Special: Homiletische verdieping

Zoek je nieuwe preek-vormen om je hoorders aan te spreken? Heb je na jaren preekervaring het gevoel dat je jezelf wel eens wat herhaalt? Houd je regelmatig een toespraak vanuit de bijbel, maar noem je het liever toch geen preek? Wil je het gesprek over de preek in de gemeente bevorderen?

Als dit vragen zijn die jou bezighouden en ben je een ervaren predikant of pionier dan is deze driejarige special echt iets voor jou! Je bent vast niet de enige die met deze vragen bezig is. Veel predikanten hebben het gevoel dat ze meer uit de preek kunnen halen maar niet precies weten hoe, daarover gaan we het hebben in deze cursus.

Toen je de opleiding tot predikant volgde en lessen homiletiek kreeg, leerde je de basisbeginselen van het preken. Maar het echte werk moest toen nog komen. Nu je alweer een aantal jaren in diensten voorgaat, ontstaan er andere vragen: wat is in mijn type gemeente een goede preekopbouw of welke retorica past hier het best? Ook heb je wellicht vragen over de performance, theologie van de preek, communicatie met de hoorders, de eigen inbreng van de predikant in de preek, schrijven / ontwerpen van de preek, preken in de hedendaagse cultuur etc. De context waarin je predikant bent, of het nu een klassieke volkskerk-achtige, een modalitaire (bevindelijke, liberale, evangelische), een plurale, of een pioniersgemeenschap is, speelt bij het ontstaan van die vragen een grote rol.

Verdieping van de homiletische theorie en praktijk

In een traject van drie jaar dat bestaat uit plenaire bijeenkomsten, literatuurstudie, trainingen en supervisie, werk je aan een verdieping van je eigen homiletische theorie en praktijk. Door systematisch vanuit homiletische literatuur te reflecteren op jouw preekpraktijk, deze praktijk in te brengen in groepsbesprekingen en in trainingen je homiletische en communicatieve competenties vergroot, leer je als ervaren predikant de theologie en praktijk van het preken meer met elkaar te verbinden. Zo vind je een eigen goed gefundeerd antwoord op de vraag ‘wat doe ik als ik preek?’

Drie modules

Het programma bestaat uit drie modules waarin we fundamentele homiletische vragen bespreken en praktisch trainen. Elke module bestaat uit een tweedaagse op Hydepark, gevolgd door drie supervisie-bijeenkomsten in kleine groepen. In de eerste twee modules wordt aandacht gegeven aan (1) opbouw van de preek en performance in de liturgie en (2) samenspel van uitleg van de bijbeltekst en verkondiging van het evangelie in de preek. De invulling van de derde module wordt afgestemd met de deelnemers. Rond de derde module bieden we in overleg een inspirerende excursie aan. Deze excursie is geen onderdeel van het programma, maar wordt facultatief aangeboden.

We vragen een commitment van alle deelnemers om het hele programma van 3 jaar te volgen. Losse modules kunnen niet worden afgenomen. Het traject is in carousselvorm opgebouwd en ieder jaar is er in november een nieuw instapmoment.  

Homiletische verdieping 

In het traject wordt veel gewerkt met eigen preekmateriaal. Dat hoeft niet speciaal voor de modules te worden voorbereid. Tijdens trainingen worden deelnemers uitgedaagd om alternatieven uit te proberen en aan de hand van literatuur scherper zicht te krijgen op de eigen homiletisch-theologische identiteit. Die literatuur kan een stevig homiletisch werk zijn waar je je altijd al eens in had willen verdiepen of een selectie van boeken / artikelen die in overleg met de docenten wordt samengesteld, passend bij het persoonlijke leerproces. Ter afsluiting van het traject schrijven de deelnemers een persoonlijk essay waarin zij hun eigen homiletische visie op papier zetten, door hun eigen preekpraktijk in gesprek te brengen met de literatuur en met het leerproces van de afgelopen drie jaar. Op een afsluitende dag worden deze essays gepresenteerd in de vorm van een korte, inspirerende toespraak. De deelnemers delen daarin met elkaar hun eigen theologische en communicatieve visie op de prediking.