en organisaties. U verkent achterliggende patronen en mechanismen, toetst belangen en beïnvloedingsrelaties en analyseert welke oplossings- of veranderrichtingen mogelijk zijn.

  2. Leren interveniëren

  U bent in staat om in een onzekere en ingewikkelde situatie richting te geven en ruimte te scheppen door passende interventies voor te stellen en (mede) uitvoering geven te aan gemeenteopbouwprocessen. U stimuleert gemeenteleden tot eigenaarschap, verantwoordelijkheid en verandering.

  3. De interimmer als theoloog en agoog

  U bent in staat om als interimmer zowel met een theologische als agogische attitude een gemeente in een tussentijd te (bege)leiden.

  4. Leren bemiddelen

  U kunt bemiddelen in situaties waar sprake is van verstoorde verhoudingen: dat betekent dat u de communicatie kunt initiëren of bevorderen tussen groepen die elkaar zijn kwijtgeraakt, of verbonden moeten worden in nieuwe verbanden.

  5. Beter communiceren

  U vervult in houding en gedrag een voorbeeldfunctie voor de gemeente waaraan u dienstbaar bent en helpt communicatie in de gemeente open en zorgvuldig te laten zijn, ook na uw vertrek.

  De bijeenkomsten hebben een interactief karakter. We verwachten een actieve houding en gedegen voorbereiding. Na elke bijeenkomst reflecteert u op de aangeboden stof en uw eigen ontwikkeling. Gedurende het opleidingstraject bouwt u een portfolio op. Tijdens de opleiding werkt u aan een vijftal eindopdrachten. Deze opdrachten worden gedurende het traject beoordeeld door de opleidingsdocenten. De opleiding wordt afgerond met een eindgesprek. Uw portfolio vormt de basis voor dit gesprek.

 • Voorwaarden voor deelname

  U kunt deelnemen aan dit opleidingsprogramma als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U hebt een voltooide academische of hbo-opleiding theologie.
  • U hebt in de regel acht tot tien jaar werkervaring als predikant of kerkelijk werker.
  • U hebt ten minste twee gemeenten gediend, of bent werkzaam in de tweede gemeente.
  • U hebt aantoonbare ervaring in het (bege)leiden van gemeenteprocessen.
  • Uw kerkenraad stemt in met uw voornemen deze opleiding te volgen.
 • Studielast en kosten

  De studielast omvat 14 PE-punten (392 uur, waaronder voorbereiding, contactdagen, opdrachten).

  Deze interimopleiding voor predikanten en kerkelijk werkers is erkend als een volledige cyclus voortgezette nascholing voor de Permanente Educatie van de Protestantse Kerk.

  De kosten voor de opleiding bedragen in totaal € 4.995. 
  Voor deelnemers die deze opleiding volgen in het kader van de voortgezette nascholing van de Protestantse Kerk geldt dat het volgen van deze specialisatie tot maximaal € 1.800 door de landelijke kerk vergoed wordt. U kunt eventueel een beroep doen op fondsen voor bekostiging van een gedeelte van de opleiding.

 • Opzet en data

  Data 2022

  • Startdag: 10 januari 2022
  • Tweedaagse: 7 en 8 maart 2022
  • Driedaagse: 9 t/m 11 mei 2022
  • Tweedaagse: 13 en 14 juni 2022
  • Tweedaagse: 31 oktober en 1 november 2022

  Data 2023

  • Driedaagse: 9 t/m 11 januari 2023
  • Tweedaagse: 6 en 7 maart 2023
  • Slotdag: 12 juni 2023
 • Aanmelden en contact

  U kunt zich via de button 'schrijf u in' boven aan de pagina aanmelden voor de cursus in 2022. In het formulier dient u ook twee documenten te uploaden: een beschrijving van uw motivatie in 1 A4 en een korte biografie over de wijze waarop u in uw leven leiding hebt ontvangen en de manier waarop u leiding geeft (2 A4).

  U kunt zich nog aanmelden, maar u komt daarmee op een wachtlijst. Het maximum aantal deelnemers is namelijk bereikt. Mocht er echter alsnog een plaats vrijkomen, dan nemen we contact met u op voor een intakegesprek. 

  Met vragen over de inhoud of het karakter van de opleiding kunt u terecht bij Nadine van Hierden (b.van.hierden@pthu.nl). Hebt u praktische vragen, dan kunt u die stellen via cursusbureau@pthu.nl.

 • Annuleringsvoorwaarden

  Deze cursus heeft eigen annuleringsvoorwaarden omdat er met een intake gewerkt wordt en annulering voor een lang traject met een zorgvuldig samengestelde groep ingrijpender is. Neem de voorwaarden goed door voor aanmelding:

  • Intrekken van de aanmelding voordat de intake gepland is, kan kostenloos.
  • Annuleren na het inplannen van de intake kost € 25 administratiekosten.
  • Voor annuleren na toelating tot de cursus, tot zes weken voor de start van de cursus brengen wij € 250 in rekening.
  • Voor annulering binnen zes weken voor de start van de cursus factureren wij € 500.

Cookies

We vinden het belangrijk om je daar goed over te informeren. Cookies helpen ons je ervaring op onze website te verbeteren. Functionele cookies dragen bij aan een soepel draaiende website. Analytische cookies bieden ons inzicht in hoe gebruikers de website gebruiken. Met marketing-cookies kunnen we je op basis van je websitebezoek gepersonaliseerde inhoud bieden.